เรื่องใหญ่เรื่องยากที่สุด ที่ผู้ชนะเกือบรอบโลกทำไม่ได้
ก็คือ "การเป็นผู้แพ้"

www.asoke.info (for PC) / www.bunniyom.com

- งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๓๘ วันที่ ๖-๑๒ เม.ย. ๕๗

- ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.๑ สัมมาสิกขาสันติอโศก

- ใบสมัครเข้าเรียน ชั้น ม.๑ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

- สรุปเนื้อหา เรียนอิสระ(ตามสำนึก) - สงครามสังคมฯ mp3

- อย่าเผลอใจ - อย่าห่างใจ

- คนบ้านนอกบอกกล่าว (พลตรีจำลอง ศรีเมือง ก.พ.๒๕๕๗)

- โค่นระบอบทุศีล เพื่อปฏิรูปประเทศไทย

- การ์ตูน เราคิดอะไร ฉบับ มีนาคม ๒๕๕๗

- โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV * หรือไปที่ livestream-fmtv-live

- Youtube-ThaiFMTV

- FMTV จอเล็ก

- FMTV for Mobile ฟังวิทยุและโทรทัศน์ Mobile ระบบแอนดรอย

- วิทยุชุมชนปฐมอโศก

- วิทยุ FMTV

- เพลงกองทัพพุทธธรรม | เพลงกองทัพธรรม

- เพลงระดมกันออกมา

- เสียงพุทธธรรมโดยสื่อสารบุญนิยม

- สยามเทวาธิราชิทธ

- ความฉลาดทำไมทำลายชาติได้

- อย่ารอให้สายเสียแล้ว

- สังคมไทยวิกฤติ เพราะการศึกษาที่ผิดพลาด

- งานประจำปี ๒๕๕๖ ของชาวอโศก

- เศรษฐศาสตร์บุญนิยม หมายเลข ๑

- เว็บลิงค์ชาวอโศก

โลโก้ข่าวอโศก

- หนังสือ ร้านธรรมทัศน์สมาคมฯ

- ร่วมกันสู้ ปี2535 พลตรีจำลอง ศรีเมือง

- สีสันชีวิต พลเอกปรีชา เอี่ยมสุพรรณ

- นั่งสมาธิหลับตากันทำไม?

- "ฌาน" ที่มีในคนยังลืมตา

- ฌานในพระพุทธศาสนา

- มาฆบูชามหาฤกษ์

- อบรมทำวัตรเช้าช่วงจาริก ปี ๒๕๑๘

- ธรรมวันวิสาขบูชา

- อนุสสติ ๑๐ (ตอนที่ ๑)
  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

- ความไม่เที่ยงที่เที่ยงคืออะไร

- ความลึกของธรรมในธรรม

- อัตตาภวตัณหาลึกๆ

- คณะฟรานซิสกัน สนทนากับสมณะโพธิรักษ์

- โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

- งานรับมอบกลด นักเรียนที่จบชั้น ม.๖

- โครงการค่ายคารโว นิวาโต
กิจกรรมนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

RightDev - สัมมาพัฒนา : สันติอโศก
ขบวนการพุทธปฏิรูปแห่งประเทศไทย

- หมู่บ้านยุทธศาสตร์ในค่ายทหาร

- บทเรียนของวิชา รัฐพุทธศาสนศาสตร์
(การเมืองการปกครองแบบพุทธ)

- พาหุงฯ ๘ ที่พิสูจน์ได้

- ทำไมพ่อท่านทุ่มเทให้ ว.บบบ.

- ประวัติสมณะโพธิรักษ์

- โพธิรักษ์ กับ โพธิกิจ

- คำแถลงจากสมณะโพธิรักษ์

- สันติอโศก

- Biography of Samana Bhodirak

- Santi Asoke’s History

- How Santi Asoke Buddhist Temple was established

- Insight Into Santi Asoke
The Man Behind Santi Asoke
...Sanitsuda Ekachai

- Small is Beautiful in Asoke Villages
* Marja-Leena Heikkilä-Horn

- Buddhism with Open Eyes.
Belief and Practice of Santi Asoke

- Practicing Dharma Through Television.

- งานวิจัยชาวอโศก

- เพลงมิตรดี

- เพลง ความซ้ำซาก

- เพลงอริยะ

- เพลงชีวิต

- เพลงจอมโจรบัณฑิต

- เม็ดทราย

- ธรรมพุทธสุดลึก (พุทธสิกขา)

- ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามงานวิจัย
ในการกำหนดมาตรฐาน คุณธรรมนักการเมืองไทย

- แก้ไขมาตรา ๒๙๑ ต้องทำประชามติก่อน

- กกต.มีอำนาจหน้าที่เลื่อนการเลือกตั้งได้ตามรัฐธรรมนูญ
ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ

- สิทธิมนุษยชน - กัมพูชาจับ ๗ คนไทย - เอ็มโอยู43

- จดหมายถึงอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และฮุนเซน

- บันทึกจากปัจฉาสมณะ

- ดูไปและดูให้ทะลุ ; ยังผลสำเร็จให้เกิดขึ้น

- คาถาธรรม

- โศลกธรรม - เซ็นใต้ภาพ

- ประกายธรรม

- ธรรมปัจเวกขณ์ พ.ศ.๒๕๒๕

- ธรรมปัจเวกขณ์ พ.ศ.๒๕๒๖

- คั้นออกมาจากศีล

- ความรัก ๑๐ มิติ

- ชีวิตนี้มีปัญหา

- รินถ้อยร้อยธรรม

- สูตรอาหารมังสวิรัติ

- ข่าวหน้าถัดไป

- For Mankind

วิทยุและการถ่ายทอดสด

โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ F.M.TV (128kb) | * | (68kb) |

- วิทยุชุมชนปฐมอโศก | - วิทยุชุมชนสันติอโศก

- FMTV for Mobile ฟังวิทยุและโทรทัศน์ Mobile ระบบแอนดรอย

โทรทัศน์ASTV | คลื่นวิทยุASTV | ทีวี13สยามไท

- FMTV ความถี่ใหม่ ระบบ C-Band จานดำ

- การจูนจานดาวเทียม ไอพีเอ็ม (NSS6)ให้ชม FMTV ได้

- เราคิดอะไร

- สารอโศก

- ดอกหญ้า

- งานเขียน

- ธรรมะพ่อท่าน

- ค่าอย่างไรที่สังคมควรนิยม

- ดวงดาวดวงคนดวงธรรม

- วิถีชาวอโศก

- บันทึกจากปัจฉาสมณะ

- สิบห้านาทีกับพ่อท่าน

- ราชธานีอโศก

- งานฉลอง๗๗ปี ๗เดือน ๗วัน ลุงจำลอง
๑๑-๑๒ ก.พ.๒๕๕๖

- ตารางงานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก2556

รายชื่อสมณะเกจิฯ งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ
๖-๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ ราชธานีอโศก

- สมณะจำพรรษา ปี ๒๕๕๖

- เว็บลิงค์ชาวอโศก

- เว็บบุญนิยม

- Ebook ชาวอโศก

- E-book บุญนิยม

FMTV ระบบ C-Band ไทยคม5 จานดำ
ความถี่ใหม่ 3551 แนวนอน (H) 13333