เราคิดอะไร.

ปิดท้าย...พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์
อหิวาตกโรค

วันวานถึงวันนี้ หลายสิบปีล่วงพ้นผ่าน
ไม่ต่างจากวันวาน อธิปไตยของปวงชน

อำนาจและเงินตรา เป็นแนวหน้าทุกแห่งหน
ลึกล้ำยิ่งแยบยล ประกาศิตได้ดังใจ

ฉ้อฉลประชาราษฎร์ เบียดบังชาติโครงการใหญ่
โอ่อ้างสรรค์สร้างไทย แท้แอบอิงปล้นแผ่นดิน

ขบวนกลขบวนการ วางรากฐานทั่วทุกถิ่น
สะพัดปันกันกิน สร้างขุมข่ายทางการเมือง

เอาเงินเป็นแกนตั้ง ชูความหวังเป็นฟันเฟือง
ล่อใจจะรุ่งเรือง รวยทุกคนรวยสักวัน

วันนี้จึงพร้อมหน้า แสวงหาสารพัน
เรื่องหลัก...พวกเดียวกัน ผิดหรือถูกเป็นเรื่องรอง

ชอบธรรมไม่ชอบทำ ไม่ชอบธรรมเป็นครรลอง
การเมืองการปกครอง จึงมิปลอดอหิวาต์

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๓๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕)