ร้อยอ๋อ..อ..อ เป็นหนึ่งรู้เเจ้ง

ติดตามการเมืองมาก ฟังแทบจะตลอดเวลา เพราะวิทยุชุมชน มีการถ่ายทอดสด การชุมนุมประท้วง ตลอดเวลา จึงติด ตามฟังวิทยุ ได้ตลอดเวลาเลย

อิน.....จิตใจใจจดใจจ่ออยู่กับการเมือง จึงเกิดอาการที่เรียกว่า ลุ้นลุ้น อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้น คนนี้เป็นอย่างนี้

ลุ้นอยากให้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้

ลุ้นอยากให้ศาลตัดสินแบบนั้นแบบนี้สารพัดที่จิตมันจะลุ้นมันจะอยาก มันจะต้องการ

ลุ้น แล้วก็ทุกข์ เครียด เมื่อเวลาไม่ได้สมดั่งใจ

ลุ้น แล้วก็มีความสุขมาก เมื่อเวลาสมดั่งใจ

ใจที่ดิ้น
จิตที่โลดแล่น
ขึ้นๆลงๆ
ทุกข์จริงๆ
ทุกข์มากๆเลย
ต่อเมื่อจับ จิตตัวเองได้ทัน
รู้เท่าทันจิตใจ ตัวเองได้แล้ว จึงพยายามวางจิตวางใจ
เมื่อไม่ได้ดั่งใจ ก็วางใจ
เมื่อได้สมดั่งใจ ก็วางใจ
เห็นโลกตามความเป็นจริง
เข้าใจโลกตามความเป็นจริง
ทำอะไรก็เพื่อความเหมาะควร ไม่ใช่ทำตามความอยาก
จิตจึงสงบสบาย ไม่ดีดดิ้น ไม่ทุกข์ร้อนใจ

ฟ้าพุทธะ

สารอโศก อันดับ ๓๑๐ กันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๒