เวลาล่วงไป ล่วงไป บัดนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่

น่าปลื้ม ถ้าตอบตัวเองและใครๆ ได้ว่า "กำลังเพียรอยู่จ้ะ"

แต่ถ้าถามต่อว่า เพียรทำอะไร เพื่ออะไร เป็นประโยชน์หรือโทษอย่างไร ล่ะ.....

ขณะกำลังเขียนต้นฉบับอยู่นี้ มีความเพียรขัดแย้งกัน ๒ กระแสเกิดขึ้นในสังคม ฝ่ายหนึ่งเพียรจะนำธุรกิจเบียร์เหล้า เข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ตลาดทุนเข้มแข็ง รัฐเก็บภาษีได้มากขึ้น อีกฝ่ายค้านว่า ไม่ควรนำสินค้าอบายมุข เข้าตลาดหลักทรัพย์ เพราะนอกจากจะส่งเสริมให้ธุรกิจประเภทนี้ขยายกำลังการผลิตแล้ว ยังเกิด 'กำแพงมนุษย์' ซึ่งต่อไปจะยิ่ง 'แตะ' ไม่ได้ เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน ในขณะที่ผู้ไม่เกี่ยวข้องมีแต่เสียกับเสีย

ทุกวันนี้สังคมบาดเจ็บมากพอแล้วจากพิษภัยของเหล้าเบียร์ และสิ่งเสพติดทั้งหลาย เริ่มจากสุขภาพของผู้บริโภค ปัญหาครอบครัว อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ส่งผลให้คนดีๆ ที่ไม่ได้บริโภคต้องพิการและเสียชีวิตทุกเมื่อเชื่อวัน

ไหนจะเด็กๆ เยาวชนที่ริอ่านเป็นนักดื่มด้วยวัยอันน้อยนิด เขาเหล่านั้นยังควบคุมตัวเองไม่ได้ ทำไมผู้ใหญ่ไม่ช่วยกัน ควบคุม ปกป้องเขา ทั้งการจัดระเบียบสังคม-สินค้า-อบายมุข

ถ้าผู้ใหญ่ยัง ปากว่าตาขยิบ อนาคตของชาติจะเป็นอย่างไรต่อไป

อย่าเห็นแก่เม็ดเงินจนละเลยข้อเท็จจริง เพราะมันไม่ใช่ชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เป็นกรรมที่คนไม่กี่คน ร่วมกันก่อขึ้น แล้วโยนบาปเคราะห์ให้สังคม หนำซ้ำเงินที่ได้มาก็เทียบไม่ได้กับความสูญเสีย ที่ประเทศชาติ ต้องจ่ายเพื่อเยียวยารักษาคนเจ็บ-ตายเพราะเหล้า

ฝ่ายที่รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา วัดปลอดเหล้า เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ ก็ทำกันไป

สรุปว่าจะเพียรเรื่องอะไรก็ตาม ควรรู้ว่าผลที่ตามมาเป็นไปเพื่อเพิ่มหรือลดกิเลส

เวลาล่วงไป ล่วงไป บัดนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่... พระบรมศาสดาทรงถามชาวพุทธ

เข้าพรรษามาสร้างบุญบารมีร่วมกันดีไหม

- ดอกหญ้า อันดับที่ ๑๒๐ กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๔๘ -