ธรรมะกับการเกษตร
- สมณะเสียงศีล ชาตวโร -

ปญฺญาย อตฺถํ ชานาติ
บุคคลจะรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เพราะปัญญา

คนที่มีปัญญาเห็นอะไรก็เป็นประโยชน์ เห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมด บางทีเห็นวิกฤติเป็นโอกาสก็ยังได้ ถ้ามีปัญญา อย่างตอนนี้น้ำมันแพง และดูท่า จะแพงขึ้น อย่างไม่มีกำหนด ของอื่นๆ ก็ย่อมต้องแพงตาม ทั้งค่าขนส่ง ค่าอุปโภค บริโภค นี่ก็ถือว่าเป็นวิกฤติอย่างหนึ่ง ถ้ามองในแง่ที่จะเป็นโอกาส ก็ถือว่าดีไปอย่าง คือ คนจะได้รู้จักประหยัดเสียบ้าง รู้จักคิดค้นหาพลังงานอย่างอื่นมาทดแทนเสียบ้าง จะได้พึ่งตนเอง ได้มากขึ้น

สมัยปู่ ย่า ตา ยาย มีภูมิ-ปัญญาไทย น้ำมันจะขึ้นราคาขนาดไหนก็ไม่เดือดร้อน เพราะสมัยก่อนไม่ต้อง ง้อน้ำมัน ผู้เขียนยังมีโอกาสได้เห็น รอยต่อแห่งการเปลี่ยนแปลง คนรุ่นหลังอาจจะนึกไม่ออก ก็ขอบอกเล่า ให้ทราบว่า คนสมัยก่อนเขาเลี้ยงวัวควายไว้ใช้งาน ไม่ต้องมีรถไถ ไปไหนมาไหน เกวียนเทียมด้วยวัว หรือควาย จะวิดน้ำเข้านาก็มีระหัดวิดน้ำ ใช้แรงคนหรือกังหันลม สมัยนี้ต้องใช้รถไถ รถยนต์ เครื่องสูบน้ำ ซึ่งล้วนต้องใช้ น้ำมันทั้งสิ้น ภูมิปัญญาไทยดีๆ ก็ทิ้งหมด

แต่ก่อนธรรมชาติสมบูรณ์กว่าสมัยนี้มาก ไปทำไร่ทำนา ก็มีอาหารอยู่ในไร่ ในนา พร้อมทั้งปู ปลา กุ้ง หอย ผัก พริกต่างๆ หากินได้ไม่ยาก เดี๋ยวนี้ปู ปลา กุ้ง หอย แทบไม่เหลือ(เหลือแต่หอยเชอรี่) สารเคมี ยาฆ่าแมลง ทำลายเสียสิ้น ถึงเวลาหรือยังที่เราจะกลับไปสู่ ทางเกวียนสายเก่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ สุขสบาย

เมื่อเร็วๆ นี้ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีให้อบรมเกษตรกร ทุกอำเภอ ทุกตำบล โดยมีเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เป็นผู้ประสานงาน การอบรมเราเน้นให้เกษตรกร พึ่งตนเองให้มาก ต้องฝึกทำปุ๋ยใช้เอง เอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ มาทำประโยชน์ ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น เศษอาหาร วัชพืช ผักผลไม้ที่ร่วงหล่น ฯลฯ ล้วนเอามาทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักชีวภาพได้ทั้งสิ้น เราอบรม ให้ความรู้ ทั้งเรื่องของการเพิ่ม ผลผลิตด้วยการรู้จัก คัดเมล็ดพันธุ์ข้าว การทำแปลงผักถาวร ไม่ต้องทำ บ่อยๆ การใช้สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช ฯลฯ เรามี VCD บันทึกภาพ และเสียงการอบรม ไว้อย่างละเอียด ทั้งชุดมี ๙ แผ่น ราคาแผ่นละ ๕๐ บาท

หลังจากอบรมแล้ว ปรากฏว่ามีเกษตรกรเปลี่ยนใจจะทำเกษตรอินทรีย์แทนเกษตรเคมีกันทุกตำบล จากนั้น ก็มีการตั้งกลุ่ม เลือกประธาน รองประธานกลุ่ม เพื่อจะได้ติดต่อ เยี่ยมเยียน ติดตามผลกันต่อไป

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนมีโครงการ จะร่วมมือกับทางการ ออกเยี่ยมเยียน ติดตามผลเพื่อเป็นกำลังใจและช่วย แก้ปัญหาต่างๆ ให้เกษตรกร หาทางช่วย เรื่องการตลาดให้อย่างครบวงจร ซึ่งขณะนี้ได้ตระเวนเยี่ยม ตามกลุ่มต่างๆ มีผลดีหลายอย่าง ทำให้ทราบปัญหาของเกษตรกรและช่วยหาทางแก้ หาทางออก ได้ตรงกับปัญหามากขึ้น

เมื่อเร็วๆ นี้ทางจังหวัดสิงห์บุรี โดย การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตร จังหวัดและเกษตรอำเภอ ได้จัดงานใหญ่ที่ ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อประกาศว่า จังหวัดสิงห์บุรี จะเป็นจังหวัด นำร่อง พลิกฟื้นผืนแผ่นดินผลิตข้าวอินทรีย์ และพืชอาหารที่ปลอดภัย นำไทยสู่ครัวโลก รวมทั้งการรักษา สิ่งแวดล้อม ให้ปราศจากมลพิษ จึงได้เรียนเชิญ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มาเป็นประธานเปิดงาน ในการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดให้มีการลงนามรับรอง การแสดง เจตนารมณ์ ในสัตยาบันการปลูกข้าวอินทรีย์ และผลิตพืชอาหารปลอดภัย ของเกษตรกร ต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นพยาน

ในวันงานก่อนที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีฯ คุณหญิงสุดารัตน์จะเดินทางไป มีการเปิดเวทีเสวนา เรื่อง "จะพัฒนา เกษตรอินทรีย์ กันได้อย่างไร" ผู้ร่วมเสวนาคือ สมณะ

เสียงศีล ชาตวโร ท่านรองผู้ว่าฯ วีรศักดิ์ อนันตมงคล คุณชินกร ไกรลาศ (ศิลปินแห่งชาติ) ลุงบุญปลูก ศรีบุญโฮม (ชาวนาจากขอนแก่น ทำนาอินทรีย์ ได้ถึง ๑๕๐ ถังต่อไร่) คุณคณิต ม่วงนิล หัวหน้าศูนย์ เกษตรธรรมชาติคิวเซ โดยมีคุณศักดิ์ณรงค์ อุตสาหกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ ต่อจากนั้น ก็เป็นพิธี ทำขวัญข้าว โดยศิลปินแห่งชาติ ชินกร ไกรลาศ และท้ายสุด รมต.คุณหญิง สุดารัตน์ ท่านผู้ว่าราชการ จังหวัด และข้าราชการผู้ใหญ่ ร่วมลงหว่านข้าว ในนาอินทรีย์ งานนี้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม มีเกษตรกร มาร่วมงานประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าคน มีข้าราชการผู้ใหญ่ ระดับอธิบดี ติดตามท่าน รมต. เกษตรฯ และสื่อมวลชนมามากมายเป็นประวัติการณ์

สนใจติดตามดูได้ใน VCD เราได้บันทึกภาพและเสียง ไว้อย่างละเอียด ๒ แผ่นเต็ม นับเป็นประวัติศาสตร์ หน้าหนึ่ง ของจังหวัดสิงห์บุรี ที่จะอยู่ในความทรงจำ ของชาวสิงห์บุรี ไปอีกนานเท่านาน

โกสชฺชํ มหโต อนตฺถาย สํวตฺตติ
ความเกียจคร้านย่อมเป็นไปเพื่อความไร้ประโยชน์ยิ่งใหญ่

เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เกือบจะเรียกว่าที่สุดในโลก มีผลไม้หมุนเวียนให้กินตลอดทั้งปี ภัยทางธรรมชาติน้อยมาก ภูเขาไฟไม่มี แผ่นดินไหวร้ายแรงไม่เคยเกิด แผ่นดินส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการทำเกษตร ประเทศไทย จึงเป็นประเทศที่ผลิตอาหารเป็นครัวของโลก ที่จัดอยู่ในระดับ ใหญ่ที่สุด ประเทศหนึ่งของโลก แต่ทำไมเกษตรกรไทย จึงยังยากจน

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนไทยไม่เจริญก้าวหน้า คือ ความขี้เกียจศึกษาหาความรู้ และไม่รู้จักค้าขาย เก่งแต่ซื้อ จึงอยากจะแนะนำว่า ถ้าอยากจะศึกษาหาความรู้ หรือ อยากจะซื้อหา ก็ไปพบกันได้ที่ร้านของชมรม เพื่อนช่วยเพื่อน ศูนย์รวมความรู้ภูมิปัญญาไทยที่เมืองนครปฐม อยากรู้ว่า ท่านเสียงศีลสอนคนอย่างไร จึงหมดหนี้หมดสิน ขนาดมีหนี้เกือบล้านยังหมดได้ภายในสองปี ปลูกผักอย่างไรจึงงาม โดยไม่ต้องใช้ สารเคมี วิธีทำนาไร้สารพิษ ทำอย่างไร การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ มีเป็นร้อยๆ เรื่อง ทั้งหนังสือ VCD CD และ MP๓ นอกจากนี้ยังมีเมล็ดพืชผักพื้นบ้าน พันธุ์พืชหายากมากมายหลายชนิด ที่เพาะชำไว้แล้ว ราคาไม่แพง มี ผักสู้ภัยแล้ง ขนาดปลูกบนหาดทรายยังขึ้น ใบคล้ายใบมัน หัวกินอร่อย ยอดอ่อนเหมือนผักบุ้ง จะผัด, ต้ม, แกง อร่อยมาก เรียกว่า "มังกรหยก" นอกจากนี้ยังมีผักหวานบ้าน ผักหวานป่า ผักที่กินอร่อยที่สุดในโลก โดยเฉพาะผักหวานป่าที่ค่อนข้าง หากินยาก ราคาแพง เพราะปลูกยาก แต่เรามีเทคนิคในการปลูกที่ไม่เหมือนใคร มีเอกสารแจกฟรีสำหรับผู้ซื้อต้นพันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำจากพืชไร้สารพิษ เช่น เครื่องดื่มธัญพืช "ซองเดอร์" ข้าวกล้องสำเร็จรูปพร้อมรับ-ประทาน เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์ระดับมาตรฐานสากล ขายดีในต่างประเทศ และเครื่องปรุงรส "ปุ้ยเก่ง" ทำจากถั่วเหลืองธรรมชาติ ทำให้อาหารอร่อยทุกจาน

เกษตรกรที่ต้องซื้อปุ๋ยหมักใช้ ซื้อสมุนไพรไล่แมลง หรือสารสกัดชีวภาพทุกสูตร... ที่ทำให้ผลไม้ดก และขั้วเหนียว ไม่ร่วงง่าย พิสูจน์ผลการใช้มาแล้ว เป็นเวลานับปี เรามีเครื่อง พ่นยาผลิตเอง เบาแรง ใช้แบตเตอรี่ ราคาถูกมาก เพื่อช่วยให้เกษตรกรประหยัดรายจ่าย เพราะเรามีของดี ราคาถูกไว้ต้อนรับ

วันนี้ขอโฆษณาหน่อย ร้านเพิ่งเปิดใหม่ สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่คุณก้อนดิน นาวาบุญนิยม โทร ๐๙-๖๖๗-๘๒๔๕ หรือ คุณกฤษดา รอดสมิง โทร ๐๑-๖๙๔-๔๕๔๒

- ดอกหญ้า อันดับที่ ๑๒๐ กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๔๘ -