หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >เราคิดอะไร

ข่าวคนเอ๋ย
- นักข่าวเบอร์สาม -

(มีภาพ)

ราคาที่ต่างกัน
ในที่สุดชัยชนะแห่งสงครามก็ได้ตกเป็นของอเมริกา รัฐบาลอเมริกามีความวิตกในปัญหาที่จะเกิดตามมา ภาระหลัง สงคราม สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ความอดอยาก การละเมิดกฎหมายรัฐบาลอเมริกาตัดสินใจจ้าง บริษัท
เอกชนเข้าไปดูแลกิจการต่างๆ เป็นเรื่องๆ เพื่อความสะดวกในการพัฒนา


แต่ในความด่วนของความรีบด่วน เราจะต้องจัดการดูแลบ่อน้ำมันก่อนเรื่องอื่น !

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๕๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖)