ชื่อเดิม นางสารภี ศรีอุทิศ
ชื่อใหม่ นางเพียรเพชร ศรีอุทิศ
เกิด ๘ สิงหาคม ๒๔๙๐
มีพี่น้อง ๓ คน เป็นคนที่ ๒
ภูมิลำเนา อ.ท่าตะโก จ. นครสวรรค์
สถานภาพ มีครอบครัว (บุตรชาย ๒ คน)
การศึกษา ๑. ม.ศ. ๓
๒. ครูอนุบาลขั้นต้น ( หลักสูตรระยะสั้น)
๓. อบรมวิชาครู พ.ม. ไม่จบขาด ๖ หน่วยกิต พบธรรมะเลยเลิกอบรม
อาชีพเดิม ครูสอน รร.เอกชน สถานที่ทำงาน รร.ลาซาลโชติรวี จ. นครสวรรค์

พบอโศก
* ปี ๒๕๒๔ ในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ที่พุทธสถานศาลีอโศก จากการแนะนำของน้อง ให้เข้ามา อยู่ร่วมปฏิบัติธรรม และอยู่ร่วมงานจนจบ มีความรู้สึกแปลกใหม่ กับสิ่งที่ได้เห็น การปฏิบัติของสมณะ และสิกขมาตุ รวมทั้งหมู่กลุ่ม ของญาติธรรมชาวอโศก โดยเฉพาะธรรมะ ที่ได้ยินได้ฟังในงาน หลังจากพบอโศก เริ่มถือศีล กินมังสวิรัติ และใช้ชีวิตอย่างสมถะ ต่ออีก ๕ ปี จึงลาออกจากการสอนหนังสือ แต่ยังทำกสิกรรม (ทำนา ทำสวน)
* ปี ๒๕๔๗ เข้ามาอยู่ในชุมชนศาลีอโศก และร่วมช่วยงานอบรม ธ.ก.ส

ประวัติเมื่อมาอยู่กับชาวอโศก
ช่วยงานอบรม ช่วยสอนหนังสือ งานต้อนรับ และงานจิปาถะ

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
บางครั้งรู้สึกท้อ แต่ไม่ถอย

แนวทางแก้ไข
พบสมณะและสิกขมาตุ ปรึกษาและขอคำแนะนำจากท่าน

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด
การทำใจให้สงบ เมื่อพบกับผัสสะที่ไม่ถูกใจ

คติประจำใจ
ฝืนไว้ ได้กำไร ตามใจ ขาดทุน

เป้าหมายชีวิต
ขอปฏิบัติธรรม และได้อยู่ในหมู่กลุ่มของชาวอโศก ตลอดไป

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม
ขอให้เกิดความสามัคคีในหมู่กลุ่ม เพื่อเป็นพลัง ในการบรรลุเป้าหมาย สมกับที่ได้เกิดมา เป็นลูกพระโพธิสัตว์ ณ ชาตินี้ทุกๆคน

     .

- สารอโศก อันดับ ๒๘๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ -

   www.asoke.info