การจูน จานดาวเทียม ไอพีเอ็ม ให้ชม FMTV ได้

แจ้งข่าว ช่วยกันบอกต่อ...เฉพาะ ยี่ห้อ IPM

สำหรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ ไอพีเอ็ม  ที่เกิดปัญหา เข้าชม FMTV ไม่ได้ เนื่องจากช่อง 118 ที่เคยชมเป็นปกติโดน IPM ตัดออก แล้วมีธรรมะ  จากช่องอื่น เข้ามาแทน มีวิธีที่ง่าย เพื่อสามารถกลับมารับชม FMTV หรือ For Mankind ได้ โดย สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

แบบที่ 1

1. กด ที่ปุ่ม SAT ที่อยู่ ใต้เลข 9 ที่รีโหมด ฯ
2. เลือก...ใช้จานส้ม  กด OK
3. ใส่รหัส 0000 โอเค For Mankind ก็จะมาอยู่ท้าย ๆ ถัดจากช่อง 301 ออกไป

แบบที่ 2

1. หยิบรีโหมด ฯ แล้วกด ที่ปุ่ม เมนู
2. เลือก การติดตั้ง (1) กดเอ็นเต้อ แล้วใส่รหัส 0 สี่ตัว
3. เลือก การตั้งค่า LNB (1) กดเอ็นเต้อ จะพบชื่อดาวเทียม Nss6 แต่เราจะเปลี่ยนเป็นดาวอื่น... เครื่องจะส่งเสียงดังออกมา
4. โดยให้เลือกดาวเทียม ทางด้านขวามือ ที่มีชื่อนำหน้าว่า KU สามารถใช้ได้ทุกดวง เช่น
ดวงที่ 03 ชื่อ Ku_Telkom1 หรือ
ดวงที่ 06 ชื่อ Ku_PAS4 เป็นต้น เลือกมาดวงหนึ่ง ฯลฯ
5. เมื่อเลือกดาวแล้ว ดาวดวงที่เลือกจะไปแทน Nss6
จากนั้น ลงมาที่บรรทัด 2 ช่องสัญญาณ เลื่อนไปทางขวา
เพื่อเลื่อนไปที่ New TP จากนั้น ใส่ค่าความถี่ 11635 ขั้ว Hor
Symbol 27500 กดเอ็นเต้อร์
6. จากนั้น ทางซ้ายเลื่อนลงมาที่..เฉพาะฟรีทีวี เลือก ใช่
7. แล้ว เลื่อนมาที่ คำว่า ค้นหา ดาวเทียม แล้ว กดเอ็นเต้อร์

เครื่องจะสแกนจนแล้วเสร็จ ก็ Exit ออกมา จะสามารถรับชมได้สูงสุด 353 ช่อง
สำหรับ FMTV จะอยู่ที่ช่อง  307 และช่อง 324

แบบที่ 3

กดปุ่มสีฟ้า หรือปุ่มค้นหา (search) ที่รีโหมด แล้วคลิกเลือกที่  โอเค เครื่องจะทำการ สแกนหา จนครบ ใช้เวลานานเล็กน้อย เสร็จแล้ว FMTV หรือ For Mankind ก็จะมาอยู่ท้าย ๆ ช่อง 301 ออกไป...

((( แบบที่สามนี้ หากไฟฟ้าดับ หรือถอดปลั๊ก ช่อง FMTV อาจจะหายไป ก็ต้องสแกนใหม่ แต่สองวิธีแรก FMTV จะไม่หายไป )))

ติดตามทาง อินเทอร์เน็ต ที่
www.boonniyom.com
บนมือถือ
www.fm-tv.tv/mobi
ฟังวิทยุ
www.asoke.info/pacradio.html


หากติดขัดประการใด สอบถามที่ 08-9-744-9664