nurse

 

   

1. ยามยาก [131]

2. ไปเถิด บนเส้นทางที่หนาวเย็น [132] 

3. ปลุกเสกตนให้พ้นโศก [134]

4. โชคดีของชีวิต [136]

5. จุดเล็กๆ ใต้แผ่นฟ้ากว้าง [138]

6. นาวาแห่งความทุกข์ [141]

7. ย่อมเสื่อมสลายเป็นธรรมดา [142]

8. เหตุเกิดที่ปาก [143]

9. ก่อนจะลงจากคาน [144]

10. จนกว่าเราจะตายจากกัน [145]

11. ดาบสองคม [147]

12. ม่านมายา (148)

13. หัวใจสีแดงในชุดขาว [149]

14. พบรักเข้าแล้ว [150]

15. บทเรียนแห่งการพลัดพราก [151]

16. หยุดหัวใจไว้ที่รัก [152]

17. จริงหรือที่ว่าหวาน [153]

18. ต้นไม้ที่โค่นล้ม [154]

19. บ่วงมาร [155]

20. บทเรียนราคาแพง [158]

21. หากรู้สักนิด [159]

22. ความฝันกับชีวิตจริง [161]

23. สันโดษ ทางสู่ความพ้นทุกข์ [162]

24. เมื่อความตายมาเยือน [164]

25. อีกกี่ศพจึงจะพบสัจจะ [165]

26. วันนี้ที่รอยคอย [166]