หน้าแรก >[01] ศาสนา > สมณะโพธิรักษ์ > ประวัติ ผลงาน คำสอน

1.

ดรุณสาร (น.ส.พ.รายปักษ์สำหรับนักเรียนและผู้เยาว์)

2503 ; เขียนบางคอลัมน์ ระหว่าง พ.ศ. 2503-2504

2.

(พบกัน) วันวิจิตร

2504 ; หนังสือ‘รุ่น’(1-7)อนุสรณ์ ‘โรงเรียนเพาะช่าง’
แผนกวิจิตรศิลป์ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตเพาะช่าง)

3.

‘ขวัญดาว’ (นิตยสารรายเดือนเพื่อผู้รักเพลงฯ)

2509 ; เขียนบางคอลัมน์ ระหว่าง พ.ศ. 2509-2510

4.

ชีวิตนี้มีปัญหา (สาสน์ความสุข เล่ม ๑)

ชีวิตนี้มีปัญหา เล่ม ๑

2512 ; (ลงใน “ดาราภาพ” รายคาบ)

2512 ; รวมเล่มครั้งที่ 1–6 (2512-2531)

5.

“ คน” คืออะไร ? ทำไมสำคัญนัก ?

“ คน” คืออะไร ? ทำไมสำคัญนัก ?

( สาสน์ความสุข เล่ม ๒ )

“คน” คืออะไร ? ทำไมสำคัญนัก ?

“คน” คืออะไร? ทำไมสำคัญนัก? ฉบับ “สมาธิสมโภช ๕ มิถุนายน ๒๕๓๗”

2513 ; ลงใน น.ส.พ.สตรีสาร

รวมเล่มครั้งที่ 1–4 (2513-2516)

พิมพ์ครั้งที่ 5-7 (2524-2528)

พิมพ์ครั้งที่ 8 (มิถุนายน 2537) ปรับปรุงใหม่

6.

ลำธารชีวิต (สาส์นความสุข เล่ม ๓)

2514 ; มีนาคม 2514

7.

‘อโศก’ เรวดียุครุ่งอรุณ

2514 ; หนังสือที่ทำขึ้นขณะที่อยู่วัอโศการาม

8.

กาเมสุมิฉาจาร

2515 ; พิมพ์ครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2515)

พิมพ์ครั้งที่ 2 (กันยายน 2524)

9.

“คู่มือปฏิบัติธรรม” คั้นมันออกมาจาก “ศีล”

“คู่มือปฏิบัติธรรม” เล่ม ๑ คั้นมันออกมาจาก “ศีล”

“คู่มือปฏิบัติธรรม” เล่ม ๑ คั้นออกมาจาก “ศีล”

2515 ; ตุลาคม 2515

2516 ; พิมพ์ครั้งที่ 1-3 (2516-2520)

2537 ; พิมพ์ครั้งที่ 4-6 (2527-2529)

10.

อริยชาติ

2516 ; ระหว่าง พ.ศ. 2516-2518

11.

เพลงชีวิต-ไท (สาส์นความสุข เล่ม ๔)

2517 ; มกราคม 2517

12.

กินด้วยญาณ ๑๖ ( สาส์นความสุข เล่ม ๕ )

2517 ; พิมพ์ครั้งที่ 1-2 (2517-2518)

13.

คนขี้ขอ (โรเนียว)

ท่านคือ “คนขี้ขอ” หรือ?

“ภิกษุ” ของพุทธ ไม่ใช่ “ผู้ขอ”

ศาสตร์และศิลป์ของบิณฑบาต

2519 ; พิมพ์ครั้งที่ 1 (11 ส.ค. 2519)

พิมพ์ครั้งที่ 2 (น.ส.พ.ข่าวสด ; มิ.ย.-ส.ค.’31

คอลัมน์“อีกฟากฟ้าหนึ่ง”)

พิมพ์ครั้งที่ 3 (ลงใน‘แสงสูญ’ ฉ.34-45/’31)

พิมพ์ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2535)

14.

สุดยอดปาฏิหาริย์

2519 ; กุมภาพันธ์ 2519

15.

ยุทธวิธี 8 ขั้น แห่งการเป็นผู้พิชิต(พาหุง ๘ ที่พิสูจน์ได้)

2520 ; กรกฎาคม 2520

16.

เดินตรงเข้าสู่การเป็นพระอริยะ

2521 ; พิมพ์ครั้งที่ 2-10 (2521-2532)

ปรับปรุงจาก ‘เดินลัดเข้าสู่การเป็นพระอริยะ’

ซึ่งพิมพ์เมื่อ ตุลาคม 2520

17.

การฆ่าพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่แสนดี

2521 ; PRA, นามแฝง

18.

กฎ-ระเบียบ ของชาวอโศก

2521 ; พิมพ์ครั้งที่ 1-2 (2521-2529)

19.

ตอบปัญหาผ่าเปรี้ยง (เล่ม ๑)

2521 ; พิมพ์ครั้งที่ 1-3 (2521-2523)

20.

“ศีล” นั้น…สำคัญไฉน ?

2522 ; เมษายน 2522 ; โรเนียว

2525 ; พิมพ์ครั้งที่ 1 (เมษายน 2525)

2539 ; พิมพ์ครั้งที่ 2 (เมษายน 2539)ปรับปรุงใหม่

รวบรวมโดย “กลุ่มสุดฝั่งฝัน”

21.

ทางเอก ภาค ๑

2521 ; พิมพ์ครั้งที่ 1-3 (2521-2528)

 

ทางเอก ภาค ๒

2522 ; มกราคม 2522

 

ทางเอก ภาค ๓

2522 ; สิงหาคม 2522

22.

วันมาฆบูชา

2523 ; พิมพ์ครั้งที่ 1-3 (2523-2524)

23.

“โศลก”

2523 ; คาถาธรรมหลังรูปภาพ

24.

มงคลชีวิต (บทสรุปของ “อริยชาติ”)

2524 ; ระหว่าง พ.ศ. 2524–2525 ; แผ่นพับ

25.

สมาธิพุทธ

(สมณะโพธิรักษ์บรรยายจาก มหาจัตตารีสกสูตร เรียบเรียงโดย ร.ศ.อาภรณ์ พุกกะมาน)

2526 ; พิมพ์ครั้งที่ 1-2 (2625-2530) 2541

พิมพ์ครั้งที่ 3 (มกราคม 2541)

ปรับปรุงใหม่-ปกสีเขียว

26.

อาหารจานสำคัญ ณ ลมหายใจเฮือกนี้

2526 ; PRA, นามแฝง / ก.ย.’26

27.

ทฤษฎีกำไร-ขาดทุนของอารยชนแท้ เล่ม ๑

2527 ; พิมพ์ครั้งที่ 1-2 (2527-2528)

28.

เพลงตะวันทอฟ้า

2526 ; ธันวาคม 2527

29.

สัมมาสิกขา

2531 ; พฤษภาคม 2531

30.

เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ

2531 ; สัมมาสัมพุทธสาวก,นามแฝง / มิ.ย.’31

31.

ฟังเสียงกวางน้อยบ้าง

2531 ; พิมพ์ครั้งที่ 1-2 (กรกฎาคม 2531)

32.

ชีวิตนี้มีปัญหา เล่ม ๒

2532 ; สิงหาคม 2532

33.

ฝากฟ้าฟังเพลง

2532 ; สิงหาคม 2532

34.

ศาสตร์และศิลป์ของบิณฑบาต

2535 ; พิมพ์ครั้งที่ 4 (ตุลาคม 2535)

ปรับปรุงจากเรื่อง “คนขี้ขอ”

35.

สูงหล้าฟ้าลึก

2535 ; เมษายน 2535

36.

โพธิรักษ์กับศาสนาปัญหาผีบุญ

(รวม…คอลัมน์ “โพธิรักษ์เป็น ‘ผีบุญ’ทำลายศาสนา” จาก น.ส.พ.เราคิดอะไร)

2538 ; ธันวาคม 2538

รวบรวมโดย “กลุ่มสุดฝั่งฝัน”

37.

คิดได้ต้องเป็นไปได้ (รวม…คอลัมน์ “นัยปก” จาก น.ส.พ.เราคิดอะไร)

2539 ; รวบรวมโดย “กลุ่มสุดฝั่งฝัน”

38.

นิยามแห่งชีวิต

2541 ; กุมภาพันธ์ 2541

39.

ศิลปะหรืออนาจาร

2541 ; ไตรตรา นิกขม์, นามแฝง / ก.พ.’41

40.

ถอดรหัส s นิพพาน s อัตตา s อนัตตา s นิรัตตา

2542 ; เมษายน 2542

41.

อีคิว EQ โลกุตระ

2543 ; ตุลาคม 2543

(หมวดบรรณศาสน์ชาวอโศก ๑ ; ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม พุทธสถานสันติอโศก)