มูลนิธิธรรมสันติ

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐วัตถุประสงค์ ธำรงรักษา บำรุงส่งเสริมและเผยแพร่สัจธรรมของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้ง การดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา พยาบาล สาธารณสุข หัตถกรรม อุตสาหกรรม การสื่อสาร การพาณิชย์(ระบบบุญนิยม ไม่แสวงหากำไร) และกฎหมาย บำรุงสาธารณประโยชน์โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ (๒๕๒๐)เน้นด้านสื่อสารสิ่งพิมพ์ ตามคำขวัญว่า "เราจะพิมพ์หนังสือธรรมะให้ท่วมโลก" หนังสือที่มูลนิธิฯ จัดทำออกเป็นรายเดือน คือ สารอโศก และออกเป็นรายปี คือ แสงสูญ แจกฟรีแก่ผู้สนใจ นอกจากนี้ยังมีบริการธรรมะในด้านอื่นๆ เช่น

- ธรรมโสต บริการเทปหมุนเวียนและวิดีโอแก่สมาชิก

- ธรรมปฏิกรรม จัดส่งหนังให้แก่สมาชิกโดยไม่คิดมูลค่า

- ธรรมปฏิสัมพันธ์ บริการตอบจดหมาย ไขข้อข้องใจ จากสมาชิก

- ธรรมปฏิสันถาร ตอบปัญหาธรรมะแก่ประชาชนทั่วไปนโยบายของมูลนิธิ

๑. ห้ามมี "กองบุญ" ที่อยู่ในลักษณะสะสมกักตุนไว้ เพื่อเก็บกินใช้แต่ดอกผลเป็นอันขาด เงินทุกบาทเราจะพยายามสะพัด

๒. ห้ามเรี่ยไร แม้ในเชิงแอบแฝงใดๆ

๓. ผู้ไม่รู้เป้าหมาย หรือไม่รู้กิจกรรมสารัตถะของมูลนิธินี้เลย หรือยังไม่รู้จักกันพอสมควร จะเอาอะไรมาบริจาค หรือ ทำบุญด้วยนั้น ห้ามรับ ผู้มีสิทธิ์บริจาค หรือมีสิทธิ์ทำบุญด้วยนั้น จะต้องรู้จักเป้าหมายกิจกรรม และสารัตถะของมูลนิธินี้ดีหรือไม่ ก็จะต้องได้มาพบคบหากันกับกลุ่มมูลนิธินี้อย่างน้อย ๗ ครั้ง หรืออ่านหนังสือชาวอโศกจบเกิน ๗ เล่ม ขึ้นไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการปฐมอโศก (๒๕๒๘)ศาลาสุขภาพ สันติอโศก (๒๕๒๖) คลินิคทันตกรรม ปฐมอโศก (๒๕๓๑)
คลินิคทันตกรรม สันติอโศก (๒๕๓๕)โรงเรียนสัมมาสิกขา ปฐมอโศก (๒๕๓๕)
โรงเรียนสัมมาสิกขา สันติอโศก (๒๕๓๘)

ด้านการศึกษานี้ เดิมทีได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็น การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) อย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ต่อมาในปี ๒๕๓๕ จึงได้พัฒนาขึ้นเป็นโรงเรียนสัมมาสิกขา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลตามมาตรา ๑๕ (๓) ของกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เรียนฟรี ครูก็สอนฟรี รับนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย เพื่อให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านการประกอบสัมมาอาชีพ ฝึกเด็กให้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ตามคำขวัญว่า ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา