บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒

กิจการ
บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒) รับงานพิมพ์ทั้งจากชาวอโศกและบุคคลภายนอก เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพาณิชย์ ระบบบุญนิยม ถือหุ้นโดยญาติธรรม เงินปันผลจะเน้นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามข้อบังคับของบริษัทที่จดทะเบียนไว้ เป็นการช่วยเหลือในวงกว้างขึ้น