หน้าแรก > ชุมชนบุญนิยม >

พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ คณะ รมต. เยี่ยมชม
หมู่บ้านราชธานีอโศก ในโอกาสงานฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และ
คุณภาพชีวิตเกษตรกร รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดย ...
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และ
เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย (คกร.)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2544

 

 

พลตรีจำลอง ศรีเมือง ให้การต้อนรับ

พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ชาวชุมชน
นักเรียนสัมมาสิกขา และประชาชน
ร่วมฟังธรรมพร้อมกัน

นักเรียนสัมมาสิกขา ร่วมกันร้องเพลง "คนสร้างชาติ" ต้อนรับ
ท่านนายกรัฐมนตรี และคณะ ก่อนเข้าสู่ศาลา "เฮือนศูนย์สูญ"

มอบของที่ระลึก เป็นสินค้า และผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน
ก่อนอำลากลับ