๒๐. ร่วมกันสู้ หน้า ๒๐๘

ขอให้เป็นครั้งสุดท้าย

ในฐานะที่ผมมีส่วนร่วมชุมนุม เรียกร้องประชาธิปไตย และในฐานะของ ประชาชนคนหนึ่ง ผมขอแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้ง ต่อวีรชน ที่พลีชีวิต และที่บาดเจ็บ พร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจ ต่อญาติมิตร ของวีรชนทุกท่าน

ขอให้พี่น้องประชาชน นึกถึงวีรกรรมของท่าน ผู้กล้าหาญเหล่านั้น และสืบทอด เจตนารมณ์ ที่จะช่วยกัน ทำให้ประเทศไทย เป็นประชาธิปไตย อย่างแท้จริง อันจะยังผลให้เกิด ความสมบูรณ์พูนสุข แก่ประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของเรา

ขอให้การสังหารหมู่ในครั้งนี้ จงเป็นครั้งสุดท้าย

 

- จบ -

จากหนังสือ ... ร่วมกันสู้ ... พลตรี จำลอง ศรีเมือง * ขอให้เป็นครั้งสุดท้าย * หน้า ๒๐๘