067 ธรรมปัจเวกขณ์
โดย สมณะชาตวโร
ประจำวันที่ - - ธันวาคม ๒๕๒๖

การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องยากเรื่องลำบาก เป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมและลึกซึ้ง แต่ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐ เป็นความสูง ของชีวิต ผู้ที่จะก้าวไปสู่ความประเสริฐ หรือว่า ความสูงสุดของชีวิตได้นั้น จะต้องเป็นผู้มีความจริง จะต้องเป็นผู้มีสัจจะต่อตัวเอง และผู้อื่น จะต้องเป็นผู้มีความข่มฝืน มีความอดทน จึงจะสามารถ สละ จาคะ สิ่งที่ตัวเราติด สิ่งที่เราเคยหลง จึงจะสามารถเข้าถึง ความหลุดความพ้นได้ ในที่สุด การเข้ามาสู่กระแสธรรม ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาท เป็นผู้ที่มีความระมัดระวัง สิ่งใดที่ พลาดพลั้ง ก็ต้องรู้จัก แก้ไขปรับปรุง จึงจะเป็นผู้ที่อยู่กับธรรมะ ได้ตลอด การอยู่กับหมู่คณะ จะช่วยให้เราสามารถ ปรับปรุงตัวเอง ได้มากขึ้น จะสามารถรู้ความผิด ความพลาดของตัวเอง ได้มากขึ้น บางสิ่งบางอย่าง เราไม่สามารถ ที่จะรู้ความผิดพลาด ของเราได้ นอกจากผู้ที่สูงกว่า ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า จะเป็นผู้ที่คอยติงเตือน คอยชี้แนะ คอยขัดเกลา เพื่อที่จะให้เราได้รู้ความผิด แก้ไขปรับปรุง ความผิดต่างๆ ของเรา ให้ดีขึ้น

ถ้าเรามีความอดทน อดกลั้นเพียงพอ เราก็จะสามารถแก้ไขปรับปรุง มีความเจริญก้าวหน้า ในชีวิตทางธรรม ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

เพราะฉะนั้น ต้องมีความอดทน มีการประพฤติปฏิบัติ ด้วยความระมัดระวัง สังวร เราจึงจะก้าวหน้า และ มีความเจริญ ในทางธรรมยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้นไป

สาธุ.

ธรรมปัจเวกขณ์ ๒๕๒๖