รอบบ้านรอบตัว โดย อุบาสก ชอบทำทาน ตอน...
ปมที่ไม่พัฒนา

วารสารรายสองเดือน "ดอกหญ้า" อันดับ 96

รอบบ้านรอบตัว ตอน…ปมที่ไม่พัฒนา ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีการ เปลี ่ยนแปลงนะครับ ไม่ช้าก็เร็ว ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่ เ ห็นชัดเจนก็ คือมีความ แตกดับเป็นเป้าหมาย โดยเฉพาะ “ชีวิต” การ เปลี่ยนแปลงนั้น ถ้าสร้างสรรเราก็ ใช้คำว่า “พัฒนา” สัตว์พืชพรรณทั้งหลาย ปรับตัวเองเพื่อการอยู่รอดอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป มีการเรียนรู้ มีการ บันทึกลงข้อมูล และกลายเป็นมรดกตกทอดไปรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป นักวิทยาศาสตร์บอกว่า การ บันทึกมรดกจะส่งผ่านทางยีนส์ทาง โครโมโซมลงในดีเอ็นเอ หรืออะไร ทำนองนี้แหละครับ พอมาเป็น “มนุษย์” เริ่มมี ตัวแปรครับ เพราะมนุษย์ฉลาด มีปัญญา สามารถพัฒนาตัวเองได้ เก่งเยี่ยมขนาดพัฒนาเพื่อทำร้าย ทำลายตัวเองก็เกิดได้จริงครับ มนุษย์จึงเป็นข้อยกเว้นจาก กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ แม้แต่การคิดค้นการตัดต่อ พันธุกรรมในพืชและสัตว์ (GMO) ซึ่งกำลังฮือฮาตื่นเต้นและเห่อกัน ยกใหญ่เขาก็ทำได้ ขนาดพระเจ้าคุมมนุษย์ยังยุ่ง น่าดูและถ้ามนุษย์แก้าวขึ้นเป็น พระเจ้าบ้างคงดูไม่จืดหรอกครับ

ผมเคยอ่านการ์ตูนที่ตัวเป็นคน หัวเป็นสัตว์ต่างๆ ชักจะเห็นเค้า แล้วละครับว่ามันจะเกิดได้อย่างไร ครับผลข้างเคียงของการ บรรลุธรรม GMO กระทบต่อสิ่งมี ชีวิตอย่างรุนแรงเกินกว่าจะคาดคิด คงต้องรอวันนั้นวันที่คางคกยาง หัวต้องตกถึงจะค่อยรู้สึก! คนเรานั้นมีเส้นทางอยู่๒เส้น ครับคือดีกับชั่วคือพระเจ้ากับซาตาน ความดีเป็นเรื่องฝืนใจทำยาก เหมือนการเดินขึ้นภูเขา ความชั่วเป็นนเรื่องถูกใจทำ ง่ายไม่เหนื่อยเหมือนของตกจาก ที่สูง คนทำความดีบางทียังมี “เหนื่อย” มี “ท้อแท้” มี “อยู่กับที่” มีคำว่า “ปทปรมะ” ปทปรมะ คือ หัวชนพื้น คือไม่โตกว่านี้แล้ว ถ้าเป็นนักเรียนก็เป็น พวกไม่สนใจศึกษาค้นคว้า เป็นครอบครัวก็คือ ไม่สนใจไม่อาทรกันและกัน เป็นนักธรรมะก็หมาย ถึงพวกไม่สนใจเรื่องการตั้ง ตบะไม่สนใจการเอาชนะ ใจตัวเองเป็นต้นความจริง ยังมีอีกหลายสาเหตุ ประชากรฝ่ายธรรมะกับฝ่าย อธรรมจึงมีปริมาณต่างกันเป็น ธรรมดาคนดีรู้สัจธรรมข้อนี้บ้าง จะได้ไม่ท้อแท้ เหตุผลที่มนุษย์ไม่ยอมพัฒนา มีอยู่ ๔-๕ เรื่องด้วยกันดูจาก เรื่องนอกสุดเข้าไปหาในสุดถ้า เปรียบเทียบเป็นการแล่นเรือให้ถึง ฝั่งของมหาสมุทรสิ่งที่เป็นความ จำเป็นในการเดินทางมีอะไรบ้างครับ เรือ, หางเสือ, ใบเรือ, ลม และน้ำที่เรือต้องแล่น!

ข้อแรก สิ่งแวดล้อมที่ดี เปรียบเสมือนน้ำที่พยุงให้เรือลอย ไปได้ ศาสนาพุทธเหมาะที่จะอยู่ใน ดินแดนที่ไม่มีสงครามกลางเมือง ไม่มีภาวะข้าวยากหมากแพง ชีวิตของชาวพุทธต้องรู้จัก เลือกสิ่งแวดล้อม สมัยท่านนบีมะฮะหมัด ชาวมุสลิมจะย้ายถิ่นฐานไปสร้างบ้าน อยู่ใกล้สุเหร่าเป็นหมื่นๆ แสนๆ คน นักปฏิบัติธรรมหลายสำนัก ทิ้งบ้านช่องเรือนชานมาอยู่สำนัก เดียวกัน ฆราวาสหญิงชายมากมาย ทิ้งอนาคตทางโลกมาศึกษาปฏิบัติ ธรรมในวัดที่ตัวเองศรัทธา ญาติธรรมชาวอโศกสร้าง ชุมชนอยู่ใกล้พุทธสถานทำกิจกรรม ต่างๆ ร่วมกันมาอยู่ชุมชนไม่ได้ก็ พยายามมาพบปะพูดคุยกันอาทิตย์ ละครั้งก็ยังดี

สิ่งแวดล้อมเป็ดนเรื่องสำคัญ มากคนที่ติดยาเสพติดแม้เลิกแล้ว แต่ถ้ากลับไปที่เก่าก็มักจะย้อน กลับไปอีกคนเคยเลิกยาจำเป็น ต้องไปอยู่สิ่งแวดล้อมใหม่จนกว่า จะเข้มแข็ง รัฐ” จำเป็นต้องเข้ามาดูแล จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนมิใช่ ปล่อยให้ประชาชนดูแลกันเอง ตามยถากรรม ราษฎร์และรัฐต่างฝ่ายต่างต้อง กระตือรือร้น ลูกหลานที่กำลังเสียคนก็ เพราะเราขาดการควบคุมแหล่ง อบายมุขนั่นเอง ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดเลยครับ

ข้อ ๒ มีกัลยาณมิตร อัน เปรียบเสมือนกระแสลมที่จะพัด เรือให้แล่นได้ มิตรดีสหายดีเป็นทั้งหมด ของพรหมจรรย์” เป็นพุทธพจน์ที่ ยืนยันความสำคัญของการมีเพื่อน ในมงคลสูตร ๓๘ ข้อ ข้อ แรกสุดก็คือ “ไม่คบคนพาล” และ ข้อ๒ “คบบัณฑิต” คนที่ประสบความสำเร็จทาง โลกต่างก็มีเพื่อนฝูงช่วยเหลือเป็น มือเป็นไม้ทั้งสิ้น การมีเพื่อนที่คิดอะไรเหมือนๆ กันในทางธรรมเราเรียกว่า “มีศีล เสมอกัน” หรือ “มีวรรณะเดียวกัน” ก็จะช่วยให้คนเราไม่สะดุดในการ พัฒนา แม้ท้อแต่ก็ไม่คิดเลิกรา แต่บางคนก็ทำลายเพื่อนดีไป อย่างน่าเสียดายเพราะสำคัญในสาระ “ความเป็นเพื่อน”ผิด! ใครท้วงติงถือว่าไม่ใช่เพื่อน ใครไม่ตามใจฉันถือว่าไม่ใช่ มิตรแท้ ใครเอาใจถือว่าเป็นเพื่อนดี ชีวิตที่คิดแบบ “มิจฉาทิฏฐิ” แบบนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะครับ เปรียบเป็นตัวเรือของชีวิต อิทธิบาทนั้นเป็นธรรมแห่ง ความสำเร็จเป็นธรรมความ แก้าวหน้าเสมอ เป็นอายุของสมณะ! สามข้อที่ผ่านมาบางคนอาจ ละเลยแต่ข้ออิทธิบาทนั้นละเลย ไม่ได้เด็ดขาดเพราะจะทำให้เรา ตกต่ำเราเป็นตัวปัญหาของ องค์กรในทันที

ข้อ ๓ มีสัมมาทิฏฐิของชีวิต ไม่ได้เอาอะไรมากมายหรอกครับ แต่มีคำตอบให้ตัวเองว่า“เกิดมา ทำไม?” คำตอบที่สร้างสรรก็เหมือน ประตูถ้ำมหาสมบัติที่หากรหัส ผ่านถูกต้องก็จะเปีอดทันใด เกิดมาเพื่อเป็นใหญ่เป็นโต เกิดมาเพื่อมีครอบครัว เกิดมาเพื่อแสวงหาความสุข ให้ชีวิต ทั้งหมดนี้เป็นคำตอบที่... ผิดครับ! เกิดมาเพื่อทำความดีเกิดมา เพื่อสะสมบารมีคนไม่คิดทำดี เกิดมาก็เสียชาติเกิดเปล่าๆ มาเสีย เวลาอย่าเกิดเลยครับ... คำตอบถูกบังคับไว้ตั้งแต่เกิด แล้วครับคิดแตกต่างจากนี้มีแต่ ทำให้โลกวุ่นวาย งานการที่เขาไม่แก้าวหน้าก็ เพราะไม่เติมพลังอิทธิบาทนั่นเอง ธรรมะไม่เจริญก็เหตุผล อีหรอบเดียวกัน ฉันทะ ต้องมีใจชอบยินดี เต็มใจพึงใจ วิริยะ มีใจเพียรเหน็ดเหนื่อย อย่างไรไม่เลิกราไม่ท้อแท้ จิตตะ มีใจลงไปใส่ใจลงไป เอาใจไปใส่ทุ่มพลังลงไปเกาะ ติดสถานการณ์มุ่งมั่นฟันฝ่า ใจกว้างเป็นตัวช่วยสุดท้าย ที่ทำให้แผนพัฒนาหรือแผนการ ทำความดีของชีวิตตรงแม่นยิ่งขึ้น ใจกว้างเพื่อฟังความคิดเห็น ที่แตกต่าง ใจกว้างเพื่อฟังความคิดเห็น ที่ขัดแย้ง ใจกว้างเพื่อไม่หลงเชื่อแต่ ความคิดของตัวเองต้องถูกต้องเสมอ และใจกว้างที่จะฟังคำว่ากล่าว คำตำหนิติเตียนได้! วิธีการนี้ในหลักการบริหาร เขายังยกให้เป็นยุทธศาสตร์การ บริหารสมัยใหม่เสียด้วยซ้ำ ยิ่งทำงานเป็ยนทีมก็ยิ่งต้อง ฝึกฝน อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็เหลือแต่การเดินทางฟันฝ่าเอาจริง นาวาชีวิตของใครก็ของมัน นะครับขอให้ลุล่วงสำเร็จสมความ ปรารถนาโดยถ้วนทั่วทุกๆ คน เทอญ.