ปิดท้าย วันฟ้าใส
 วันฟ้าใส
อธิปไตย อำนาจ ประชาชาติ
ชูบทบาท ครองธรรม นำสร้างสรรค์
ประโยชน์สุข ปวงชน เป้าสำคัญ
พร้อมสถาบัน ศาสน์กษัตริย์ คู่ชาติไทย

รัฐบาล ใช้อำนาจ บริหารรัฐ
สภานิติ ... บัญญัติ และแก้ไข
ทั้งตรวจสอบ อำนาจ รัฐบาลใช้
ด้วยกลไก กระทู้ อภิปราย

ตุลาการ ศาลสถิต ยุติธรรม
พิทักษ์กฎ การกระทำ ตามกฎหมาย
เสมอสิทธิ เสมอหน้า ถ้วนทุกราย
แยกคนร้าย ไปฟื้นฟู สู่สังคม

อธิปไตย ยามนี้ วิปริต
มลพิษ การเมือง ที่หมักหมม
รัฐสภา รวมพล คนโสมม
เสพอาจม สารพัด อสัตย์กรรม

สมาชิก สภาผู้แทน ราษฎร
บ้างเป็นทาส อาชญากร จิตใจต่ำ
แฝงปล้นชาติ เนรคุณ แผ่นดินธรรม
ปลุกปั่นย้ำ ย่ำยี สถาบัน

อีกส่วนหนึ่ง สมาชิก วุฒิสภา
จากสรรหา เลือกตั้ง ทั่วเขตขัณฑ์
สายพันธุ์เก่า ไร้สำนึก จรรยาบรรณ
ทอดศักดิ์ศรี สัมพันธ์ ทรชน

ฤาถึงยุค การเมืองใหม่ ที่กล่าวขาน
งานการเมือง คืองาน การกุศล
มั่นศีลสัตย์ เสียสละ ละตัวตน
ยอมเป็นคน รับใช้ ...ไร้เงินเดือน

เราคิดอะไร ปิดท้าย โดย พ.ต.ท.รุ่นโรจน์ เรืองฤทธิ์ ฉบับ ๒๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒