ศรีโคตรบูรณ์
ดินแดนสมบูรณ์ของคนมีศีล

วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ นี้
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ พร้อมสมณะปัจฉาฯ เดินทางจากสันติอโศก ไปที่ จ.นครพนม จากนั้นก็เดินทางต่อไปยัง ชุมชนศรีโคตรบูรณ์อโศก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เพื่อไปเยือนศรีโคตรบูรณ์อโศก ที่เป็นอีกชุมชนบุญนิยมหนึ่ง ของชาวอโศก

พ่อครูไปถึง ในช่วงสายๆ ทางชุมชน นิมนต์ให้พ่อครู เทศนาก่อนฉัน แล้วก็ถวาย ภัตตาหาร ภายหลังจากฉันอาหาร ในช่วงบ่ายๆแก่ๆ ชาวชุมชนก็ได้พา พ่อครูและคณะ เดินชมรอบชุมชน มีญาติธรรมเดินตามพ่อครู เป็นจำนวนมาก ประมาณ ๓๐ คน มีทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆ เดินไปก็พากันโห่ฮิ้ว แสดงจิตใจ ที่ยินดี เบิกบาน กันเป็นระยะ เหมือนกับการแห่พ่อครู ไปรอบชุมชน

ชุมชนมีเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ ที่นี่เป็นชุมชนชาวอโศก มาตั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๐ มาถึงปีนี้ ก็เป็นเวลา ๑๗ ปี ด้านหนึ่ง ของชุมชนเป็นอ่างเก็บน้ำ ยาวตั้ง ๖ กม. กว้างไม่ถึงกม. เป็นบึงกักเก็บน้ำ เป็นฝายน้ำล้น น้ำที่นี่มีตลอดปี ตลอดชาติ ก็เลยโชคดี อาณาบริเวณสระน้ำ ที่ยาวตั้ง ๖ กม.นี่ไม่ต้องกลัวเน่า สระกว้าง ถูกแดดเปรี้ยงๆ พอตกเย็น น้ำจะร้อนจากผิวหน้า ไปประมาณ ๑ ศอก ตกดึกถึงจะเย็น มีปลาตัวใหญ่อยู่ในนี้ มีปลาที่เขาสงวน เช่น ปลาบึก มีปลาจีนตัวใหญ่ ใหญ่จนคน ไปพายเรือ ไม่กล้าพาย เพราะปลาใหญ่ มาหนุนเรือ เขาบอกว่า มีเจ้าที่เจ้าน้ำ บางทีเขาไม่รู้ความจริง ปลามันตัวใหญ่จริงๆ บางตัวหนัก ๒๐๐ กก. เป็นปลาบึก ก็เป็นปลาอนุรักษ์ ทางการไม่ให้จับ

สระน้ำนี้เกิดตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ ทางการจัดทำฝายน้ำล้น ก็มีน้ำมา ตั้งแต่บัดนั้น ก็มีน้ำมาทำไร่ทำสวน อุดมสมบูรณ์ ที่นี่เลี้ยงตนเองได้ ทำเห็ดไร้สารพิษขาย ที่นี่ไม่ใช่มีแต่เห็ด ที่เพาะเองนะ เห็ดแท้ๆที่ขึ้นในป่า ของที่นี่เองก็มี คนที่นี่ พอหน้าเห็ดออก ก็ไม่กินเห็ด ที่เพาะเอง แต่กินเห็ดที่ขึ้นเอง ตามธรรมชาติ ซึ่งดีกว่า จะมีเห็ดระโงก เราเพาะเห็ดระโงก ยังไม่ได้ เห็ดปลวก หรือ เห็ดโคน ก็ยังเพาะไม่ได้ เห็ดเผาะยังไม่มี มีเห็ดหน้าแดง มันมีอยู่มีกิน อุดมสมบูรณ์ อยู่กับธรรมชาติ

ปรากฏว่า มีเจ้าหน้าที่บอกว่า เอาไว้ทำไมป่านี่ มันไม่มีประโยชน์ ชาวชุมชนที่นี่ ก็เลยบอกว่า เราอบรมคน ให้รู้ว่าป่าเป็นอย่างไร มีเชื้อรา เราเอามาทำประโยชน์ นอกนั้น ก็มีบ้านเรือน มีโรงปุ๋ย มีโรงทำน้ำดื่ม เราทำเลี้ยงชุมชนได้

พ่อครูเดินชมรอบชุมชนเสร็จ ก็พักผ่อน เพื่อเตรียมเทศนาต่อ ในรายการเอื้อไออุ่น ในตอนค่ำ โดยพ่อครู จะพักที่ชุมชน ศรีโคตรบูรณ์ ๑ คืน ก่อนจะเดินทางไปที่ สวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ต่อในวันรุ่งขึ้น

ชุมชนนี้เกิดขึ้น เมื่อปี ๒๕๔๐ ได้มีกลุ่มญาติธรรม บริจาคที่ดิน เพื่อสร้างชุมชน ปฏิบัติธรรม ภายใต้ชื่อกลุ่ม  “ศรีสงครามอโศก”  และเปลี่ยนชื่อเป็น  “ศรีโคตรบูรณ์อโศก”  เนื่องจาก มีญาติธรรม หลายแห่ง เข้ามาร่วมอาศัย และร่วมกัน ทำกิจกรรม มีการลงแขกในฐานงานต่างๆ กินอาหารมังสวิรัติ ทำงาน ไม่รับค่าตอบแทน พึ่งตนเอง สร้างปัจจัยสี่ ให้เพียงพอ อยู่อย่างเรียบง่าย โดยมีอุดมการณ์ ร่วมกันว่า  “ขยัน กล้าจน ทนเสียดสี หนีสะสม นิยมสร้างสรร ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก”  เป็นชุมชนศรีโคตรบูรณ์ แดนดินของ คนดีมีศีล เป็นแบบอย่าง ให้แก่สังคมปัจจุบัน และเยาวชน รุ่นหลังต่อไป
                                 ทีมงานข่าวอโศก


สารอโศก เล่ม ๓๓๖ ต.ค.-พ.ย.๕๗ หน้า ๒๖-๒๗