ความใหม่ ของปีใหม่ กำลังเดินทางไปสู่ ความเก่าแล้ว

วันคืนล่วงๆไป บัดนี้ ชีวิต ยืนอยู่ ณ จุดใหน...
ของขวัญปีใหม่ ที่เราควรส่งให้ตัวเอง คือ                                                                           

การมองเห็นคุณค่าของชีวิต ในความว่าง เปล่า นี่แหละ ของขวัญที่เป็นชิ้นๆ อาจสามารถให้ความพึงพอใจ สุขใจ ได้ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว แต่ของขวัญที่ไม่มีตัวตน เป็นเพียงพลังงาน รู้ เห็น ทิศทาง ที่จะจัดสรรชีวิต ให้มีคุณค่าประโยชน์นี้ ช่างมีความหมาย ที่ยิ่งใหญ่จริงๆ

 “ความรู้ จักไร้ค่า ถ้ามิได้ กระทำ ตามรู้นั้น”

โดยความรู้สึกสำนึก ตามจริงแล้ว ปีใหม่คือชีวิตใหม่ ที่ปรับปรุง พัฒนาชั้นมาจาก ช่วงชีวิตที่ล่วงกาล ผ่านวัยไปแล้ว อย่ามัวแช่จมอยู่กับ พฤติกรรมเก่าๆ ที่พาใจหม่นหมอง อึดอัดขัดเคือง แก่ผู้พบเห็น รวมทั้ง เจ้าของชีวิตด้วย ลอยตัวขึ้นมาได้แล้ว

ไม่มีอะไรดีไปกว่า พากเพียรฝึกฝนตนเอง สิ่งนี้เป็นของขวัญปีใหม่ ที่วิเศษสุด เพราะเป็นผลแห่ง การสำนึกดีปีใหม่ โดยแท้

ใครเห็นดี ด้วยจงมาเถิด มาศึกษาพุทธรรม ธรรมะของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นภาษา เป็นตัวหนังสือ เป็นคำความ ที่มีชีวิตชีวา มีพลังลงไปทำงาน ถึงจิตวิญญาณนั้น ได้จริงๆ ไม่เชื่อต้องมาพิสูจน์กัน พากเพียร ฝึกฝนตัวเอง ด้วยการ รักษาศีล ชำระใจให้สะอาด บริสุทธิ์ เตรียมพร้อม รองรับพระสัทธรรม ธรรมะของคนดี ที่มีสัมมาทิฏฐิ

การตั้งใจฟังธรรม จากสัตบุรุษ เปิดใจรับฟัง ฟังด้วยใจ รับสาระแห่งธรรม เป็นพลังเข้าไป ให้ถึงใจ ในใจ จนเกิดใจดวงใหม่ แข่งกับความใหม่ของปี และแล้วก็จะกลายเป็น เก่าคงทนถาวร แข็งแรงยิ่งขึ้น ในพลังแห่งคุณธรรม มีความเชื่อมั่น ทุกบทบาทชีวิต ที่ไม่คลาดสายตา และทันทีที่เพลี่ยงพล้ำ พลาดได้ ล้มแล้ว รีบลุกทันใด ไม่มัวเสียเวลา เสียพลัง โอ๋ตัวเองเลย แม้แต่น้อยนิด อาศัยทุกหยาดหยด แห่งพลังชีวิต ศึกษาเรียนรู้ ปรากฏการณ์จริง ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะ ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อชัดเจนในก้าวต่อไป ของชีวิต จะได้ทำ ให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งแก่ตนเอง และส่วนรวม ไปพร้อมๆกัน

สารอโศก เล่ม ๓๓๗