560817_รายการเรียนอิสระ โดยพ่อครูและส.เดินดิน ณ สวนลุมฯ
เรื่อง  ชุมนุมประท้วงคือปฏิบัติธรรมผู้ลึกซึ้งถึงกรรมจึงเข้าใจ

       ส.เดินดินดำเนินรายการ....

วันนี้เป็นอีกวัน ที่พ่อครูจะได้มาทำความเข้าใจ ในความรู้และความจริง ให้พวกเรา ศึกษากัน จากรายการที่ผ่านมา ก็มีคน sms มาทั้งติชมและว่า แทบว่านาทีละ ๑ ข้อความ มีมาตลอดเวลา พ่อครูจะใช้การศึกษาแบบ Two ways มาศึกษา เป็นสิ่งที่พ่อครู ให้การศึกษาพวกเรา ทำให้เกิดความเข้าใจ แม้เขาจะเถียงมา หยาบๆคายๆ พ่อครูก็นำมา เป็นการศึกษาได้ เราเป็นชาวพุทธ แม้ใครมาว่ามาด่า เราไม่พึงมีอาการ ไม่ชอบใจ พระพุทธเจ้า ให้กำหนดหมายว่า เขาหมายความว่าอย่างไร อย่างพ่อครูไม่มีตัวตน ใครมาด่า ก็ไม่เป็นอะไร ส่วนถ้าใครมาด่าเราว่า เป็นหมา ถ้าเราโมโห กระโดด ไปงับน่องเขา นี่เราก็ยังมีตัวตนอยู่ และทุกวันนี้ ก็จะมีแฟนประจำ ที่ติดตามรายการ พ่อครูเราจะเอามาศึกษา ที่สำคัญ ฟังแล้วอย่าไปนึกแช่งชัก หักกระดูกใคร พระพุทธเจ้า ท่านว่า สุสูสัง ลภเต ปัญญัง

       พ่อครู... วันนี้พ่อครูก็ได้ดูที่เขา sms มาในรายการ ก็คัดเลือกมา โดยเฉพาะพวกเรา ไปตอบโต้ ๘๗๐๕ ซะเยอะ ก็คัดออก เป็นอาการของขึ้นน่ะ คือคุณแสดงออก ตอบโต้ เขาไป เขาก็ดูว่า สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล ก็เป็นการเอาพ่อครู ไปขายนะ ซึ่งพ่อครู ก็จะนำมา เป็นประเด็นศึกษา ก็จะนำมาอ่าน

       ใครจะทำอย่างไร ก็คือกรรม การกระทำ จะทำดีแล้ว (สุกฏะ) ก็เป็นวิบาก และ จะทำชั่ว (ทุกฏานัง) ก็เป็นของเขา เป็นผลวิบากจริง ของบุคคลที่ทำ เป็นกัมมัสกะ (เป็นของ ของตน) เลี่ยงไม่พ้น ทำแล้วไม่เอาไม่ได้ เช่น คิดอยู่ในใจของเรา คุณก็ทำแล้ว เป็นมโนกรรม คุณจะคิดชั่วคิดดี เสียหายอย่างไร จะคิดแรงคิดเบา ก็เป็นไปตามจริง คิดแรง คิดเล็ก ก็เป็นสัจจะของมันจริง ตามที่เป็นกรรมกิริยา

สงสัยว่า คิดให้คนชั่ว ตายวันตายคืน จะบาปไหม ...

ก็บาป เป็นมโนสัญเจตนา เป็นความมุ่งหมาย ที่เราต้องอ่าน กิริยาอาการคิด ว่าแช่งเขา ให้ตายวันตายพรุ่ง เป็นอาการดีหรือชั่ว ก็เป็นอาการไม่ดี ชั่ว แม้เขาจะเป็นคนเลว เราก็ไม่จำเป็น ต้องไปทำเขา พระพุทธเจ้าว่า ไม่ต้องไปทำเขา กรรมจะจัดการเอง

รู้สึกว่า กฏแห่งกรรมมันช้า สู้กฏแห่งกูไม่ได้

อย่างนี้คิดไม่ดี ใครจะเป็นอย่างไร ก็เป็นตามวิบากกรรม เราไม่จำเป็นต้องทำ ให้ใจเราเสีย เราควรคิดเป็นประโยชน์ ปรารถนาดี แม้เป็นศัตรู แม้คนผิดคนเลว เราก็อยาก ให้เขา เปลี่ยนแปลง แม้ว่าเขาไม่ได้รับ ผลร้ายเลย ถ้าเขาเปลี่ยน ทั้งกายวาจาใจ เป็นดีแล้ว ก็จบเลย ไม่ต้องคิดดอกเบี้ยรื้อฟื้น พระพุทธเจ้า ท่านตรัสว่า กัมมัสสโกมหิ กัมมทายาโท กัมมโยนิ กัมมพันธุ กัมมปฏิสรโณ
       กัมมัสสโกมหิ คือกรรมเป็นของของตน ไม่ระเหยระเหิด ไม่หายไป
       กัมมทายาโท คือเราต้องรับ มรดกกรรมของตน เป็นทายาทกรรมของตน แบ่งใคร ก็ไม่ได้
       กัมมโยนิ คือ กรรมเป็นตัวกำเนิด การกระทำของเราเอง พาเราเป็นไป พ่อครู กลัวกรรมบาป เราไม่กลัวกรรมดี พระพุทธเจ้าว่า บาปแม้น้อยนิด อย่าทำเสียเลย แต่ว่า ที่เขาเห็นว่า คนทำชั่วมีแต่ร่ำรวย เจริญ ... อันนี้คนคิดสั้นๆ ตื้นๆเผินๆ เห็นแต่เอร็ดอร่อย ไปวันๆ ไม่รู้ความจริงระยะยาวต่อไป ยกตัวอย่าง คนที่ไปเกิดที่ นิวกินี  เอธิโอเปีย คือ จากคนไทย นี่แหละ ไปเกิดที่ เอธิโอเปีย เกิดมาก็ทุกข์ทรมาน เหลือแต่หนัง หุ้มกระดูก อย่านึกว่า คนที่ไหนนะ เป็นคนไทยนี่แหละ ไปเกิดอยู่ ไม่น้อยเลยนะ หรือไปเกิด เป็นหมาขี้เรื้อน ไปไหน หมาตัวนี้ก็เห่า ก็ไล่งับ มันยิ่งกว่า คนเอธิโอเปียอีก เป็นเรื่อง อจินไตย ซับซ้อน ลึกซึ้งมาก พ่อครูเป็นโพธิสัตว์ จึงระรึกรู้ได้ แต่ไม่ได้เอามาขู่คน แต่ให้คนเข้าใจ ด้วยปัญญา แล้วยอมรับเปลี่ยนแปลงเอง ไม่ใช่เพราะพูดข่มขู่ ที่ได้ชั่วคราว แต่ถ้าเปลี่ยน ด้วยปัญญาตน นั้นคือความสำเร็จ

       กัมมพันธุ ซึ่งไม่ใช่การเกิดด้วย Genetic ที่เป็นเพียงสสาร หรือวัตถุธรรม ไม่ใช่นามธรรม เป็นเพียงวัตถุธาตุ จริงๆควรแปลว่า “สรีรพันธุ์” เป็นเพียงชาติเดียว รับผลกรรม ชาติเดียว แต่ถ้ากรรมพันธุ์นั้น นานนับชาติไม่ถ้วนเลย ดังนั้น พ่อแม่ ถ่ายทอดบุญบาป แก่ลูกไม่ได้ ได้แต่ถ่ายทอด สรีระพันธุ์เท่านั้น กรรมเป็นของ ของตน ตนทำดีดี ตนทำชั่วชั่ว แบ่งใครไม่ได้ 

       คนที่เป็น คนโมฆะบุรุษ คือคนชิงหมาเกิด ให้หมามาได้ ร่างคนๆนั้น อาจทำดีกว่า เสียดายร่างคน ซึ่งคนได้ร่างกายของคน ครบ ๓๒ บางคน ฉลาดด้วย แต่ฉลาดเลว เสียดาย ให้หมาตัวใด ตัวหนึ่ง เกิดมาเสียดีกว่า พระพุทธเจ้าว่า ให้มีสติสัมปชัญญะ ระมัดระวัง กรรมของตน ทุกกรรม สังวรกายกรรม กับวจีกรรม แล้วสังวรที่มโนกรรม เปลี่ยนจิต ให้คิดดี ยิ่งเป็นระดับ ปรมัตถ์ ถ้าสามารถเปลี่ยนจิตได้ด้วย เข้าถึงจิต เจตสิก รูป นิพพานได้ เป็นอาริยะ ต้องฝึกฝนจึงได้

       คนเราสะสม กรรมมาต่างกัน จึงเกิดมาต่างกัน เมื่อผู้ใดสั่งสมกรรมได้ ก็จะสั่งสม ตกผลึกเข้าไป จนถึงรอบของมัน ก็เรียกว่า เป็นเผ่าพันธุ์ เช่น ตกผลึกความชั่วเรียกว่า “อบาย” ระดับนี้ เรียกว่า นิรยภูมิ คือ เร่าร้อนทุกข์ทรมาน เช่นคนติดยา มันมืดดำฤษณา ใครขวางไม่ได้ จะฆ่าเอา สัตว์นรกหน้ามืด มันปล้ำข่มขืนได้ มันรู้ทุกคนว่าชั่ว ก่อนทำ ทุกคนรู้ แต่มันดำฤษณา หน้ามืดแล้ว เป็นสัตว์นรก อย่างคนที่ยิง ว่าที่เจ้าสาว และ แม่ยายตาย แล้วเดินส่ายก้นดิ๊กๆในข่าว ภาษาไทยเรียกว่า “ชั่วชิบหาย”

       อย่างคนที่ทำชั่ว แต่ว่าไม่รู้ว่า คนเขาเดือดร้อนกันมากมาย มันหน้ามืดดำฤษณา  อย่างคนที่ยิงคนตาย คนนั้น เขาก็ทำคนเดือดร้อน ไม่กี่คน แต่คนที่หน้ามืด โกงบ้าน กินเมือง ขณะนี้ มันทำให้คน เดือดร้อนมากมาย เรียกว่า “ชั่วชิบหาย” พ่อครู เป็นคนสุภาพ ไม่พูดคำหยาบ แม้เพื่อนรักกัน อย่างคุณสุเทพ วงศ์คำแหง เขาร้องเพลง เก่งกว่าพ่อครู จึงไปเป็นนักร้อง

       ถ้าคุณจะฉลาดแกมโกง (เฉกา) หรือ ฉลาดมีธรรมะ (ปัญญา) ก็แล้วแต่กรรม ของคุณ แต่คำว่า เฉกา เขาไม่ค่อยยอมใช้กัน เพราะเฉกา หรือเฉโกนั้น ฉลาดแบบเลว เอาไปชมใคร เขาก็ไม่ค่อยชอบ ก็ไม่ค่อยติดตลาด ดังนั้น โลกจึงใช้คำว่า ปัญญา ทั้งฉลาด แบบแกมโกง และฉลาดแบบธรรมะ

       พันธุ์สัตว์มี อาทิเช่น นรก เปรต เดรัจฉาน อสุรกาย อปายวินิปาต (คือไม่มีที่ ตกต่ำกว่านี้ อีกแล้ว) มันสำคัญที่ มันเป็นข้ามชาติได้ เพราะพ่อแม่ อาจเป็นเทวดา แต่ลูกเลว อย่างใช้ไม่ได้ สัตว์นรกมาเกิด เป็นวิบากของ พ่อแม่คู่นั้น ทั้งที่ตนเองดี แต่เทวดามาเกิด ก็มี พ่อแม่ไม่ค่อยดี แต่ลูกเป็น อภิชาติบุตรก็มี เป็นเรื่องจริง ของสัตว์ โอปปาติกะ เราทำที่กายหรือวจี ก็เกิดมาจาก ผลทางจิต พ่อครูจึงทำ กายและวาจา ให้ดี ส่วนใจนั้นดี ไม่มีว่าใครให้ร้ายใคร แต่เป็นภาษาสื่อ จึงไม่บาปอะไร ต้องอ่านใจให้เป็น ใจเรามันมีความไปด้วย กับคำนั้น เช่นพูดว่า คนนี้ โง่ฉิบหายเลย ส่วนใจคุณก็ลบหลู่ ดูถูก คุณก็ได้อกุศล แม้เขาจะโง่จริง แต่คุณก็ได้กรรมที่เลว สั่งสมใส่จิต อย่าทำ สังวร อ่านใจตนเอง ให้ดี แล้วพยายามฝึก คนที่ฝึกรู้ใจตน แล้วกำกับใจตน ให้อย่าคิดชั่ว อย่าพูดชั่ว แล้วคุณทำได้ดี จิตคุณไม่คิดชั่วเลย มันชินแล้ว เป็นวิสัยนิสัยแล้ว นั่นแหละ คือสมาธิ แปลว่าจิตตั้งมั่น เรียกว่า สัมมาสมาธิ หรือ อริโยสัมมาสมาธิ ทำตามหลัก มรรคองค์ ๘ สำรวม กาย วาจา ใจ เป็นกัมมันตะ สำรวมทำสัมมาอาชีพ ที่ไม่เป็นพิษภัย ต่อตน ต่อผู้อื่น อยู่ในมรรคองค์ ๘ จิตจึงเป็น สัมมาสมาธิ คือ ปฏิบัติมรรค ๗ องค์ เพื่อสร้าง สัมมาสมาธิ ในทุกอิริยาบท ในขณะลืมตาอยู่เลย มียืนยันในพระไตรปิฎก

       ส่วนสมาธิ นั่งหลับตาปฏิบัตินั้น ไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้า ทุกวันนี้ ปฏิบัติสมาธิ ก็เพี้ยนไปจาก ของพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธจึงเพี้ยนไปจาก ที่พระพุทธเจ้าสอน ไม่ใช่ว่า ไปนั่งหลับตา จึงมีฤทธิ์ทางจิต แต่เราทำอย่าง ลืมตาเปิด  เราไม่ดูแคลน การนั่งหลับตา สมาธิ เพราะเป็นการสงบ รวมจิต ทำได้ง่าย เพราะเหลือแต่ ทวารใจ มีประโยชน์ คือ พักจิต ให้สบาย สงบ เหมือนนอนหลับสนิท ๒.ศึกษาจิต พอนั่งหลับตา ก็จะอ่านรู้ ความฟุ้ง ความง่วง หรือมันไม่ค่อยรู้ ก็จะรู้ชัด ในอาการจิต ให้พ้นวิจิกิจฉา จะได้ศึกษา รายละเอียด เป็นกาม เรื่องเพศ เรื่องรูป รส กลิ่น เสียง หรือโลกธรรม มันจะรู้ละเอียดเลย ว่าจิตของเรานี่ ให้มันนิ่งไม่ได้เลย มันอยากโน่นดิ้นนี่ เราก็หัดฝึก สะกดจิต หรือ หลอกจิต ให้จ้องที่กสิณอะไร เช่น จ้องลูกแก้วใส เป็นต้น คือสิ่งที่ให้จิตเกาะ เรียกกสิณ แต่ว่า สัมมาสมาธินั้น มีของศาสนาพุทธ หนึ่งเดียวในโลก ในจักรวาล

       คนสงสัยว่า เรามาฝึกสัมมาสมาธิ ทำให้เราเสียเวลา กู้ชาติไหม? ...

คุณพูดผิดอย่างนั้น เรามากู้ชาตินี่แหละ คือฝึก สัมมาสมาธิ จะมีเวลามากู้ชาติ ส่วนไปนั่ง หลับตา จะมากู้ชาติได้อย่างไร ชาติจะเดือดร้อนอย่างไร ก็ let it be คนนี้คบยาก หรือ ไม่ควรคบ คือ มันตีทิ้งประชาชน ได้อย่างไร เราต้องดูดำดูดี ช่วยเหลือกัน เขาเดือดร้อนกัน ก็มาดูกัน

       ที่เราออกมากู้ชาติ ขอยืนยันว่า เราไม่ได้มาล่า ลาภ ยศ สรรเสริญ โลกธรรม แต่เราทำ อย่างศึกษา เราทำตามมหาปเทส เราทำอย่างมี สัปปุริสธรรม บางคนบอกว่า ทำไม กองทัพธรรม ไม่ออกเสียที่ นี่แหละ ต้องอยู่ที่ การประมาณ ต้องถึงจังหวะ จึงจะออกมา ต้องดู หมู่กลุ่มคณะด้วย ดูบุคคลแต่ละคน ที่จะควรสัมพันธ์ คนที่ควรสนิทก็มี คนที่ต้อง สัมพันธ์ ตามมารยาท เราไม่ได้รังเกียจ แต่ว่าเราไม่คบคนพาล คนพาลเราก็คบ แต่ไม่ไปทำ ร่วมกัน เราจะสั่งสมความรู้ การประพฤติ หรือจรณะ ตามที่เรามีความรู้ สั่งสม ก็เป็นกรรมพันธุ์ ผู้ใดสะสมสัตว์นรก คุณก็ได้พึ่งกรรม ที่เป็นสัตว์นรก

       ไม่ได้เดานะ คือ คนๆหนึ่ง แผ่นดินอยู่ก็ไม่มี อยากกลับมาแผ่นดินเกิด ก็ไม่ได้ ลูกเมีย ก็อยู่ทางนี้ เขาดิ้นรน อยากกลับมาตลอด ถามว่า เขาทุกข์ไหม ทุกข์แล้วใครทำ เขาทำ ของเขาเอง ไม่ต้องไป สมน้ำหน้าเขา ยกตัวอย่างชัดๆ ไม่ได้ว่าเขา ไม่ได้เดา แต่เห็น สภาพเขาจริงๆ เขาก็สั่งการ อย่างนั้นอย่างนี้ ก็เห็น แต่ถ้าคุณหยุด คุณก็มีเงินทอง มากมาย คุณใช้ ไม่หมดหรอก จะอยู่ไป สองร้อยปี สามร้อยปีก็ได้ แต่ทำไม เขาคิดไม่ออก นี่คือ เขาได้พึ่งกรรม คือความคิด ที่ดิ้นเป็น นิรยภูมิ เห็นชัดๆนะ

       ใครก็ตาม ที่ไม่เข้าใจ จิตวิญญาณ ก็ไม่รู้ตัว แล้วก็กลบเกลื่อน ไปเต้นระบำ ไปกินดื่ม แต่แท้ความจริง อยู่ที่จิต ตายแล้วก็เป็นทุคติ (ที่ไป) ตรงหลุมนรก ตรงนั้นแหละ พ่อครู แสดงธรรม หน้าตาจริงจัง แสดงนัจจะ คีตะ เขาหาว่า พ่อครูเครียด แต่ว่าพ่อครู ไม่เครียด แต่เคร่ง ภาษาอังกฤษว่า serious  คนไม่รู้ ก็เรียกว่า อาการเครียด เป็นโรคเป็นมะเร็ง พ่อครูไม่เคยเครียด แต่ว่าเป็นคนจริงจัง แต่ไม่ได้มีใจ ติดยึดอย่างนั้น คนที่แสดงสภาวะ แต่ไม่ได้ติดยึด สภาวะ คนไม่เข้าใจก็เดา หาว่าเครียด มีอารมณ์ แต่พ่อครูว่า ตั้งจิต เป็นอย่างนั้น อย่างนี้ได้ แต่ไม่ได้ติดยึด คนอ่านกายวจีสุ้มเสียง แล้วตีความว่า แสดงอาการ อย่างนี้แล้ว ก็ใจต้องเครียดโกรธ นั้นเดาผิด ซึ่งพ่อครูแสดงธรรม ก็แสดง ด้วยความรู้ แต่พ่อครูไม่แสดงอาการ อิตถีภาวะ เช่น นะจ๊ะๆ เป็นต้น แต่แสดงปุริสภาวะ ทำให้เขาเดาว่า เป็นอาการโกรธ เขารู้ตามอาการ วิตักกะ คือด้นเดาเอา ตามอาการ ซึ่งไม่จริงก็ได้ หรือเดาตามรูป ก็ไม่จริง

       ส่วนกัมมปฏิสรโณ คือคุณสั่งสม เป็นที่พึ่งของตน คุณสั่งสมสุข ก็เป็นโลกียะ คุณสั่งสม ได้อุปาทานใส่จิต สั่งสมสุขเท็จ สุขัลลิก หลอกคนอยู่ เป็นสมมุติเทพ แต่พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ ให้ล้างสุขหลอก มาได้สุขแท้ เป็นสุขโลกุตระ เป็นเทวดาอุบัติเทพ วิสุทธิเทพ มาเป็นพระอาริยบุคคล โสดาฯ สกิทาฯ อนาคาฯ อรหันต์ ตามลำดับ อโศกมีได้ เป็นได้อยู่

       ส่วนการสั่งสม อุปาทานนั้น ก็เป็นเรื่องหลอก เรื่องเท็จ เราจะล้าง ต้องมีวิปัสสนาวิธี สมถะวิธี เมื่อหลุดพ้นมา ก็เป็นอาริยบุคคล เราจะได้พึ่ง อันเกษมจริงของเรา เป็นจิต อาริยะ ของเราเอง ส่วนคนพึ่ง สมบัติโลกียะ ก็เป็นสมบัติ ผลัดกันชม แย่งกันไปมา ไม่รู้จบ ห้าร้อยชาติ ยังน้อยไป จริง เรียนรู้อย่างนั้น ไม่จบหรอก ต้องมาเรียนรู้ โลกุตระ จึงหลุดพ้น แล้วได้แล้วได้เลย เที่ยงแท้ถาวร ไม่วนเวียนสุขๆทุกข์ๆ ถ้าผู้ใดเห็นสัจธรรม จะเข็ดหลาบ จะเลิก นั่นคือ กัมมปฏิสรโณ  แม้คุณไม่อยากพึ่ง กรรมบาป แต่คุณหนี ไม่ออกหรอก สักวัน คุณก็ต้องเผชิญ เราต้องมาเลิกบาป

       มาสู่ sms

0814727xxx จะชุมนุมก็ชุมนุมไป  ไม่ต้องพระพุทธเจ้า เพราะการชุมนุม มันไม่มีสอน ในคัมภีร์

       พ่อครูว่าก็ว่า การชุมนุมนี่แหละ มีอยู่ในคัมภีร์ อย่างจริงเลย พระพุทธเจ้า สอนคน ในยุคนั้น ผู้มีบารมี ก็บรรลุเร็ว อย่างพระยสะ ก็ฟังธรรมสองกัณฑ์ ก็เป็นอรหันต์ แล้วพาเพื่อน มาอีก ๕๔ คน มาฟังธรรม ก็เป็นอรหันต์ เพราะมีบารมีจริง รวมกับ ปัญจวัคคีย์ ก็เป็น ๖๐ รูป แล้วท่านก็ให้ไปสู่ชุมชน ไปประกาศธรรมะ คนนั่ง ประกาศธรรม ก็มีคนมาชุมนุม มาฟังธรรมกัน การชุมนุมโดย ไม่ต้องการ ลาภยศ สรรเสริญ โลกียสุข นี่คือ ของพระพุทธเจ้า ไม่ทราบ ก็ทราบเสีย เปิดศีรษะ ฟังเสียดีๆ นี่คือ การพามาชุมนุม มีสอนในคัมภีร์ แต่คุณไม่มีปัญญารู้ เท่านั้นแหละ

       ยุคพระพุทธเจ้า คนมีบารมี มาฟังธรรมกันมาก แต่ยุคนี้ คนตามืดมัว ไม่มีธรรมะ ถ้าโลกุตรธรรมไปที่ไหน ก็หนีกระเจิง แต่ถ้าทำเมา ไปที่ไหน ก็เมากันที่นั่น

       การชุมนุมของคนที่หวังดี ปรารถนาดี เป็นการชุมนุมที่ คนมีปัญญาจะรู้ และมากัน ที่เราพา I dont care if the sun dont shine  I dont care if the moon glow blind คนที่อยาก มาชุมนุมก็มี คนที่ไม่อยากมา ก็ไม่ต้องมา แต่ว่าไม่ใช่รังเกียจ ควรมากัน ใครมีเวลา มีแรง มีใจเท่าไหร่ ก็มา เรารู้ เรามีปัญญารู้ว่า เราทำอะไรเพื่ออะไร เราเข้าใจกัน เรามีเป้าหมาย อย่างไร ก็รู้ แต่ว่าเรามีธรรมะ เป็นองค์ประกอบ ของทุกอย่าง แล้วมันจะมี การโน้มนำ Convergent ไปสู่ดี

       เราไม่ได้มาทำ เพื่อให้ได้คน มานับถือมากๆ แต่ว่า ถ้าคนจะมามาก ก็เป็นปัญญา ของเขา เราไม่ได้ทำ เพื่อล้มล้างใคร เช่น ถ้าเรามารวมกัน เป็นล้านคน ให้นายกฯ ออกไป ก็มาแสดง ดูสิ เอาไหมนะ สมมุติ นะ แล้วมายื่น อันนี้ขอให้นายกฯออกสิ ออกมาลองดูไหม พ่อครูอยากดู อำนาจอธิปไตย ของประชาชน ยืนเลยว่า นายกฯ ไม่ดีอย่างไร เรามีผู้รู้ เพราะนายกฯ เป็นอำนาจอธิปไตย ลำดับที่ ๖ ส่วนประชาชน เป็นอำนาจ ลำดับหนึ่ง

       สัจธรรมของพระพุทธเจ้า ท่านไปที่ไหน ก็มีคนไปฟังธรรมกัน เป็นหมื่นเป็นแสน ซึ่งเขาเข้าใจผิดว่า การปฏิบัติธรรม ต้องไปนั่งหลับตา อยู่ป่าเขาถ้ำ

       0857432xxx ถฺกต้องไม่ใด้อยฺ่ในคำภืย์ แต่มันอยฺ๋ในจิตสำนึก ความเป็นคนชฺมนุมดี ชุมนุมไม่ดี
         0867081xxx พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ ห้ามหรืออนุญาต แต่นักบวชออกมาแบบนิ้ มาลำบากเสียสละ

         พ่อครูออกมาแสดงธรรม แต่พวกคุณมาฟังกันเอง เราไม่ได้มาทำเพื่อ ให้คนนับถือ ให้ไปล้มล้าง ลัทธิใดๆ

         0814727xxx พธร หลงกล sms เฉยเลย จะชนะทักษิณหรือเนี่ยะ
         0850377xxx อยากให้สันติอโศก ไปตั้งสาขาทื่ลำพูน แว่นลำพูน
         0867081xxxพระธิเบต พระพม่า นักบวชฟิลิบิน นักบวชอิหร่าน ก๊เคยนำปชช ชุมนุมประท้วง

         0888705xxx หลวงพี่จะสัตตาหะ มาวิปัสนาการเมือง ที่สวนลุมฯนี้.. แบบถาวร เลยหรือป่าว?

         พ่อครูก็ว่า สัตตาหะคือ พ่อครูจำพรรษา ที่บ้านราชฯ ถ้าจะออกจาก ที่จำพรรษา จะไปได้ไม่เกิน ๗ คืน ถ้าเกินจะอาบัติ ถ้าเกิน ๗ วันจะขาดราตรี อย่างพ่อครูนี่ มาที่นี่ ๖ คืน แล้วกลับบ้านราชฯไป ๑ คืน ก็ไม่ขาดราตรี แล้วก็กลับมาที่นี่อีก แล้วก็ไป บ้านราชฯอีก แล้วจะทำ ถาวรหรือไม่ แล้วถาวร มันยาวเท่าไหร่ เช่น ถ้าบอกว่า จะไปนี่ แป๊บหนึ่งนะ พ่อครูก็ว่า แป๊บหนึ่งนี่ ๖ เมตรนะ แต่ว่าถ้าเผื่อว่า คุณไปแป๊บหนึ่ง นานเท่าไหร่ แล้วก็นี่เหมือนกัน ถาวรของคุณ ยาวนานเท่าไหร่ พ่อครูทำอย่าง ไม่ขาดวินัย ไม่ขาดราตรี

         0888705xxx เห็นด้วยกับไล่แม้ว100% แต่ไม่เห็นด้วยกับ พระที่แหกพรรษา มาชุมนุมที่อโคจร

         พ่อครูว่า ไล่แม้วนั้น สังวาสเดียวกัน แต่นานาสังวาสที่ว่า การแหกพรรษา คุณ ๘๗๐๕ นั้นเข้าใจ การแหกพรรษา ผิดไปจากสัจธรรม พ่อครูมาแค่ สัตตาหะ ไม่ได้แหก พรรษา ถ้าชุมนุมนี้ ไปตลอดพรรษา ก็ไม่ได้ผิดวินัยเลย ส่วนมาชุมนุม ที่อโคจร ต้องมีความรู้ว่า อโคจร คือที่อย่างไร ... ที่ๆเราไปเผยแพร่ ธรรมะได้ ที่นั่นคือ ที่โคจร ส่วนที่เราไป เผยแพร่ธรรมะไม่ได้ คือที่อโคจร

         เช่นที่นรก คือเต็มไปด้วยโลกียะ หยำฉ่า แต่คุณรู้ไหมว่า พ่อครูเป็นพระมาลัย ไปแสดงธรรมได้ ไปได้เพราะ มีภูมิคุ้มกันพอ ที่ตรงนั้น จึงไม่เป็นอโคจร เป็นพระมาลัย โปรดสัตว์นรกได้ แม้ยุคนี้ สัตว์นรก ฟังธรรมไม่เป็น แต่ไม่ทำร้ายพ่อครู ก็ใช้ได้แล้ว พ่อครูแสวงหา คนที่รับได้ ก็พอแล้ว ไม่ตะกละ

         ที่ตรงนี้พ่อครู ทำให้เป็นที่โคจร ควรจะมา อยู่ที่ไหน ให้ออกมาที่นี่ ใครนะบอกว่า ที่นี่เป็นที่อโคจร โอ้โห รื่นรมย์จะตาย พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ท่านนั่งตรงไหน ที่นั่น เป็นทิพย์ ท่านไปนั่งที่ไหน ที่นั่นจะมีรังสีธรรมะแล้วเกิด ให้ความรุ่งเรืองเกิดได้ ตามบารมี พ่อครูก็ทำ ตามบารมีเล็กๆ ทำให้ที่นี่ เป็นสัจธรรม ไม่ให้เป็นอธรรม ให้เข้าใจ องค์ประกอบ ของธรรมะให้ถ้วน แล้วทำให้ถูกตรง

         0888705xxx ตอนนี้ ลองสังเกตุดู คนฟังกำลังเบื่อหน่าย.. ลุกหนีกันเป็นแถวเลย (=วงแตก) !

         พ่อครูว่า ฟังเสียงคนตอนนี้ซะ ว่ากำลังลุกหนี หรือเบื่อหน่ายหรือ ไม่... พูดไป ก็มีคน ตอบรับมากมาย ตอนเริ่มเทศน์ คนไม่แน่นเท่านี้ ตอนนี้ คนมาฟังยืนฟัง ก็มี เขาตาถั่ว ตาล่อน่ะ คนนี้คือคนมีฉายาว่า บุรุษส่งเดช
        
         0888705xxx แม้วไม่มีต้นทุนทางศีลธรรม ก่อนนั้น, พธร.มิใช่หรือ ที่ชมว่า แม้วเป็นคนดี!

         พ่อครูว่าใช่ ยอมรับ และทั่วประเทศ ก็หลงลมแม้ว ไปเสียเยอะเลย เก่งฉิบหายเลย แม้วนี่ เราไม่ปฏิเสธ ชาตินี้พ่อครู เคยหลงลมคน มาเยอะ ถูกหลอกมาเยอะ แต่ไม่เคย หลอกใครเลย เรียกว่า ได้ชาติเกิด ไม่เสียชาติเกิดเลย คนหลอกเก่ง เราก็สู้ไม่ได้ เราไม่เก่ง เรื่องการหลอก คุณหลอกเก่ง เราก็ยอมรับ เราไม่ทันคนหลอก หรอก ยิ่งคนหลอก เก่งฉิบหาย เราจะไปรู้ทันอย่างไร คนงมงาย ถูกเขาหลอก มีอีกเยอะเลย คนไหนรู้ทัน ก็กลับตัวเร็วๆ ขอชมเชยคุณ ๘๗๐๕ ก็ไม่หลงลมแม้วเขา ก็อนุโมทนาด้วย แต่อย่าไปถล่ม พ่อครูเลย

         0867081xxx พ่อครูเคยเอ่ยชมทักษิณว่าเก่งดี เหมือนคนทั้งหลาย ทิ่โดนทักษิณ ต้มจนเปื่อย
         0888705xxx อย่าไปโทษเสื้อแดง ที่หลงเชื่อแม้ว.. ทีพวกชาวอโศกเอง ก็ยังหลงเชื่อพธร.เลย!

         พ่อครูว่า เก่งจริงๆเปรียบเทียบน่าฟัง แต่ไม่เป็นจริง เสื้อแดงถูกแม้วหลอก แต่ชาวอโศก ไม่ได้ถูกหลอกเลย พ่อครูมีแต่ความจริงใจ นี่คือ ความตาถั่ว ของคุณ ๘๗๐๕ ผู้มาอโศก ไม่ได้ถูกหลอก เพราะพ่อครู หลอกไม่เป็น

         0821526xxx ขอโอกาสพ่อครูครับ พ่อครูเป็นผู้(เปิดธรรมที่ถูกปิด) เปรียบเหมือน บุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง ภิกขุจันทโสภโณ จ.บึงกาฬ

         0888705xxx ในประเทศไทยนี้ พระทั้ง3แสนรูป ไม่มีองค์ไหน จะแสนรู้ เกินมหาตะมะ C7 พธรแล้ว!

         พ่อครูว่า...ขอให้คำพูดที่ว่า พระทั้ง ๓แสนรูปนี้ ไม่มีองค์ไหน จะแสนรู้เกิน มหาตมะ ซีเจ็ด แล้วก็ให้คุณ ไปตรวจสอบหน่อย ว่าจริงไหม อย่าพูดเล่น
        
         0888705xxx ธรรมะของพธร ดูเหมือนว่าจะดี! แต่เสียที่.. ชอบชมตัวเอง เหมือนแม้ว ไม่มีผิด!

         พ่อครูว่า ..พ่อครูไม่เคยชมตัวเอง พ่อครูถ่อมตัว เสมอว่า รู้น้อย จะขอโทษ ขออภัย ตลอดเวลา พ่อครูว่า คาแรคเตอร์ของแม้ว กับพ่อครู ผิดกันเลย แม้วไม่เคยขอโทษ ขอโพย อย่างพ่อครูเลย แค่นี้ก็ดูไม่เป็น ตาถั่วอีกแล้วครับ พ่อครูไม่ได้ชมตัวเอง จะพูด ก็ขอโทษเสมอ ว่าจะพูด สิ่งที่ตนเป็น จะพูดถึงคนอื่น ก็ขอโทษเสมอ แต่ไม่เคยเห็นแม้ว พูดขอโทษ อย่างพ่อครูเลย คนที่รู้กายวิญญัติ คือองค์ประชุมของ กายวาจาใจ ที่สื่อออกมา แสดงอะไร คุณยังดูไม่ออกเลย แม้วกับพ่อครู ต่างกัน อย่างกับฟากฟ้า กับหุบเหวเลย

         0888705xxx ผู้รู้ธรรมะมีมากแล้ว ตอนนี้ประเทศกำลังต้องการ ผู้กล้าเสียสละ เพื่อชาติ!

         พ่อครูว่าใช่เลย คุณกล้าออกมาไหม พ่อครูออกมาแล้ว คุณสิยังไม่กล้า คนไม่ออกมานี่ คนกลัว ตาบอดอีกแล้วครับ

         0888705xxx นายกปูพูดการเมือง ไม่รู้เรื่องคนหนึ่งแล้ว พธร พูดธรรมะ ยังไม่รู้เรื่องอีก
         0888705xxx สมัยนี้เงินเป็นใหญ่ ธรรมะเป็นรอง จะเอาชนะ นาย(ทุน)ใหญ่แม้ว.. ยากส์มากๆๆ

         พ่อครูว่า อันนี้เปิดฉาก ความโง่อีกแล้ว คุณนี่มืดจริงๆ พ่อครูไม่เคยคิด เอาเงิน ไปชนะแม้วเลย พ่อครูพา มาพิสูจน์ ความจนมหัศจรรย์ อันยิ่งใหญ่ จะเอาความจน กู้ประเทศ พ่อครูเป็นลูก พระเจ้าแผ่นดิน ร.๙ เอา our loss is our gain คุณจะชนะแม้ว แต่คุณมี ทิฏฐิเดียวกันแม้ว ก็ไปอยู่กับแม้วเสียไป

         0888705xxx ทำไมสาวกของอรหันต์โพธิรักษ์ จึงดูรุนแรง

         พ่อครูว่า แรงจริง แต่แรงอย่างเบิกบาน ไม่ได้แรงอย่าง เผาบ้าน เผาเมืองเลย อย่าง .. ไปเผาเลย เผาศาลากลาง ไม่มีในของเราเลย เราแรงด้วยเบิกบาน ร่าเริง มีมิตรสหาย ไม่ได้ร้ายกาจ         
                  
       0888705xxx หนอนที่จมอยู่ในหลุมขี้ จะไม่รู้จักเหม็น คนที่ลงนรกก็เช่นกัน

       พ่อครูว่า ใครเอ่ย ถูกต้อง แต่มันใครหว่า   

        0888705xxx ทำไมพ่อครูเวลาเครียดๆ จึงดูเหมือนคนโกรธ คนข้างนอก ต้องอาศัยรูป มาก่อน ต้องอาศัยรูป เพื่อให้คนใหม่ ไม่ต้านก่อน

         พ่อครูว่า ก็ขอน้อมรับ เวลาจริงจัง จึงดูเครียด แต่เป็นศิลปะ แม้จะแสดงแรงๆ แต่ก็มียิ้ม ในหน้าอยู่นะ แต่ก็ยอมรับฟัง คำติงเตือน ก็ขอบคุณ แต่จิตพ่อครูว่า มีจิตหัวอ่อน มุทุภูตธาตุ แม้พ่อครูแสดงหน้าตา เป็นผู้ร้าย ก็แสดงทันทีได้ แต่ก็ไม่ร้าย ได้มากหรอก ใครเคยเห็น ภาพพ่อครู สูบบุหรี่ ตอนเป็นฆราวาส ไปที่ร้านถ่ายรูป อยากได้รูป สูบบุหรี่ เต๊ะท่านี่แหละ เอาแว่นตา ของพี่เขามาใส่ กำลังหัดสูบบุหรี่ แล้วก็เอาไป ให้เพื่อนดู เขาก็ว่าไม่เหมือนหรอก ท่าสูบไม่เหมือน เรื่องจริงนะ

         มีคำถามจากนักกฎหมาย ฝากมาทางเฟสบุ๊ค...
ความเห็นที่ห่วงใย จากนักกฎหมายว่า
ถ้าจะเล่นการเมือง ก็ออกมาทำเต็มตัว แต่สภาพท่าน เป็นนักบวช แล้วมาทำงาน การเมือง สาเหตุที่บ้านเมือง วุ่นวาย ก็เพราะคน ทำผิดหน้าที่ บนเวทีการเมือง ก็คำนึงเรื่อง ชนะอย่างเดียว ไม่เลือกวิธีการ ขอให้สติ

         พ่อครูว่า ...คำว่าหน้าที่ พ่อครูมาทำหน้าที่ ตามรธน. มาตรา ๗๐_๗๑ ในวินัย ก็ไม่มีการห้ามไว้ แต่คุณเข้าใจว่า เป้าหมายการเมือง คือเอาชนะอย่างเดียว แต่พ่อครูว่า มีการชนะ สองอย่าง คือ ๑.เอาชนะทางโลก คือเช่น เจ็งกิสข่าน แต่ของเรา เอาชนะ ด้วยปัญญา ด้วยความถูกต้อง และบริสุทธิ์ พวกเราจะชุมนุม และชนะกันอย่าง ไม่เหมือน เจ็งกิสข่าน นั่นหมดยุคแล้ว ประเทศไทย จะทำอย่างไทย ทำอย่างพระพุทธเจ้าสอน ทำอย่าง พระเจ้าอยู่หัวพาทำ ไม่เหมือนคนที่เฟสบุ๊คเข้าใจ ของเราเป็น Neo Politic ใครจะทำกับพ่อครูบ้าง ยกมือ...

จบ

 
วันเสาร์ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่สวนลุมพินี กทม.