_ 561005_รายการสงครามสังคมฯ ที่สวนลุมฯ พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
เรื่อง พระโพธิสัตว์บันลือสีหนาท ตอน ๒

     พ่อครูฯ ดำเนินรายการผู้เดียว... (วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มีsms ของผู้ที่ส่งมา...วันก่อนนี้ เมื่อวันพฤหัสบดี...

     0894245xxx คำสอนของพ่อครู เป็นแบบมายานใช่ไหมคะ มุ่งพุทธภูมิ คือ ต้องบำเพ็ญตน เป็นพระโพธิสัตว์ก่อน เพื่อช่วยคนอื่น ยอมรับทุกข์ เพื่อสุขของคนอื่น ก่อนช่วยตนเอง /ครูอุบลคนกทม

     ก็ดี เรื่องของมหายานกับเถรวาท ... มหายานเขาเรียก มหาสังคิกะ คือคณะใหญ่ เป็นสงฆ์ส่วนใหญ่ ส่วนคณะเล็ก เขาเรียกหีนยาน หรือเถรวาท มีสงฆ์ส่วนน้อย แล้วกลุ่มมหายาน โดยสิ่งที่เขายึดถือ เขายึดถือโพธิสัตว์ เช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอานนท์ พระมหากัสสปะ เขาสำคัญที่โพธิสัตว์ ส่วนทางเถรวาท เขาศึกษา ทางอรหันต์

     สิ่งที่ควรเข้าใจ ให้ถูกต้องคือ อรหันต์กับโพธิสัตว์ คืออันเดียวกัน คนที่ยึดถือ ชอบโต่ง ไปทางด้านไหน เช่น ชอบอรหันต์ มากกว่าโพธิสัตว์ ก็ไปเป็นเถรวาท ส่วนคนที่ ชอบโพธิสัตว์ มากกว่า ก็เป็นพวกมหายาน หรือ อาจาริยวาท คือรับคำสอน จากอาจารย์อื่น นอกจากพระพุทธเจ้า แม้เถรวาท ในตอนหลัง ก็นับถือคำสอน ของอาจารย์ รุ่นต่อไป แต่เขายึดถือแต่อรหันต์ แต่มหายาน ก็เพี้ยนไป ศึกษาแต่อรหันต์ แต่ไม่ศึกษาโพธิสัตว์

     ที่จริงโดยเนื้อหาของ อรหันต์กับโพธิสัตว์นั้น อรหันต์คือ ทำจิตตนให้บรรลุ กิเลสดับ ส่วนโพธิสัตว ์คือ เอาประโยชน์ท่าน ส่วนเถรวาท เน้นประโยชน์ตน แต่ความจริงแล้ว ต้องทำประโยชน์ตน ให้สำเร็จก่อน แล้วพร่ำสอนคนอื่น จึงไม่มัวหมอง ศาสนามัวหมอง เพราะผู้ปฏิบัติธรรม ยังไม่มี คุณอันสมควรก่อน ไม่บรรลุ แล้วก็ไป สอนคนอื่น สอนข้ามขั้น ไปถึงอรหันต์ ตนเองไม่บรรลุ แม้โสดาบัน ศาสนา จึงมัวหมอง เพราะไม่ทำตาม คำสอนพระพุทธเจ้า

     พ่อครูทำตามคำสอน ของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ทำประโยชน์ท่าน แต่ไม่ได้ ประโยชน์ตน ก็จะเพี้ยนเสื่อม ศาสนามัวหมอง เพราะอย่างนี้ คำว่าโพธิสัตว์ เป็นประโยชน์ท่าน ส่วนอรหันต์ประโยชน์ตน ก็ถูก แต่มันต้องได้ ทั้งสองอย่าง พระพุทธเจ้าว่า ต้องทำประโยชน์ตนก่อน แล้วพร่ำสอนผู้อื่น และพ่อครู ทำประโยชน์ ตนแล้ว จึงมาเผยแพร่ ทำประโยชน์คนอื่น

     พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกว่า อย่าพร่าประโยชน์ตน เพราะประโยชน์ผู้อื่น แม้มาก หมายความว่า เราอย่าให้เสียประโยชน์ตน แม้จะมีประโยชน์ผู้อื่น มากมาย เหมือนเรา จะเอาทรัพย์ ไปช่วยคนอื่น ต้องมีทรัพย์ของตนก่อน จะไปกู้คนอื่นมาทำ ก็ไม่ถูก

     คำว่าอรหันต์ หมายถึงผู้มีมรรคผล อยู่ในตัว ดับกิเลสได้สนิท อรหันตผลมีซ้อน ในโสดาปัตติผล ก็มีอรหันตผลได้ในโสดาบัน คือทำให้กิเลสตัวนั้น จางคลาย จนดับได้ โสดาบัน ก็มีอรหัตผลในนั้นซ้อนๆๆอยู่ เราต้องเรียนรู้ให้จริง ล้างกิเลสให้ได้ ปฏิบัติธรรม ตามมรรค องค์ ๘ เปิดทวาร แล้วมันมีกิเลสปรุงร่วม ก็อ่าน ตรวจตักกะ วิตักกะ ทำมนสิการ กับ สังกัปปะ ๗

     นัยละเอียดของโพธิสัตว์ คือระดับกว้าง ส่วนอรหันต์ เอาแต่ตัวเอง เลยแคบ แล้วไปอยู่กับตัวเอง จนนอกรีต นั่งหลับหูหลับตา สร้างสมาธิที่มิจฉา ไม่ปฏิบัตตาม มรรค องค์ ๘ ไม่ทำตามจรณะ ๑๕ หรือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ไปนั่งหลับตาทำ ก็เพี้ยน ไปหมดเลย ศาสนาเถรวาท ก็เพี้ยนแนวนี้

     ส่วนมหายานก็เพี้ยนไป ทำแต่ประโยชน์ผู้อื่น แต่ไม่ปฏิบัติธรรมลดละ คนเห็นง่าย ทำเสียสละ ช่วยสังคม แต่ไม่เข้าถึงปรมัตถ์ อ่านจิตตนเองไม่เป็น ไม่เข้าปรมัตถ์ สรุปคือ มหายานเสื่อม มากกว้างกว่า เถรวาท เถรวาทยังมีส่วน ไม่เลอะเทอะ อย่างมหายาน ยานไปถึง มีผัว มีเมียได้ ในวินัยปาราชิก ๔ ไม่มีแล้ว เป็นพ่อค้าแม่ขาย ทำมาหากิน เป็นฆราวาส ๑๐๐ % เลย

     0892772xxx กราบนมัสการพ่อท่าน ดิฉันติดตามรับฟังพ่อท่าน เรื่องเรื่องวิญญาณ ดิฉันอยากทราบว่า คนทุกเชื้อชาติ เมื่อตายแล้ว วิญญาณจะไปเกิดอย่างไร เกิดประเทศเดิม และเกิด ตามศาสนาเก่า ของเขาไหม

     พ่อครูว่า... เป็นอจินไตย อธิบายยาก แต่ทุกเชื้อชาติของสัตวโลก โดยเฉพาะมนุษย์ เมื่อตายไป กายส เพทา ปรัม มรณา วิญญาณออกจากร่าง มันไม่มีวิญญาณ ลอยไป ลอยมาหรอก แต่วิญญาณ เป็นกรรม เป็นวิบาก ผู้ใดมีวิบาก ในจิตที่มีกิเลส กิเลสก็อยู่ ในกรรมวิบากเรา กิเลสดับ ในวิญญาณก็ไม่มีกิเลส ต้องทำตอนเป็นๆ ตอนตายไปแล้ว ทำไม่ได้ หรือทำได้ยาก คนเรามีวิบากชุดหนึ่ง เช่น ไปเกิดเป็นหมา ก็จะมีวิบากของหมา ก็ใช้อุปกรณ์ ร่างของหมา คือมีตา มีสมอง มีร่างอย่างหมา ก็ใช้ได้แค่นั้น เป็นเรื่อง ยากอธิบาย ซับซ้อนมาก มันจะสังเคราะห์กัน พ่อครูกลัวบาป ไม่อวดดี และศาสนาเสื่อม เพราะความไม่รู้จริงเยอะ สรุปแล้ว วิญญาณจะไปเกิดตามวิบาก บุญและบาป ตายปุ๊ป ก็ขาดจาก พลังงาน ทางร่างกาย ทิ้งร่างกายไป จิตวิญญาณก็จะไปอยู่ ในอีกลักษณะ พระพุทธเจ้าไม่ให้เรียกว่าวิญญาณ แต่เป็นวิบาก ผู้ไม่มีกิเลส ก็ไม่มีกิเลสไปเกิด คำว่า กิเลสกับอนุสัย อันเดียวกัน กิเลสก็เรียนรู้ได้แต่อนุสัย ต้องมีภูมิรู้ จึงรู้ได้ อนุสัยเดาไม่ได้ แต่กิเลส พอเดาได้ ต้องเรียนรู้อนุสัย ๗ เป็นเรื่องยาก ขอผ่านไปก่อน

     และจะไปเกิดในประเทศเดิม ศาสนาไหน ?... ไม่แน่หรอก ตามวิบาก ระวัง ใครบางคน จะไปเกิด ในเอธิโอเปีย ไปเกิดในนิวกินี ไม่ได้ว่าเป็นคนไทย จะไปเกิด เป็นคนไทยอีก แต่วิบาก มันจะมีเชื่อมโยง แต่ถ้ามีวิบากบาป ก็จะถีบส่ง ไปไกล ไปเกิดมีความลำบาก กรรมจะจัดสรร กัมมัง สัตเต วิภัชชติ และศาสนา ก็จะเปลี่ยนได้ ตอนเป็นๆ ก็ศึกษา แล้วเปลี่ยนศาสนาได้ จะเกิดที่จิตก่อน อย่างไอสไตน์ เป็นศาสนายิว แต่ก่อนตาย ก็เป็นพุทธ แม้แต่คานธี ก็เป็นฮินดู แต่จิตเป็นพุทธ มันอยู่ที่กรรมวิบาก ของจิต
     0814289xxx พระโพธิสัตว์มี 2 แบบคือ ที่ได้รับพยากรณ์แล้ว และ ที่ยังไม่ได้รับ พยากรณ์ ท่านเป็นอย่างไหนครับ / คนเมืองทอง นนทบุรี

     พ่อครูว่า.. ก็อธิบายแล้ว ว่าเป็นโพธิสัตว์... แต่ละองค์ๆ ที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้า ก็ได้รับพยากรณ์ จากพระพุทธเจ้า องค์ก่อน ส่วนโพธิสัตว์ ที่จะได้รับพยากรณ์ ก็ต้องมี คุณธรรม มีคุณสมบัติ เพียงพอ จนพระพุทธเจ้าเห็นได้เลย มีเหตุส่วนอดีต ส่วนปัจจุบัน (อปรันตา บุพพันตา) เพียงพอ สิ่งที่เป็นวิบาก ของแต่ละคน ผู้มีเจโตปริยญาณ แท้จริง จะสัมผัสรู้ได้ ในเหตุ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เผลอๆ เจ้าตัว อาจไม่รู้ด้วย แต่พระพุทธเจ้ารู้ได้ อาศัยอย่างนี้

     0814727xxx พธร บรรลุโดยอ่านคัมภีร์ แล้วใช้จินตนาการ แทนการปฏิบัติ

     พ่อครูว่า... ไม่ได้ใช้จินตนาการ แทนการปฏิบัติเลย ... ระมัดระวัง อย่างยิ่ง ที่จะแสดง ออกไป ไม่อวดออกเต็มๆ แต่คุณ ๔๗๒๗ เพ่งโทสมา คุณเดาส่งมา อ่านตามอาการ พ่อครูเป็นคนอ่านน้อย พ่อครูเอาธรรมะ ที่เป็นสิ่งจริง ไม่เน้นความรู้ แต่เน้น ความจริง มากกว่า แล้วเอาความจริง มาสาธยาย อย่างประมาณด้วย ไม่เอามา เปิดเผยหมด เพราะต้องระวังว่า บางทีเขารับไม่ได้ ก็ต้องระวัง ต้องสงวนไว้ ไม่ออกหมด ทั้งเหตุปัจจัย กาละ มีมัตตัญญุตา ชัดเจน คุณคนนี้ไม่เชื่อ และไม่มีปัญญารู้ว่า เราทำอะไร

     0814727xxx อ่านคัมภีร์ไม่แตก แล้วตีความผิด ๆ เหมือนสมาธิลืมตา หลับตา นั่นแหละ

     พ่อครูว่า.. คนนี้เห็นแย้ง เพราะเขาคงเห็นด้วยกับ สมาธิหลับตา แล้วใคร ที่อ่าน ไม่แตกกันแน่ เขาจะทำงาน มาขนาดไหน ทำให้คน ได้รับมรรคผล ทางศาสนา เท่าพ่อครูไหม? ก็ไม่รู้ คำว่าสมาธิหลับตา และลืมตา ก็เข้าใจ มันเพี้ยนมานาน ไปยึด สมาธิหลับตา

     0897630xxx ประเทศไทยจะพ้นมือมารมั้ย พ่อท่าน

     พ่อครูว่า.. ไม่ตอบเอง จะถามพวกเรา ซึ่งนั่งอยู่ที่นี่... ส่วนใหญ่ตอบว่าพ้น...

     0891844xxx อยู่น.ฐ จะไปสวนลุมฯ นั่งสายอะไร?บ้างค่ะ!

     พ่อครูว่า.. คุณถามผิดตัวแล้ว ทุกวันนี้ออกจากสันติอโศก ก็ไม่รู้ทางเลย แต่ถ้า ๕๐ ถึง ๖๐  ปีก่อน ไม่กลัวเลย พ่อครูเป็นเด็ก ส่งหนังสือพิมพ์ ไปทั่วเลย ไม่ได้กลัวหรอก ทั้งกทม. และธนบุรี ไปได้ทุกซอกซอย แต่ทุกวันนี้ ไม่รู้จักเลย ตึกรามมากมาย แต่ก่อนนี้ ตึกสูงสุด มี ๙ ชั้น หรือ ๗ ชั้นเท่านั้น แต่ตอนนั้น พ่อครูถือว่าตึกต่าง เป็นแดนสวรรค์ แต่ตอนนี้ เป็นแดนนรก ก็ตึกที่ขึ้นมา เหมือนป่าช้า ที่มีเสาพวกนี้ขึ้นมาก ทุกวันนี้ หมดสภาพเลย ไปไม่ถูก แต่พ่อครูตอบไม่ได้ ว่าจะมาสวนลุมฯ อย่างไร

     0839735xxx มังกุ พ่อท่านแปลว่า ตะขิดตะขวงใจ ค่ะ

     พ่อครูว่า... มันมีอะไรนิดๆในจิต ไม่แรงอย่างเคอะเขิน ขวยเขิน

     0850126xxx มีโอกาสได้ฟังธรรมจากหน้าจอ ทำให้เกิดปีติในจิตใจ ช่วยให้ลด ความสับสน และเกิดแง่คิดในปฎิบัติตน สาธุ จาก astv shop mk

     0847460xxx พ่อครูแสดงธรรม คนดูคนฟังธรรมทาง FMTV อย่างใช้ปัญญา ดูพ่อครู ท่านปฏิบัติ ก็รู้ว่าท่านคือ พระโพธิสัตว์ ผมตามมา 40 กว่าปีแล้ว ผมหาเกจิ มาทั่วประเทศ ปลดทุกไม่ได้เลย แต่ดู FMTV มา 7 ปีกว่า ตอนนี้เนื้อสัตว์ ไม่กิน เหล้าบุรี่ ไม่ได้เงิน คนมีปัญญา ผมมั่นใจว่า พ่อครูคือ พระโพธิสัตว์ เจริญธรรม

     0895484xxx ที่ผมเจริญธรรมได้ทุกวันนี้ ตามภูมิตามฐานะ ก็เพราะได้ฟัง ธรรมเทศนา จากพ่อท่านครับ / พณพล

     0857308xxx ผู้น้อยเป็นผู้มาศึกษาใหม่ ได้เข้าใจธรรมเป็นลำดับขั้น ก็เพราะ ฝึกปฏิธรรม แนวอโศก จากแต่ก่อน เคยเรียนรู้ธรรม แบบพายเรือในอ่าง

     0897202xxx พระโพธิสัตว์ท่าน 80 ปีแล้ว ท่านยังร่าเริงสดใส เหมือนวัย 20 ปี เห็นด้วยมั้ยค่ะ

     พ่อครูว่า... วันนี้มีคนเอาเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่มาตรวจ เครื่องก็ รายงานว่า... เครื่องมันบอกว่า พ่อครูอายุ ๘ ปี แต่ไปตรวจที่ บำรุงราษฏร์ บอกหัวใจ อายุ ๑๘ ปี ส่วนบางอย่าง บางประเด็น เครื่องตรวจไม่เจอ ก็เลยนึกถึง พระวังคีสะ เหมือนพระพุทธเจ้า ยื่นกระโหลก ให้วังคีสะเคาะ ว่าตายแล้ว ไปเกิดที่ไหน พระพุทธเจ้า ยื่นกระโหลก อรหันต์ ให้ตรวจ วังคีสะก็ตรวจไม่ได้ คือลักษณะ ไม่มีกิเลส ก็อ่านไม่เจอ เขาก็บอกว่า มีหวังอายุ ๑๕๑ ปี

     กิเลสมันพาคน มืดดำฤษณา เป็นคนที่มี ความมืดดำ ถ้าบอกว่ามืด ก็มืดตาใส หรืออย่าง ด้านตาใส แล้วพ่อครูว่า เขารู้นะ เขารู้ แต่เขาทำอย่าง ด้านตาใส คนนี้เลว ร้ายกว่า คนซื่อตาใส เขาแกล้งมืด ที่จริงเขารู้ จนกระทั่ง มีตนเดา จะไปเป็น ผู้บริหาร ระดับสูง ของประเทศ เขาด่ายังกับอะไรดี ทำไมยิ้มอยู่ได้ อย่างกับ พระอรหันต์ เขาจะไม่รู้อะไร เชียวหรือ ถ้าสมัยพระพุทธเจ้า สมเด็จพ่อก็ปิด ไม่ให้เจ้าชาย สิทธัตถะ รู้เลย แม้แต่คนแก่ คนเจ็บ คนตาย ก็ไม่ให้รู้เลย ปิดบังเลย แต่ยุคนี้ อมภูเขา เอเวอเรสต์ มาพูด ก็ไม่เชื่อ ไม่เชื่อว่า จะไม่รู้ว่า คนเขาด่าขนาดนี้ แต่หน้าด้าน ทำเป็นยิ้มย่อง ผ่องใส ไหลรื่น เรื่อยเจื้อย ไร้สาระ พูดก็เหนื่อยนะ

     ขณะนี้ มีหนังสือนิตยสาร ของโลก นิตยสาร Time เล่มใหม่ เป็นเล่มที่ มีหน้าปก เป็นเรื่องของ ท้องฟ้าประเทศ และมีคำว่า Majority Rule แล้วเขาก็ขีดฆ่า คำนี้ไว้ หมายความว่า ระบบเอาหมู่ใหญ่ เป็นกฎนี้ มันล้มได้แล้ว

     แบบตื้นๆ ใช้เงินซื้อเสียง ใช้อำนาจข้าราชการ บังคับให้คน ออกเสียงให้ แล้วเอา คะแนนเสียง มาหลอกคน ที่เข้าใจตื้นๆ มิติเดียว ว่านี่คือ คะแนนเสียง ของประเทศนะ มี ๑๕ ล้านเสียงนะ พ่อครูว่า...ทำไม ในประชากรไทย ๖๕ ล้านคน จะมีเสียง ต่างจาก ๑๕ ล้านเสียงนี้ได้ ก็คนไทย ไม่ออกมาแสดงตัวนะ พ่อครูก็พูดซ้ำซากว่า ต้องออกมา ประชาธิปไตย คือ ออกมาชุมนุม แสดงตัว ๑ คน ๑ เสียง ๑๐ คน ๑๐ เสียง ล้านคน ล้านเสียง เป็นคะแนนเสียง สดๆ

     ขณะนี้ ต้องการให้รัฐบาล คณะนี้เลิกไหม คนไทยเห็นด้วยไหม ถ้าเห็นด้วย เขาเป่า นกหวีด ว่าทำอย่างนี้ ไม่ถูกต้อง คุณเห็นด้วย ก็ออกมา ไม่ต้องมาทำอะไร แต่มาแสดง เสียงปชต​. ยืนยันความจริง ในอำนาจอธิปไตย ทำไมมันยาก ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจ แต่เห็นแก่ ประโยชน์ตน ไม่เห็นแก่ประเทศชาติ คนใจดำ เห็นแก่ตัว

     จริงๆ พ่อครูพูดได้เลยว่า อาตมาไม่เดือดร้อนนะ ประเทศไทย จะล่มจม ก็อยู่กับ หมู่กลุ่มไป แนะนำ สั่งสอนกันไป พ่อครูไม่เดือดร้อนเลยนะ แต่พ่อครูเห็นว่า ไม่ได้ ต้องมาเตือน ให้สติ ให้ความจริง เท่าที่เราจะมีปัญญา รู้ความจริง ว่าประชาธิปไตย ควรทำอย่างไร เมื่อเห็นอยู่รู้อยู่ว่า ไม่ต้องการให้เกิด ก็ออกมาสิ มาทำตาม รัฐธรรมนูญ ตามสิทธิ ทำหน้าที่พิทักษ์รักษา พระมหากษัตริย์ สิ่งใดเสื่อม ไม่ว่าผู้บริหาร หรือรัฐสภา ประชาชน มีสิทธิประท้วง ประชาธิปไตยคือ การออกมาชุมนุม ประท้วง นี่คือ ประชาธิปไตย ก็สงสัยจริงๆเลย แล้วทำไมไม่ทำ ถ้าทำจะเห็นฤทธิ์เลย ประชาชนไทย ไม่ต้องออกมา ๖๕ ล้านก็ได้ แต่ออกมา แต่ละหมู่บ้าน แต่ละจังหวัด ก็รวมตัวกัน นัดแนะกัน ไม่เอาเรื่องอะไร ก็นัดกันประท้วง เช่น ไม่เอาเขื่อน เป็นต้น

     ถ้าประชาชน ทั้งประเทศ เคลื่อนไหวอย่างนี้ คือไม่ให้ คนทำผิด ทำชั่ว ถ้าไม่ช่วยกัน อย่างนี้ นั่นคือ ประเทศไม่เจริญ ประชาธิปไตย ที่พูดนี้ง่ายนะ ไม่ได้ยากเย็นอะไร คนที่จน เดือดร้อน ก็ยิ่งต้องออกมา คนระดับกลาง ระดับสูง ก็มีน้ำใจหน่อย คุณมีฐานะ ดีกว่า คนจนอีก เมื่อถึงเวลา ก็กตัญญูกตเวที ต่อชาติบ้าง นอกจาก คุณไม่รู้ว่า มีอะไรเกิดขึ้น ก็แล้วไป

     แต่คนที่เห็นอยู่รู้อยู่แท้ๆ นี่ใจดำนะ ถือว่าบ่นก็บ่น ในวาระที่ควรบ่น มันเลวร้ายนะ ไม่เกรงฟ้าดินเลย น่าเกลียดน่าชัง ทุเรศทุรังการ

     ในขณะนี้ ที่กล่าวถึง หนังสือพิมพ์ไทม์ เขาขีดฆ่าทิ้ง Majority Rule ส่อให้เห็นว่า อเมริกา ที่เป็นประเทศใหญ่ ตีทิ้ง Majority เลย ส่วนไทยนั้น ใช้อำนาจบาตรใหญ่ ทำลายนิติรัฐ นิติธรรม เลวจริงๆ เลวไม่สร่าง ใช้เผด็จการ เสียงส่วนมาก เผด็จการรัฐสภา มาทำลายประเทศ จริงๆไม่ซื่อสัตย์ต่อกฎ แต่มีคะแนนเสียง ที่โหวตชนะ มาล้มล้าง สิ่งที่ต้องการล้มล้าง เขาก็ทำอย่าง หน้าด้านหน้าทน คำว่า Minority Right มันหมายถึง สิทธิมนุษยชนด้วย

     ถามพวกคุณหน่อยว่า... ความเห็นของ พระพุทธเจ้าองค์เดียว กับความเห็น ของพวกคุณ แสนล้านคน คุณจะให้เชื่อใคร เอาใคร ... ส่วนใหญ่ตอบว่า เอาแบบ พระพุทธเจ้า นั่นแหละ คือ Minority right ประเทศเจริญแล้ว เขาถึงมีวิธี เข้าไปหา ตัวนี้ ที่แปลว่า ทั้งความถูกต้อง และสิทธิประชาธิปไตย ผู้มีภูมิปัญญา จะมอง สิ่งที่ถูกต้อง ได้ชัด ได้ดี ต้องคำนึงถึง จุดนั้นด้วย ที่จะให้โอกาส แก่ส่วนน้อย ที่ถูกต้อง มามีอำนาจ ทดแทน ไม่เอาแต่คะแนนเสียงส่วนมาก เท่านั้น นี่คือ ประเด็นที่ลึกซึ้ง

     ต่อไปเป็นการตอบประเด็น

 • เป็นห่วงสถานะทางบ้านเมืองจังเลย เรากำลังสู้กับอันธพาล ครองเมือง เราจะต่อสู้ ได้อย่างไร หวังได้แค่ไหน?

ตอบ... เราไม่รอ เราไม่หวัง แต่เราทำ พ่อครูออกโศลกนี้ มาหลายปีแล้ว เพราะประเมิน สังคมอย่างนี้จริงๆ พระพุทธเจ้า สอนให้พึ่งตนเอง เมื่อพึ่งตนได้ดี ก็ช่วยผู้อื่น ขณะนี้ เราก็ทำอย่าง ไม่รอ ไม่หวัง แต่เราทำ ตามเหตุปัจจัย ขอให้เรายึดถือ ปรัชญาเอก ของพระมหาชนก แม้ไม่รู้ฝั่ง ก็ว่ายเข้าไปๆๆ ในหลวงทำ ยืนยันให้เราดูนะ สักวันหนึ่ง ก็จะเห็นผลดี

 • ท่านสอนว่า บุญใครทำใครได้ แบ่งกันไม่ได้ เวลาเราอุทิศส่วนกุศล แก่ญาติผู้ใหญ่ จะได้รับไหม?

ตอบ... สับธง... เรื่องบุญบาป กรรมวิบาก แบ่งกันไม่ได้ ในคำสอนพระพุทธเจ้า ใครทำดี ทำชั่ว ก็เป็นผลวิบาก ของตนเอง กัมมสกตา และต้องรับ วิบากของตน เป็นกัมมทายาท จะทำ อย่างแก่อย่างอ่อน อย่างไร ก็รับเท่านั้น ส่วนลัทธิ แบ่งบุญ แบ่งบาปกันได้นั้น นอกพุทธ มันเป็นเหตุปัจจัย ที่ต้องการขายบุญ ของสำนักที่ล่อลวง คนที่เอาบุญ มาแบ่ง แจกนั้น เป็นกลเม็ด หลอกคน บุญบาป แบ่งกันไม่ได้ หรือกรรมของใคร ก็ต้องรับของตน กัมมสโกมหิ กัมมทายาโท กัมมโยนิ กัมมปฏิสรโณ คนที่แบ่งบุญ แบ่งบาป แก้กรรม กันได้ คนนี้ เก่งกว่าพระพุทธเจ้า คนนี้น่ากลัวที่สุด เอาตอนนี้ คุณกับอาตมา ยังไม่ตาย จากกัน พ่อครูจะมีบุญ มากน้อยอย่างไร แบ่งให้ไปเลย ใครก็เอาไปเลย แต่คุณ จะเอาไป อย่างไร คุณจะเอาส่วนบุญ จากอาตมา ไปได้อย่างไร ยกตัวอย่าง คุณตีหัวคน เป็นบาป ส่วนคนที่ ไม่ได้ตี ไม่ได้ทำ แล้วคนตีหัวก็ว่า เอ็งที่ไม่ได้ตี แบ่งบาปไปได้ไหม ก็ไม่ได้ ส่วนบุญ ก็เหมือนกัน คุณทำสิ่งดี ทำเสร็จแล้ว จะแบ่งการกระทำ ให้คนท ี่ไม่ได้ทำ จะแบ่งได้อย่างไร บุญบาปคือ กรรมดีชั่วถูกผิด ถ้าเข้าใจ ไม่ถูกฝาถูกตัว ก็สอนกันเลอะ ศาสนาก็เพี้ยน กลายเป็นศาสนา หลอกกิน ใครเอาบุญ มาล่อหลอก ก็เพี้ยนไป บุญคือ การชำระกิเลส คือการเอาออก แต่เขาแปลว่า ของควรได้ แต่นัยลึก คือ คุณควร ได้สละออก ไม่ใช่เรื่องได้มา ให้แก่ตัวเองนะ

 • รู้สึกว่าเทศน์ของพ่อครูที่สวนลุมฯ เป็นชุดความรู้พิเศษ ที่ต่อเนื่อง อย่าพลาดชมนะ
 • มรณานุสสติ หมายความว่าอย่างไร?

ตอบ.... ตามระลึกถึงความตาย เป็นคำสอนพระพุทธเจ้า คนเราตายแล้ว ถ้าตาย ทางร่างกาย ก็จบ ไม่ครบขันธ์ ๕ ซึ่งคนที่มีขันธ์ ๕ ครบ เป็นคนมี สติมันโต อิธ พรหมจริยวาโส จะปฏิบัติธรรม ให้บรรลุไม่ได้ ต้องปฏิบัติ ในขณะเป็นๆเลย ท่านให้ระลึก อยู่เสมอ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า จะตายเมื่อไหร่ เดี๋ยวนี้เดินไป ชนอะไร ตายเองเยอะ หรืออะไรชนตาย ก็เยอะ ท่านก็ให้ระลึกถึง ความตาย ท่านให้ศึกษา ขันธ์ ๕ แต่ขั้นลึกซึ้งกว่านั้น เป็นระดับอรณะ คือ ตายของกิเลส

 • การดับกิเลสกับการดับจิต เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ตอบ... ผู้นั่งสมาธิไปดับจิตทั้งนั้น แล้วเรียก การดับจิตว่า คือนิโรธ แล้วยึดถือว่า นี่คือ นิโรธของพระพุทธเจ้า ซึ่งผิด เป็นนิโรธแบบฤาษี ดับจิต ส่วนการดับกิเลส คือ ต้องเรียนรู้ กิเลส เอาเฉพาะกิเลส เรียกว่า อกุศลจิตหรือกิเลส แล้วจะรู้ได้ ก็ต้องมีกระทบ ทวาร ๕ ชัดที่สุด ต้องเรียนรู้ แต่กามภพ แล้วกำจัดกิเลส พระอนาคามี ฆ่ากิเลส ระดับกามภพหมด เหลือแต่ รูปภพ อรูปภพ แต่ก็ลืมตาปฏิบัติ แต่เรียนรู้กิเลส ในรูปราคะ อรูปราคะ แล้วดับกิเลส ในระหว่าง มีผัสสะตลอด ทำสมาธิลืมตา ดับกิเลส ไม่ได้ดับจิต  ต้องดับอย่าง มีตาเปิด เอาตั้งแต่อบาย คือกามภพ แล้วเป็นสกิทาคามี ก็ฆ่ากามภพต่อ แล้วเป็นอนาคามี ดับกิเลส รูปภพ อรูปภพ จนเป็นอรหันต์ ทำอย่างครบ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 

 • พ่อแม่ปู่ย่าตายาย เสียชีวิต ผมฝันเห็นบ่อยๆ แสดงว่า วิญญาณท่าน ยังวนเวียน ไม่ไปเกิด ใช่ไหม

ตอบ...ไม่ใช่ เป็นความบ้าของคุณ คุณเองติดยึด แล้วปั้นเอาเป็นฝัน ของคุณ จิตวิญญาณ เมื่อตายไป ก็อยู่กับ กรรมวิบากของตน เป็นเดี่ยวเดี่ยวเดียวๆ ไปหาใคร ก็ไม่ได้ ใครไปหา ก็ไม่ได้ ยกตัวอย่าง สึนามิ คนตายเป็นหมื่น ญาติก็ตามหากัน ให้ควักไปหมด ถ้าวิญญาณนี้ ไปหากันได้ ก็ต้องมาบอกแล้ว ว่าศพอยู่ที่นี่ หรือคนเป็นๆ ที่ตายไปแล้ว ตอนเป็นๆ เป็นคู่พยาบาทกัน ตอนเป็นพยาบาทกัน ตอนตายหากไปหากันได้ ก็เอาอะไร ไปจิ้ม ลูกกะตา กันตายไปแล้ว ตอนเป็นๆนี้ ถ้าฆ่ากันจะติดคุก แต่ตายไป ก็ฆ่ากัน ได้เลยสิ ไม่ต้องไปติดคุกด้วย หรือคนรักกัน ตายไป ก็ต้องมาหากันสิ นอกจากจะมี มโนมยอัตตา หลอกหลอนตัวเอง เท่านั้น พ่อครู เคยใช้โศลกว่า เลี้ยงลูก ให้รู้จักโต เลี้ยงพ่อแม่ ให้รู้จักตาย ตอนเป็นๆนี่ ให้เลี้ยงพ่อแม่ให้ดี โดยเฉพาะ ให้รู้จัก โลกุตรธรรม นี่แหละ พระพุทธเจ้าตรัสว่า แม้คุณจะเลี้ยงพ่อแม่ อย่างหาสมบัติ หาแคว้น หารัฐ ให้พ่อแม่ ก็ไม่ถือว่า ได้กตัญญูกตเวทีเรา หรือว่าเลี้ยง ให้ขี้เยี่ยว อยู่บนบ่าเลย ขนาดนั้น พระพุทธเจ้า ยังไม่ถือว่า ได้ทดแทนคุณพ่อแม่ แต่การทดแทนคุณ คือ ทำให้ท่าน เกิดศรัทธา เกิดศีล เกิดจาคะ เกิดปัญญา นั่นคือ จึงจะได้ชื่อว่า การได้ทดแทน คุณพ่อแม่  แต่ว่าการให้วัตถุ ก็ควรทำ ต้องเลี้ยงดูด้วยนะ ไม่ทำเบื้องต้น ก็บาปได้ พระพุทธเจ้าบอก เรื่องกตัญญู อย่างลึกซึ้งด้วย  จะทดแทนพ่อแม่ได้ คือทำดี คุณอยู่ใน สกุลนี้ ต้องทำดี อย่าให้สกุลคุณเลว อย่าทำลายสกุล ถือเป็นการทำลาย พ่อแม่ ปู่ย่า ตาทวด

 • ขอท่านอธิบายคำว่า ปัจเจกพระพุทธเจ้า อาริยสงฆ์ องค์สงฆ์ ปัจเจกพุทธเจ้า?

ตอบ... อริยะคือผู้บรรลุธรรม ตั้งแต่โสดาบัน เป็นต้นไป แต่ละคน ได้บรรลุธรรม ก็คือ อาริยบุคคล  ผู้ใดบรรลุถึง โสดาฯ สกิทาฯ อนาคาฯ อรหันต์  ๔ ขั้นนี้เรียกว่า อาริยสงฆ์ แล้วเขา ก็เอาทั้ง ๔ อย่างนี้ มาเรียงกัน ถ้าองค์สงฆ์ ให้มีพระสี่รูป ก็ครบองค์สงฆ์ ที่ท่องว่า สาวกสังโฆ นี่คืออย่างนี้ โดยสัจจะ คือคุณธรรม ๔ อย่างนี้ เมื่อได้ ๔ องค์ครบ เป็นอาริยสงฆ์ บุคคลนี้ เป็นสงฆ์แล้ว ส่วนคำว่า ปัจเจกพุทธเจ้า คำว่า ปัจเจก สัมมาสัมพุทธ คือสูงสุด เป็นผู้ได้ ความเป็น สัมมาสัมพุทธะส่วนตน แต่ไม่สามารถเป็น เจ้าของศาสนาได้ ไม่สามารถสร้าง ศาสนาได้ จะด้วยเหตุปัจจัยใด ก็ตาม บางท่าน สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ แต่ท่านไม่ทำ

สรุปคือ ปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้า คือมีคุณสมบัติครบ เป็นพระพุทธเจ้าได้ แต่ไม่สร้างศาสนา สามารถสอนได้ ให้คนบรรลุได้ มีพุทธการกธรรมแล้ว แต่ท่าน ไม่ได้ประกาศ เป็นพระพุทธเจ้า แล้วท่านก็ ปรินิพพานไป นัยหนึ่งคือ ลาออกเอง อีกนัยหนึ่งคือ อนันตริยกรรมของท่าน มากเกินไป บำเพ็ญอย่างไร ก็ไม่ได้เป็น พระพุทธเจ้า เพราะอนันตริยกรรม มีมาก อย่างพระเทวฑัต เป็นต้น

 • คนข้างบ้าน ด่ากระทบสถาบันให้ฟัง ดิฉันเครียดๆๆๆ ทำอย่างไรดี

ตอบ... มาปฏิบัติธรรมเถอะ จะได้รู้จักเวทนา จะได้ควบคุมอารมณ ์ตัวเองได้ รู้จัก เวทนาในเวทนา จะได้ทั้งล้าง ได้อย่างไม่ต้องกดข่ม ก็ต้องหัดวางไปก่อน อย่าเอาใจใส่ เขาเลย

 • ในหลวงท่านเน้นเรื่องการศึกษา เพราะท่านรู้ว่า หากคนไทยฉลาด จะได้ไม่ถูกหลอก หากเราล้ม ทักษิณได้ ต้องให้การศึกษา จะแก้ปัญหาสังคมได้ ใช่ไหม

ตอบ...ใช่ เราต้องแก้ได้ ด้วยการศึกษา ตอนนี้ไทยเสื่อม เพราะไม่ได้ ให้การศึกษา แต่ว่าการศึกษา ที่ทั่วไป ให้กันตอนนี้ เป็นเดรัจฉานวิชชา ยิ่งเรียนรู้มาก ยิ่งเอาเปรียบ มาโกงมาก ถ้าจะให้ความรู้กัน ก็ขอเถอะ ขอให้มีการศึกษาพุทธ ให้มีมรรคผล ทุกวันนี้ การศึกษา ไปหลงตำราเมืองนอก ถ้าเราเอาแบบ พระพุทธเจ้า ที่มีไตรสิกขา มีศีล สมาธิ  ปัญญา จะดีมาก ส่วนความรู้เทคนิคทางโลก เราก็ไม่ทิ้ง เรามีโรงเรียน สัมมาสิกขา ที่มีปรัชญา ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา เขาห่วงว่า นักเรียนเรา จะด้อยความรู้ แต่นร.เราจบ ไปเรียนมหาวิทยาลัย ก็ได้เกียรตินิยม กันนะ

 • ถ้าเขาซื้อเสียงมาแล้วเรารับเงิน แต่ไม่เลือกเขา ได้ไหม?

ตอบ... คุณรับเงินเขาไปแล้ว ไม่ลงคะแนนให้เขา ถ้าเขารู้ ก็จะมาหาเรื่องเราได้ อย่าตะกละ อย่าเห็นแก่ได้ แล้วเป็นเงินทุจริตด้วย

 • ชวนเพื่อน คนที่พอจะคิดเป็นบ้าง มาสวนลุม แต่เขาปฏิเสธว่า ไม่อยากมีเรื่องกับใคร ทำอย่างไรดี

ตอบ... ก็ชวนเพื่อนคนอื่นสิ คนปิดประตูใจ ก็ปล่อยไป เราก็หาเพื่อน คนที่รับได้สิ

 • ผมขอเสนอว่า ท่านน่าจะบอกว่า พระมหากษัตริย์ จุติจากผู้มีบุญ อย่าดูหมิ่น จาบจ้วง จะเป็นบุญ ต่อพวกเขานะ

ตอบ... พ่อครูก็ว่า ก็บอกอยู่ แล้วขอบคุณ ที่บอกมาอีก

 • ท่านบรรลุอรหันต์หรือยัง? แล้วท่านเป็นโพธิสัตว์ ท่านจะนิพพานไหม? แล้วท่านระลึกชาติ ได้หรือไม่?

ตอบ... อาตมาเลยอรหันต์ อาตมาเป็นโพธิสัตว์ ระดับ ๗ พ่อครูเป็นโพธิสัตว์ ก็ต้อง มีนิพพาน แล้วก็รู้จักกิเลส เอาความจริงของตน มาอธิบาย คำว่าโพธิสัตว์ อธิบายแล้ว แล้วระลึกชาติได้ไหม? ก็ได้ อธิบายแล้ว พระพุทธเจ้า หรือพ่อครู ก็มีตามบารมี หากรู้อดีต กับปัจจุบัน ก็รู้อนาคต เยธัมมา เหตุปัพพวา ทุกอย่าง มาแต่เหตุ ไม่ใช่ว่า พูดโดย ไม่มีหลักฐาน แต่อดีต ของใครก็ของใคร มาบอกยืนยันยาก ในชาตินี้ พ่อครูไม่ได้มี ครูบาอาจารย์ เอาของเก่าตนเอง มีแล้วมาสอน ใหม่ๆ ยืนยัน ก็ไม่มีใครเชื่อ แต่ตอนนี้ มีสิ่งยืนยันว่า ทำได้จริง จนเป็นหมู่กลุ่ม เอาอะไรยืนยัน ก็เอาอดีตกับปัจจุบัน ยืนยันได้ ผ่านมา ๔๐ ปี มีสิ่งที่ปรากฏจริง เป็นหมู่กลุ่มอโศก เอาธรรมวินัย ๘ มาตรวจ สอบได้ เอากถาวัตถุ ๑๐ วรรณะ ๙ มาตรวจได้ ๔๐ ปีมาแล้ว ก็น่าจะพูดได้แล้วนะ แต่ก่อน ก็พูดไปไม่ดี แต่เคยบอก แต่สมัยบวชใหม่ๆว่า จะพูดให้ตนเอง ถูกชาวพุทธ กระทืบ หรือรัฐเอาตายได้ จับเป็นผีบุญ ประหารชีวิตได้เลย แต่ตอนนี้ มีสิ่งยืนยัน คนจะมาจับ เป็นผีบุญ ก็มีพยานมาก ช่วยยืนยัน

จบ

 
๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่สวนลุมพินี กทม.