561124_เทศน์ก่อนฉัน มัฆวานฯ โดยพ่อครูฯ อ.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล

เรื่อง ปฏิวัติโดยประชาชนมีได้ไหม

 

        พ่อครูว่า... มีผู้ใหญ่บอกว่า ในรัฐธรรมนูญ ไม่มีบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญไหน บอกว่า ให้ประชาชนปฏิวัติได้ แต่ว่ามีบอกว่า มาตรา ๗ (การอุดช่องว่าง ในรัฐธรรมนูญ) ในเมื่อไม่มี บทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญนี้ บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้น ไปตาม ประเพณีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

        ตอนนี้เราปฏิวัติ โดยไม่มีในนิติรัฐ แต่ว่าในมาตรา ๗ เราทำตามนิติธรรม ก็มาหา มาตรา ๒ เพราะว่ารัฐบาลทำผิด รัฐธรรมนูญ เราประกาศปฏิวัติ อย่างถูกต้อง ตามหลัก สากลแล้ว อำนาจของรัฐบาล ก็ถูกประชาชนยึดคืน เราก็จะทำตาม ประเพณี เรายึดอำนาจเสร็จ ก็ทูลเกล้า ถวายฏีกา เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมวลมหาประชาชน เดินสวยงาม ประกาศต่อสาธารณชน ไม่ปิดบังอำพราง ไม่ซ่อนเร้น ปลอดโปร่งโล่งตลอด และ ได้ทูลเกล้าขึ้นไป แล้วคนก็มาเล่นแง่ว่า เป็นการดึงฟ้าลงต่ำ ระคายเคือง เบื้องพระยุคลบาท แทนที่จะว่า เราเทิดทูลสถาบัน เป็นวาทะกรรม ที่มาบิดเบือน สิ่งที่ เราเทิดทูนสถาบัน ว่าลูกๆ เดือดร้อนมากแล้ว เรามีรายชื่อ คนที่จะมาทำการ แทนรัฐบาล ถวายไปด้วย เราทำถูกทั้ง นิติรัฐ และนิติธรรม

        มาตรา ๓ (อำนาจอธิปไตย)อำนาจอธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้น ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญนี้

        การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ และ หน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตาม หลักนิติธรรม

        ตอนนี้สองสถาบันขาหักแล้ว คือบริหาร กับนิติบัญญัติ ศาลรัฐธรรมนูญ บอกว่าผิดแล้ว แต่คุณก็ไม่ยอมรับ อำนาจศาลอีก เป็นกบฏ ซ้ำซ้อนอีก เมื่อมาตรา ๓ ผิดแล้ว อำนาจก็ต้องเลื่อนสู่ มาตรา ๒ เกิดสุญญากาศแล้ว ประชาชนได้ยึดอำนาจแล้ว สส.สว. ก็หมดอำนาจแล้ว ประชาชนเป็น รัฐาธิปัตย์ ก็ริบอำนาจคืน เมื่อริบอำนาจคืน ก็ทูลเกล้า เพราะท่านเป็นจอมทัพ เป็น Supreme law เป็นองค์รัฐาธิปัตย์

        ตอนนี้ เมื่อมีรองราชเลขาฯ ได้รับฎีกาของเราไว้แล้ว หากมีใคร ยักฎีกาของเราไว้ ก็รับผิดชอบเองนะ เหลือแต่ พระราชวินิจฉัย อย่างเดียว เราทำมา ไม่ได้มีผิดอะไร มีแต่ถูกอย่างเดียว

        อ.กฤษฎาว่า..รัฐธรรมนูญ นอกจากตัวบทแล้ว ก็จะมีประเพณี คือมี Civil law and common law อย่างในอังกฤษ ก็จะเป็นจารีต ไม่มีการเขียนไว้ อย่างที่เราทำนี่ พระราชอำนาจ ไม่ได้ลดลงเลย แต่เราทำตามที่ พระราชอำนาจควรมี ต่างหาก

        พ่อครูว่า...ตอนนี้เหมือนเด็กสองคน ที่จะชกกัน แต่ว่าบอกว่า เอ็งชกก่อนสิ แล้วใครชกก่อน ก็แพ้ เราต้องรักษาความสงบให้ได้ ใครสงบกว่าชนะ ก็กดดันกันไป และอีกข้อคือ มวลของใคร มากกว่า มาเป็น พระสยามเทวาธิราชิทธิ์ เป็นพลังเจโต และปัญญา สองอย่าง พร้อมกันเลย รวมกันสองอย่างเลย เป็นพลังรวม ของประชาชน ที่มาเป็น All for one มาหมด ในบาลีของ พระพุทธเจ้าว่า เอโกปิ หุตวา พหุธา โหติ คือหนึ่งเดียว สามารถ เป็นหลายคนได้ พหุธาปิ หุตวา เอโก โหติ คือทั้งหลายทั้งมวล รวมเป็นหนึ่งเดียว

        เป็นผีเสื้อกระพือปีก เป็น Chaos ไม่มีใครวางแผนไว้ แต่ว่าแต่ละคน มากันด้วยใจ เอาความสงบ สยบความรุนแรง มารวมตัวกัน ด้วยความถูกต้อง ดีงาม ประเสริฐเลิศยอด เป็นปรากฏการณ์ ยิ่งใหญ่ของโลก เป็น A Best record เป็น A Best model เราทำถูกต้อง ตามขนบ เป็น A Best Ceremony

        เรารวมตัวกันปฏิวัติ สำเร็จคราวนี้เป็น Final แน่ๆ สามเส้านี้ เป็นความสามัคคี ที่มีความขัดแย้ง อันพอเหมาะ แต่ว่าเป็นหนึ่งเดียว ทั้งจิตวิญญาณ และรูปธรรม ก็มาผนึก กันหมดแล้ว เมื่อคืนนี้ มาประกาศ ร่วมกันแล้ว เกิดประชาภิวัฒน์แล้ว

        เราจะปฏิวัติทางออก คือ  ตุลาการภิวัฒน์และประชาภิวัฒน์ ก็จะค่อยๆ ทยอยทำ เรื่องอยู่ในเก๊ะ ขององค์กรอิสระแล้ว ประชาชน ทำประชาภิวัฒน์แล้ว เมื่อศาลนำมาก่อน ประชาชน ก็ตามมา เรียกว่า มีทั้งคุณภาพ คือศาล ส่วนทางประชาชน คือปริมาณ ก็มาแสดง เมื่อวันนี้ มืดฟ้ามัวดิน เท่าที่ประเทศไทย จะเป็นได้ อาตมาว่า ไม่เกินวันที่ ๒๘ ก็เสร็จ

        แล้วทำไม ต้องมารวมกัน ที่ราชดำเนิน ที่อนุสาวรีย์ปชต. ก็คือ ผ่านพิภพลีลา ก็คือพื้นดิน แล้วก็มาที่ ผ่านฟ้าลีลาศ คือแนวกลาง ในหลายมิติ แล้วมีประชาชน ส่วนใหญ่ อยู่กองกลาง คือ มัฆวานรังสรรค์ 

        ความมีขึ้นมา ไม่ว่าจะน้อยเท่าไหร่ ก็จะมีความขัดแย้ง แต่ว่าสิ่งที่ จะไม่ขัดแย้ง คือความไม่มี คือสูญ นี่คือ Set Zero อยู่ที่นี่ ส่วนผู้ที่ เขาแพ้ไม่เป็นนั้น ก็คือ ผู้ที่เกือบจะชนะ รอบโลกนั้น ที่เขาไม่ชนะ รอบโลกได้นั้น เพราะว่า เขาแพ้ไม่เป็น ส่วนเรา ไม่เอาแพ้เอาชนะ ของเรามีสาระชัดเจน แพ้ก็แพ้ ชนะก็ชนะ ทำตามครรลอง คลองธรรม ทำอย่าง พึ่งเกิดแก่เจ็บตาย กันอย่างสมบูรณ์แบบ

        ใครไม่มาตก พงศาวดารนะ เป็นพงศาวดาร ทางการเมือง ที่เป็นครั้งแรกในโลก ที่เกิดอย่างสวยงาม สงบเรียบร้อย เรามายืนยัน ชี้ผิดชี้ถูก ให้คนผิด ยอมรับผิดเสีย แล้วใครจะอยู่ จะมีเวลาอย่างไร  ก็กรุณารักษา ความเป็นมวลประชาชน ที่มารวมกัน แสดงคะแนนเสียง ให้ยืนยาวไป จนกว่าเราจะถึงที่สุด จบเสร็จ

        ตอนนี้พระราชอำนาจ ได้ลอยสู่พระหัตถ์แล้ว เรารอด้วยใจ ที่ไม่ระทึก

        ได้ขยายความ ในรูปธรรม และนามธรรมว่า ทำไมมันต้องเกิด ตอบได้คำเดียวคือ Born to be มันต้องเป็นสิ่งนี้ อาตมาทำงานศาสนา มาถึงวันนี้ เข้าใจ  Born to be โดยที่เรา ไม่ต้องกำหนด พระเจ้าเท่านั้น ที่จะเข้าใจ ประชาชนจะทำอย่างไร ก็ไม่สู้ฟ้า แต่ว่า ถ้าเราทำ ตามที่เราปรารถนา อยากให้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้ ก็จะเป็น ตามความอยาก ตามกิเลส แต่ว่าถ้าเราทำตาม เหตุปัจจัย ก็จะลงตัวเป็น Born to be อย่างเรื่อง อจินไตยนั้น ก็เป็นเรื่องที่ ไม่ต้องคิด ตามเหตุปัจจัย เป็น ตถตา

        อย่างมีวันหนึ่ง พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ก็ไม่ได้นัดแนะกับ พล.อ.ปรีชา โดยไม่ได้ นัดกัน แล้วทั้งสองคน ก็มาพบกับอาตมา อาตมาก็ถามเขาว่า ใครสั่ง ให้ทั้งสองคน มาพบอาตมา ก็ไม่มีใครวางแผน หรือสั่งไว้ มันเป็นไปเอง ตถตา       

        ทำไมต้องชื่อจำลอง ทำไมต้องชื่อปรีชา ปรีชาแปลว่า ความรู้ ดังนั้น จงทำตามปรีชา จงฟังโพธิรักษ์ จงดูอย่างจำลอง คุณจำลองนี่ เป็นคนอ่อนน้อม ถ่อมตน พยายามลดตัวตน

        สนธิมีอยู่ ๓ สนธิ
        สนธิที่เป็นพล.อ.สนธิ สนธิที่เป็นผู้ว่าฯ และสนธิที่อยู่กับ คุณจำลองคนหนึ่ง แล้วใคร เป็นตัวจริง สนธิที่ปฏิวัตินั้น ก็ไม่จริง ส่วนสนธิที่เป็นผู้ว่าฯ ไม่เคยปรากฏตัว มาก่อน แต่พอมีการตั้ง เสนาธิการ ก็มาเลย เป็นสนธิ เตชานันท์ มีฤทธิ์แรง งดงามเลย ส่วนอีกสนธิ นั้นก็บอกว่า พี่ลองไปไหน ผมไปที่นั่น ตกลงสนธิ สามคนนี้ คนหนึ่ง ไม่จริง ส่วนอีกสองคนก็จริง

        ขณะนี้เพิ่งจะ ๑๐.๐๐ น. มีประชาชน มากขนาดนี้แล้ว ถ้าไปถึง สี่โมงเย็น คอยดู จะมีประชากร เท่าไหร่ ยิ่งไปถึง สี่ทุ่ม จะมากขนาดไหน?

        วันนี้ทุกสารทิศ เป็นผีเสื้อกระพือปีก เป็นอิสรเสรีภาพสมบูรณ์ เป็นวิญญาณ หนึ่งเดียวกัน ขอบคุณอย่างยิ่ง ทุกคน ที่มาเป็นหนึ่งในล้านกัน

        Over ripe เหลือแต่ Over full ก็จะเป็น Over Power มีแต่ Over and Over เป็นสิ่งที่ เป็นปรากฏการณ์ ในภาวะที่ต้องเกิด ต้องเป็น จะมาปฏิเสธไม่ได้ ทุกคนมีจิตวิญญาณ พาเกิด พาเป็น แล้วมารวมกัน เป็นมวลมหาประชาชน ตอนนี้ ทยอยกันมา เรื่อยๆ มันถ้วนรอบ สมบูรณ์ เป็น ปรากฏการณ์ ที่เป็นจริง อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้ที่อยู่ทางบ้าน ก็ขอเชิญมาร่วมกัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน ...      

จบ

 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ เวทีสะพานมัฆวานรังสรรค์ กทม.