561125_รายการเทศน์ ก่อนปฏิบัติการดาวกระจาย โดย พ่อครู

เรื่อง Win Win ชนะเป็นสุขเบ็ดเสร็จทั้งรูปและนาม

        พ่อครูมาเทศน์ตอน ๐๘.๐๐ น. ก่อนที่มวล มหาประชาชน ทั้ง ๒๕ ทัพ (ประชาธิปไตย ๑๓ กปท.และกองทัพธรรม ๘ ทัพ และของคปท. ๔ ทัพ) จะออกปฏิบัติการ ดาวกระจาย

        พ่อครูว่า... มาถึงวินาทีแล้ว เป็นวินาทีแห่ง win win ชนะและชนะ วินวิน มันจะสุดยอด จริงหรือ จะชนะอย่างสุดวิเศษ จริงหรือ? หลักการว่า มาตรา ๗ เมื่อไม่มีบรรจุไว้ ในรัฐธรรมนูญ ให้อำนาจประชาชน ปฏิวัติได้ ในรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชน ประท้วง คำประท้วง เป็นคำสุภาพ ถ้าแปลคำว่า ประท้วงว่า มายืนยัน ความต้องการ การปฏิวัติ หรือรัฐประหาร คือการต้องการ ให้คุณหยุด แต่รัฐประหาร คือเอาชนะ ฆ่ากันเลย อย่างเจ็งกิสข่าน อเล็กซานเดอร์มหาราช เอาเรี่ยวแรง อาวุธ ชนะกัน นั้นแบบโบราณ

        มาถึงคำว่า ปฏิวัติ รัฐประหาร คือเอาอำนาจ คุกคามกดขี่ ให้ยอมแพ้  แต่ว่า ประชาชนปฏิวัติ โดยยื่นว่าคุณผิด ตอนนี้สถาบัน นิติบัญญัติและบริหาร ที่ประชาชน เลือกเข้าไป เป็นตัวแทนนะ แต่ประชาชน คือตัวจริง ประชาชนเลือกตัวแทน ให้ใช้อำนาจ บริหาร แต่ไม่ได้หมายความว่า ประชาชนถูกริบอำนาจไป อย่างนี้ ไม่มีในโลก ไม่ว่าประเทศไหน ที่เป็นประชาธิปไตย ขาเดียวหรือสองขา ประชาชนก็ยังเป็น เจ้าของอำนาจ ไม่มีสิ่งใด ลบล้างได้

        เมื่อประชาชนเห็นว่า ผู้บริหารและนิติบัญญัติ ทำหน้าที่ผิด มีคดี ไม่บริสุทธิ์ ทั้งนั้นเลย คุณจะใช้อำนาจบริหารหรือนิติบัญญัติ ไปบังคับว่าจ้างประชาชน ให้มาต่อต้านก็ดี ล้วนเป็นอำนาจไม่โปรงใส ทั้งสิ้น ส่วนประชาชนนั้น โปร่งใส ประชาชนและในหลวง ยังมีรัฐาธิปัตย์ เราประท้วงนี่ ให้เห็นว่าใครชนะ ทำอย่าง ไม่รุนแรง ตามนิติรัฐ นิติธรรม

        ประชาชนได้ทำสำเร็จ ในวันที่ ๑๑ ไม่ได้ดึงในหลวงลงต่ำ ตามวาทะกรรม ของอีกฝ่าย แต่เราถวายฎีกาในหลวง ให้ทรงตัดสินพระทัย เราไม่ได้กดดันเลย สวยงามมาก

        ควีน อะลิซาเบ็ตแห่งอังกฤษ ตรัสว่า ในหลวงเรา คือพระราชาที่แท้จริง ซึ่งเราเอง เราเทิดทูลในหลวง เราถวายฏีกา ให้ท่านตัดสินใจ แต่วาทะกรรมของอีกฝ่าย เขาหาว่า เราดึงฟ้าต่ำ ทำพระองค์แปดเปื้อน ที่จริงในหลวงและประชาชน เป็นองค์รัฐาธิปัตย์ ในมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญ มีไว้ชัดเลย ซึ่งมาตรา ๑ นั้นมาตรา ๑ (รูปแบบรัฐ) ประเทศไทย เป็นราชอาณาจักร อันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ รัฐบาลนี้ จะทำให้ไทย เสียดินแดน เราก็ประกาศปฏิวัติ โดยประชาช ยึดอำนาจรัฐบาล ก่อนที่ศาลโลก จะตัดสิน ที่เราทำนี่เสร็จแล้ว ยิ่งกว่าเสรีไทยทำอีก เราทำทันกาล เราประกาศเมื่อ ๑๑ นาฬิกา เป็น win win คือ ๑๑ และในวันที่ ๑๑ พ.ย. แล้วยื่นฎีกาสำเร็จ ก็ ๑๑ นาฬิกาอีก  เป็น ๑๑ สามชุด เรียกว่า Full House จริงๆ house คือบ้านเมือง ไม่ใช่ Home ที่เป็นความว่างเปล่า สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องที่จะลงตัว ทั้งรูปและนาม

        สังคมไทยตอนนี้ เหมือนเล่นละครลิง มีนิมิตตอนก่อนนี้ว่า ในหลวงพระองค์นี้ อยากดู ละครลิง เพราะว่าในประเทศนี้ ละครของคน ไม่ว่าจะด้านไหน ธุรกิจ ทุนสามานย์ ทางการเมืองนั้น มันแย่กว่าละครลิง ในหลวงท่านก็จะดู ละครลิงดีกว่า มันตบหน้า ละครคน ตบหน้าผู้บริหาร นรกจกเปรต
       
        ตอนนี้ประชาชนคนไทย ได้ปฏิวัติโดยประชาชน ตอนนี้ นสพ.ทุกฉบับ อาตมา ขอคารวะ ที่สื่อภาพชัดเจนทุกฉบับ แต่ยังเหลือแต่ สื่อสารโทรทัศน์ ขอตำหนิ คุณกบฏ ต่อสื่อสาร แทนที่จะสื่อ เรื่องสำคัญบ้านเมือง ยังไปน้ำเน่า อยู่กับโฆษณา ทั้งที่เรื่องนี้ เรื่องตาย เรื่องเป็น ของบ้านเมือง คุณมัวแต่ไปสัมภาษณ์ดารา แย่งผัวเมีย แล้วมากลบข่าว ที่สำคัญของบ้าน มันจะเสื่อมไปถึงไหน ก็ขอบคุณข่าวนสพ. ที่ยังเป็นสื่อสาร แต่โทรทัศน์ ตามที่อ.ปราโมทย์ เรียกว่า “ช่องคี่” ส่วนโทรทัศน์ดาวเทียมที่หากิน ก็เหมือนกัน มีมาก แต่ก็มีบางช่อง ก็ถ่ายทอด ก็ขอคารวะ ส่วน “ช่องคี่” นี้มัน “ช่องขี้” จริงๆ ใช้ภาษานี้ มันสุดๆแล้ว ให้สำนึกเสียเถอะ จะตกอยู่ใต้อำนาจ ลาภยศ สรรเสริญสุข ไปอีกนานเท่าไหร่ ปลดแอกเสียบ้างนะ

        มาถึงเรื่อง Win win ชนะอย่างสูงสุด เด็ดขาดจริงๆ เพราะประชาชน ได้ปฏิวัติ อย่างสงบ เรียบร้อย ง่ายงาม รวมพลกัน เป็นหนึ่งเดียวหมดแล้ว เป็นเอกภาพ ดูเหมือน ขัดแย้งชิงโลกีย์บ้าง แต่มั่นใจว่า เราสามารถ ตกลงกันได้ ปางนี้มั่นใจว่า ตกลงกันได้ เพราะมีผู้เสียสละ ถ้าใครแพ้ไม่เป็น ก็เสียสละไม่ได้ ปรองดองไม่ได้ สะกดคำว่า แพ้ไม่เป็น แล้วจะมาปรององดอง ได้อย่างไร แพ้ไม่เป็น ก็จะชนะตลอดกาล มาปรองดอง คือ ให้ฉันชนะนะ พูดอย่างนี้ น่าแหวะ เข้าใจไหม

        แบบนั้นไม่มีทางตกลง แต่พวกเรา มีผู้แพ้เป็นใครอยากเอาชนะ ก็ชนะไปให้เข็ด เราจะยอมแพ้ ผู้ที่ยอมแพ้ได้นี่คือ Win Win ผู้ยังเอาชนะคะคาน ตลอดกาล แพ้ไม่เป็น กูต้องสะอาด ต้องใหญ่ ผู้ที่เอาชนะรอบโลกไม่ได้ คือผู้แพ้ไม่เป็น ถ้าเขาแพ้ เป็นครั้งสุดท้ายได้ เขาจะเป็นผู้ชนะรอบโลก แต่ผู้ที่แพ้มาตลอด มาเป็นผู้เสียเปรียบ เสียสละให้เขาได้ แม้คุณจะเอาเปรียบมากๆ แล้วบอกว่า กูคือผู้ชนะ ก็เอาความคิดเช่นนี้ ติดตัวไป ข้ามชาติ กูต้องชนะ กูต้องเป็นใหญ่ คุณเชิญเอา ความคิดนี้ ติดตัวไป กี่กัปกี่กัลป์ แต่อาตมาจะเอาความคิด เป็นผู้แพ้ ผู้เสียสละ ผู้เสียเปรียบไปตลอดกาล ใครจะเอากับ อาตมาบ้าง จะไม่ใหญ่ จะให้คุณกระทืบนี่ แต่อาตมาว่า อาตมาถูกกระทืบนี่ อาตมาไม่เจ็บ เพราะอาตมาไม่มีตัวตน คุณกระทืบ ก็ถูกพื้นดิน เราไม่มีตัวตน เราทำเพื่อเสียสละ ทำเพื่อผู้อื่น อย่างจริงใจ อาตมาว่า อาตมามีจิตตัวนี้ อาตมาว่า อาตมาไม่มีตัวตน อาตมาถูกกระทืบ อยู่ตลอดเวลา ที่พาทำสู้แบบสงบนี้ อาตมาว่า คุณปรีชา ประกาศปฏิวัตินี้ ถูกแล้ว อาตมาก็อธิบายซ้อน จนเดินขบวน ถวายฏีกา มันงดงาม สำเร็จจบแล้ว เป็นการสำเร็จ พฤติกรรม สมบูรณ์แล้ว ไม่เคยมีในโลก คนก็งงๆ ว่านี่คือ ปฏิวัติโดยประชาชนหรือเปล่า?

        เมื่อเราทำแล้ว เราก็ลุยต่อให้สุดซอย ให้รู้ว่า สุดแห่งที่สุด เราก็ทำไป ส่วนทางนี้ ก็ทำสามเส้า ที่กลุ่มอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย ผ่านฟ้าฯ และมัฆวานฯ ก็ทำมา เราเป็นกลุ่มนิ่ง ขอเรียก อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย เป็น ผ่านภิภพลีลา ก็แล้วกัน ทำไม ต้องมีสามจุด มันต้องเป็นเช่นนี้ เป็นอจินไตย

        ตัวนิ่งคือผ่านฟ้า และผ่านภิภพ ตัวเคลื่อนคือ มัฆวานฯ ตัวนิ่งก็มีพลังงาน แต่พลังงานนิ่ง แล้วในที่สุด มัฆวานก็เคลื่อนไปสู่เทวกรรม ที่นางเลิ้ง แม้วันนี้ พวกเรา ก็ถามอาตมาว่า กำลังจะเคลื่อน ประท้วง เมื่อเรายึดอำนาจได้สำเร็จ พลังอำนาจ ทางทหาร ตำรวจ ก็มารวมกันซะ แล้วเดินรวมกันไปถึงนายกฯ แล้วบอกยื่นว่า ท่านจะเอาอย่างไร ท่านจะคืนอำนาจไหม ยอมรับผิดไหม?  ถ้าไม่ยอมรับ ก็ขึ้นศาล หรือท่านจะหนีออกไป ก็แล้วแต่

        สรุปแล้ว ขณะนี้สำเร็จทุกอย่างซึ่งหน้า เป็นปัจจุบันธรรม เป็น Continuum เป็นการศึกษา แห่งปรากฏการณ์ Phenomenology ไม่ใช่ว่าศึกษาความรู้ จากธรรมชาติ ยังแสวงหา ไม่เกิดสมบูรณ์โดยปรากฏการณ์จริง เป็น Epistemology แต่นี่เลยมาแล้ว เลยทั้ง Prophecy หรือ Philosophy รู้อย่างมะลำมะเลือง เป็นศาสดาพยาการณ์​ หรือ ได้แต่คิดพูด ยังทำจริงไม่ได้ รู้แต่ทำไม่สำเร็จ แต่ของเรา ทำสำเร็จแล้ว เป็นปาตุภาวะ เป็นปาตุสัจจะ แห่งความจริง อันเกิดหลัดๆ

        ลักษณะ win win   ในโลกีย์ การชนะสมัยโบราณ คือใช้เรี่ยวแรงอำนาจ พัฒนามาจาก เดรัจฉาน ชนะกันด้วย เรี่ยวแรงอวัยวะ ใช้เครื่องมือไม่เป็น เสือสิงห์ ชนะด้วยเขี้ยวเล็บ สรุปมาสั้นๆว่า ในโบราณ คนสูงกว่าเดรัจฉาน ก็ไม่เอาแล้ว ที่จะสู้กัน ด้วยเขี้ยวเล็บ มาถึงปัจจุบัน การต่อสู้ด้วยเรี่ยวแรงอย่าง อเล็กซานเดอร์ นั้นตกยุคแล้ว ต้องชนะ ด้วยเมตตา ด้วยจิตวิญญาณพระเจ้า คนก็เอาจิตวิญญาณพระเจ้า มาปฏิบัติ พระเจ้าคือ จิตวิญญาณบริสุทธิ์ ทำอะไร ด้วยความซื่อสัตย์ถูกต้อง แล้วเอากาย วาจา ใจ มาแสดงพฤติกรรมพระเจ้า เป็นพฤติกรรมจริง ผู้ใดมีจิตสะอาด บริสุทธิ์ มีพฤติกรรม ทางกาย อย่างที่เราประกาศปฏิวัติ ก็เป็นสิทธิของ ประชาชน ที่จะประกาศ เป็นความถูกต้อง แม้เป็น Minority แต่ก็ถูกต้อง right แต่ตอนแรก มีกลุ่มน้อย แต่ต่อมา ก็มีประชาชน มาสนับสนุน ตอนแรกมีสามกลุ่ม คุณสุเทพ เทวดาดี ก็จัดการอยู่ ผ่านภิภพ ที่ผ่านฟ้าฯ มี คุณปรีชาทำการ ส่วนที่มัฆวานฯ ก็มีนักศึกษา และนักวิชาการ ช่วยกัน เสร็จแล้ว เมื่อคืนนี้ ปรากฏการณ์ใหญ่ เกิดมวลมหา ประชาชนแล้ว เป็น Majority right แล้ว ประชาชนที่จะมา ก็ถูกสะกัดทำร้าย ไม่ให้มา แต่เขาก็ไม่ย่อท้อ จนเกิด Majority right แล้ว นี่คือ ทั้ง Majority และ Minority right นี่คือ Win Win แล้ว เป็น A Best record เป็นการบันทึก ประวัติศาสตร์ ให้กินเนสบุค บันทึกไว้เลยว่า เป็นการปฏิวัติ โดยประชาชน ที่สวยงามที่สุด สื่อสารต่างประเทศ ก็เห็นแล้ว เขาไม่มาดู เราก็ถ่ายทอด ไปสู่ทั่วโลก แล้วช่องคี่ ไม่ออกให้เท่าไหร่  แล้วมีการถ่าย เก็บสต็อคช็อตไว้ จะเอามาออก ทีหลัง

        เมื่อประชาชน ทำจริงเป็นจริง ได้ปานฉะนี้ ก็ยังดีใจว่า เอาเถอะ แม้เราทำ ปานฉะนี้แล้ว จะให้เราแพ้ ก็ยอม อาตมายอม แต่ใครจะไม่ยอมก็ไม่รู้ จะเอาอาตมา ไปประหารชีวิต เป็นกบฏผีบุญ อาตมายอมตายเลย ให้มันรู้ว่า คนไทยจะโง่ดื้อยอม ที่เอาอาตมา ไปประหาร อาตมาก็ยอมเสียค่าโง่ ประเยซูยอมเสียชีวิต ไถ่บาปแก่มนุษย์ จึงยิ่งใหญ่ เกิดศาสนา อยากรู้ว่า อาตมาต้องเสียสละชีวิต อย่างเยซูไหม

        พระโมฮัมหมัด เกิดหลังคริสต์ ก็เอาหลักศาสนา มาเป็นหลัก รัฐธรรมนูญ ปกครอง บ้านเมือง ใช้อัลกูรอาน เป็นสิ่งสูงสุด ก็นับถือ แล้วมาปฏิบัติกัน เป็นประเทศ จนแพร่หลาย ทั่วโลก เป็นสัจธรรม ทั้งสองขา เขาเคารพอัลลอห์ เคารพอัลกูรอาน เป็นสองขา เขานับถือ สองขานี้ อิสลามก็ไปรอด เมื่ออิสลาม มุสลิมทั้งหลาย อยู่รอด เพราะเขามีสองขา เป็นประชาธิปไตยสองขา อยู่รอด เป็นรูปกับนาม พระอัลลอห์ เป็นนาม อัลกูรอานเป็นรูป

        ส่วนของพุทธ อาตมาพาพุทธทำงาน แล้วยอมรับทุกศาสนา ไม่เป็นไร เพราะมีความหลากหลาย ของจิตวิญญาณ ก็ต้องมีแต่ความจริงใจ ที่ต้องการความสงบ เผื่อแผ่กัน ต้องการเหมือนกันหมด ชีวิตหนึ่ง เกิดมาแล้ว ก็ต้องตาย คุณจะเสพสุขทางกาม ทุกวันนี้ มันจัดมาก คนที่โป๊เปลือยนี่ทุเรศ แต่ในสังคม มีราคาสูง นี่คือความตกต่ำ แต่ความเข้าใจ ในปัญญาของอิสลาม ถือว่าโป๊เปลือย คือต่ำมาก เขาก็แต่งกาย ปกปิดให้มิดชิด

        ครั้งนี้มาวินาทีนี้ อาตมามั่นใจว่า เป็นครั้งสุดท้าย Final จริงๆ ใครเห็นด้วยก็มา ใครจะเห็นทางไหน ก็มาทางนั้น ยืนยันว่าอันไหนจริง เป็น Majority rule มันจะพิสูจน์ Majority right ยืนยันสิทธินี้ว่าถูกต้องด้วย นี่คือสัจจะ ถ้าเห็นว่า อันนี้เป็นธรรมวาที ก็มาทางนี้ ทางโน้นเขาก็ว่า เขาเป็นธรรมะ วาทะก็ว่ากันอย่างนี้

        มีภาษาที่เขายังข้องใจว่า ขณะนี้เป็นสภาพ Static และสภาพ Dynamic ก็ขอให้เป็น ทั้งสองสภาพ ผู้ที่ตัดสินไม่ได้ ก็ขอบอก ใครจะอยู่กับที่ ก็อยู่ตรงนี้ ตรงราชดำเนิน ส่วนทางด้าน เคลื่อนไหวก็ไป ใครขาดข้าวน้ำก็ส่งไป ใครจะเคลื่อนไหวก็ไป คนที่อยู่นิ่ง ก็เป็น Potential energy สรุปผู้ที่จะเคลื่อนถนัดก็ทำ คนที่จะอยู่กับอยู่ เป็นสอง รวมเป็นหนึ่ง Two in one และไม่ใช่แค่ All for one แต่เป็น All in one แล้ว มันทำอย่าง หนึ่งเดียวกันแล้ว นี่คือสัจจะประเทศไทย เป็นสิ่งที่เป็น ปรากฏการณ์แท้

        แม้ผู้ยังไม่ได้มา แต่มีจิตวิญญาณ อยากมา ผู้พิการมาไม่ได้ ก็เห็นใจ มีภาระมาไม่ได้ ต้องดูแลผู้พิการ ก็เห็นใจ หรืออื่นมาไม่ได้ อยากมีใจจะมา ก็เห็นใจ ส่วนผู้ที่พอมาได้ ก็มาช่วยทำงาน อันยิ่งใหญ่นี้ก่อน ขอเคารพคารวะต่อความเห็นปัญญา ของผู้ที่เข้าใจ สิ่งถูกสิ่งผิด พวกถูก ก็ต้องมาช่วยกัน พวกผิด ก็ต้องไปรวมกัน เป็นสัจธรรม มนุษย์มีปัญญา แบ่งถูก แบ่งผิดกัน เขาก็จริงใจของเขา ตามภูมิ เป็นความขัดแย้ง เพราะสิ่งสองสิ่ง ที่จะเท่ากันนั้นไม่มี จะมีก็แต่นิพพาน เท่านั้น ที่เหมือนกัน ไม่ขัดแย้งเลย แต่ก่อนนี้ แดงกับเหลือง พอมีหลากสีมา เหลืองก็ลดอัตตามานะ ก็รวมกับหลากสี ต่อมาสลายสี ไม่มีสี มาสู้กับแดงสีเดียว ฝ่ายเดียว เขาก็ยังบอกว่า เขานี่หมู่ใหญ่ ปิดหูปิดตา อยู่ในกาละมังครอบ เขาก็ว่า เขาเต็มที่ใหญ่แล้ว แต่เรานี่ ไม่มีกรอบกาละมัง มันทะลาย กรอบกาละมัง ไม่มีสีแล้ว คุณพอเข้าใจไหม ตรงนี้คือ อภิมหา มวลประชาชนแล้ว แต่คุณในกาละมังของคุณ ยังไม่เต็มเลย ของเราไม่หลอกเลย มากัน ตัวใครตัวใคร รวมกันทุกสี เมื่อรวมกันแล้วทุกสี จะรวมกัน แล้วหมุนรวมเร็ว จะเป็นสีอะไร ก็จะเห็น เป็นสีขาว แต่เขาก็ยึดว่า สีแดงของกูใหญ่ นี่คืองมงายไม่รู้จบ... ไปให้สุดซอย จนไม่มีซอย...

จบ

 

 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ เวทีสะพานมัฆวานรังสรรค์ กทม.