_561126_เทศน์ก่อนออกรบ เวทีมัฆวานฯ โดยพ่อครู
เรื่อง พ่อท่านประกาศเส้นตาย (Deadline)


        อีกไม่เกิน ๑๘๐ ชม.ก็คงจะจบ หน้าที่ประชาชน คือการมาปกป้อง เราประกาศ ประชาชน ไม่รับคำตัดสินศาลโลก รู้แล้วว่าใช้ไม่ได้ ในเวลา ๑๕.๓๐ น. ก่อนศาลโลก ตัดสินแล้ว อาตมาเอง พยายามใช้หลักการ มาเป็นเครื่องยืนยัน ที่อาตมาเอง มีหลัก นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เท่าที่จะมีภูมิ ขอให้ฟัง แต่ส่วนจะตัดสินอะไรนั้น แต่ละคน มีสิทธิเสรีภาพในตนเอง ไม่ขอบังคับ ไม่ขอร้องอะไรทั้งนั้น มีหน้าที่พูดสัจจะ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เท่านั้น อาตมายืนยันว่า อาตมามีหน้าที่พูด ตอนนี้ มีสามเส้า เส้าที่หนึ่ง คืออาตมาขอ ให้ฟังอาตมาบ้าง ส่วนถ้าจะทำ ต้องทำตามปรีชา แต่ถ้าจะดู ต้องดูคุณจำลอง มีลีลา Two in one มีสภาพสองด้าน ด้านอิตถีภาวะ และปุริสภาวะ อยู่ในตัวคนเดียว พยายามผสมผสาน ก็ทำให้หลายคน เข้าใจยาก จริงๆแล้ว คุณจำลองคือ A best model ในยุคนี้ อาตมา มายุคนี้ปางนี้ ก็มีลักษณะทั้ง อิตถีถาวะ และ ปุริสภาวะในตัว

        ขณะนี้ ประเทศไทย เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ของโลกแล้ว เรามาเพื่อประชาชน โดยประชาชน อย่างถูกต้อง ตามนิติรัฐ นิติธรรม อยู่ในซีกโลกเล็ก ซีกหนึ่ง เหมือนจุดสว่าง เล็กๆไกลๆ คนตาดีงามเห็น คนตาไม่ดี ก็ไม่เห็น เป็นเช่นนั้น แต่ยืนยันว่า เป็นจุดสว่างไสว ที่แท้จริง ไทยเป็นประชาธิปไตยสองขา ส่วนประชาธิปไตยขาเดียว ไปไม่รอด เช่นเผด็จการ เป็นอำนาจเดียว หรือ ประชาธิปไตยขาเดียว เผด็จการแบบ สมบูรณาญาสิทธิราช ต้องเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวจริงๆ อย่างพระพุทธเจ้า มีภูมิปัญญาสูงสุด ซื่อสัตย์ ไม่มีอะไร จะมาลบล้างได้เลย พระเจ้าแผ่นดิน ก็ได้ศึกษาตามพระพุทธเจ้า ให้บริสุทธิ์สะอาดไม่เห็นแก่ตัว เป็นอาริยบุคคล ที่จะเป็นเผด็จการ สมบูรณ์แบบ หรือ ประชาธิปไตยขาเดียว พระพุทธเจ้าไม่ได้ถือว่า ตนทำงานคนเดียว ท่านว่าเราเป็นพ่อ แล้วมีพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตรเป็นแม่ หรือ อิสีติสาวก ทั้งหมดเป็นแม่

        ความมั่นคงของชาติ ถูกทำลายลง เป็นฝีมือของรัฐบาล กลายเป็นกบฏ ไปหมดแล้ว เหลือแต่ ตุลาการ ยืนหยัดอยู่ เป็นฝ่ายพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในหลวงเป็น Supreme เป็นหลัก สูงสุดยอด ของประเทศ เป็นยอดแห่งการรักษา ความมั่นคง ไม่ว่าจะผู้แทน ก็กบฏ จะเป็นสภา ก็กบฏ จะเป็นบริหาร ก็กบฏ ไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าบริหาร ก็ขาหักขาเป๋ ตัวแทนประชาชน ก็กบฏ มันล้มเหลว อย่างสิ้นเชิง ก็เหลือแต่ตุลาการ ก็ได้ตัดสินแล้ว สุดท้าย ประชาชนมาพิพากษาอีก ซ้ำอีกว่ากบฏ ก็ยังดื้อดึงดันอีก วันที่ ๒๔ มหาประชาชน ออกมาแสดง ปรากฏการณ์ ยืนยันว่า ประชาชนขออำนาจคืน CNN บอกว่า ประมาณ ๒ ล้านคน เป็นคะแนนสด ไม่ใช่คะแนนเลือกตั้ง แต่ประชาชน มายืนยันตัวตนว่า กูนี่คือ รัฐาธิปัตย์ ๒ ล้านเสียง ซึ่งไม่เคยมีมาเลย ประเทศไทยทำแล้ว มาช่วยตัดสิน กับตุลาการ ตุลาการ เป็นตัวรูป เป็นนิติรัฐ ส่วนประชาชน เป็นนามธรรม มายืนยัน นิติธรรม ร่วมกับศาล ว่าไม่เอานะ ล้างบางหมดเลย ด้านโน้นเขาแอคอาร์ท ว่าเขาใหญ่ จนมีคำพูดกันว่า “คนรักเท่ารัชมังฯ คนชังเท่าราชดำเนิน” เขามากัน ไม่เต็ม กะละมังรัชมังฯเลย อย่างเรานี่มาเต็ม จนล้นราชดำเนิน แสดงมวลประชาชน ชัดเจนเลย ก็เห็นกัน ขนาดนี้แล้วว่า ประชาชนเลือกฝ่าย เอาชัดๆ ฝ่ายแดงคือทักษิณ ฝ่ายข้างนอกนี้คือ ฝ่ายกษัตริย์ ฝ่ายทักษิณ อยู่ในกะละมัง มีน้อยกว่า เขาก็ยังไม่ยอมรับอีก เป็นเรื่องของ มาตรา ๒ (รูปแบบการปกครอง) ประเทศไทย มีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

        อำนาจที่พูดนี่ก็คือ พลังการแสดงสภาวะ ที่ถูกต้อง คุณก็ยังดิ้นอยู่ มีอิตถีถาวะ ยังดิ้น ดุ๊กดิ๊กอยู่ ต้องเข้าใจ ในภาวะรูป คือพลังการเคลื่อนไหว ของอิตถีภาวะ และ ปุริสภาวะ อาการเคลื่อนไหว หรือนิ่งนั้นเอง ที่เป็นรูปธรรม

        สรุปแล้ว อำนาจขั้นที่ ๑ ยืนยันให้แล้วว่าชนะ ส่วนที่ไปเลือกผู้แทน เป็นอำนาจ ขั้นที่ ๕ แล้วไปเลือกนายกฯอีก ก็เป็นอำนาจ ลำดับรองลงไปอีก ตอนนี้ เราชนะ สัมบูรณ์แล้ว ทั้งนิตินัย ทั้งรัฐสภา รัฐบาลก็กบฏ ตามกฏเกณฑ์นิติรัฐ คะแนนเสียง ส่วนใหญ่ ก็ออกมาแสดงแล้ว ว่าสองล้าน ชนะขาดลอยเลย ของเขามา ไม่ถึงแสน ชนะอย่างสัมบูรณ์เลย เหลือแต่ว่า รูปธรรมของเราที่มา ประชาชนเรา ก็ได้ยึดอำนาจ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ บอกให้มา รายงานตัว เขาก็หาว่าทำเล่น แต่ทุกวันนี้ เป็นโลกาภิวัฒน์ มีหลักฐานยืนยัน ทุกอย่าง

        มันลงตัวหมดทุกอย่าง woman touch หรือ Smart lady ก็คือลักษณะของเขา มันต้อง Gentle man จึงจะ smart เป็นปุริสภาวะ ส่วน lady เป็นอิตถีภาวะ มันต้อง Dark tall and handsome จึงจะ smart ได้

        ขอสรุปว่า เรามาช่วยกันทำ เพื่อล้างภาวะที่ดิ้นดุ๊กดิ๊ก ของผู้ตกอยู่ในภาวะวิตก เช่น คุณจำลองก็ตาม อาตมาว่า คุณสนธิได้ตัดสินใจแล้ว ส่วนคุณจำลอง จะตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ถ้าทั้งสองคน ตัดสินใจ ในวันนี้ พรุ่งนี้จบ คุณเปลว สีเงิน ก็ยอมลด ลงมาแล้ว เข้าใจดีมาก ส่วนสรยุทธ ก็ออกมาแล้ว เป็นการลงตัว ทั้งรูปและนาม ยังเหลือ แต่พวกเรา ไม่รอไม่หวัง แต่เราทำ จงทำตามปรีชา จงฟังโพธิรักษ์ จงดูอย่างจำลอง  ถ้าจำลองได้ตัดสินใจแล้ว เด็ดขาด ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จบ เรากำลังรอ จำลองจบ อาตมาว่า สนธิจบแล้ว เมื่อไหร่จำลองจะจบ ลูกๆต้องช่วยกัน ตัดสิน เมื่อลูกช่วยกัน ตัดสินแล้ว พ่อก็จะทำตามมติลูก พ่อเป็นพ่อที่ดี รักทั้งลูกที่ดี และเลว Deadline เลยวันที่ ๒๘ ไม่ได้ วันนี้พรุ่งนี้ ต้องเด็ดขาด ไม่ว่าจะกำลังทหาร ยังเหลืออยู่ ขอบคุณตำรวจ ที่ลดลงไปมาก ให้ประชาชน เขาทำงานกันเถิด ทหารเอ๋ย ประชาชนมีพอ ถ้าทหาร จะออกมาร่วม ก็ถอดเครื่องแบบมาร่วม ไม่ว่าจะยศใหญ่ ขนาดไหน เพราะคุณก็คือ ประชาชน อย่าหลงว่า ตนมีอำนาจ มากกว่าประชาชน คุณจะมีปืน มีระเบิดรถถัง ก็มี ๑ เสียง เท่ากับประชาชน นี่คือประชาธิปไตย ถ้าเป็นไปได้ วันนี้คืนนี้ ถ้าวันที่ ๒๗ ไม่มีสะเด็ดขาด มันจะเหลือ โมเมนตัมไป ๒๘ นี้ไม่ไหวแล้ว ควรเด็ดขาด ตั้งแต่วันนี้ คืนนี้ได้ ไม่ว่าจะตำรวจทหาร ข้าราชการ นักธุรกิจ ทุกอาชีพ เศรษฐีใหญ่ขนาดไหน ผู้ใหญ่ขนาดไหน ถอดมาเป็นประชาชนในคืนนี้ ถ้าไม่จบ อาตมาให้กระทืบ ตายคาพื้นเลย เรามี ๑ คน ๑ เสียง มาแสดงสิทธิ์ จะเข้าข้างไหนก็ได้ คืนนี้ออกเสียงเถอะ เป็นคืนสุดท้ายแห่งสุดท้าย

        ดูสภาวะของการเคลื่อน ทั้งกายวิญญัติ และวจีวิญญัติ การออกเสียง ก็ต้องแรง ขนาดนี้ ยุคนี้ยุคจัดจ้าน จัดหนัก จัดเต็ม อย่างคุณปรีชา เวลาให้สัมภาษณ์ ทุบโต๊ะ กลัวไมค์จะเสีย อาตมายอมเสีย สมณะสารูป เพื่อเอาประโยชน์ อย่างแท้จริง … ขอวันนี้ คืนนี้ ประชาชนทั้งหลายทั้งปวง ใหญ่ขนาดไหน ก็มาเสียสละ แก่ประเทศชาติ เป็นยุคที่ จะทำสิ่งดี ประเสริฐสุดแก่โลก มาคืนนี้ อีกสักคืน เป็นการสำทับ... จบ

 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ เวทีสะพานมัฆวานรังสรรค์ กทม.