_561230_1 โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
เรื่อง ออกมาแสดงอธิปไตย พิชิตชัยให้สำเร็จ

๓๐ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๐๖.๒๒ น. ที่สันติอโศก

        การตื่นรู้ เรื่องอำนาจอธิปไตย ของมวลมหาประชาชน คนไทย ครั้งประวัติศาสตร์ ในปลายปี พศ.๒๕๕๖ เพื่อต่อต้านรัฐบาล ของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นอมินีของ อดีตนายกฯ ทักษิณ เป็นการปฏิวัติ โดยประชาชน ซึ่งเป็นการปฏิวัติ ที่ชอบธรรม ตามระบอบ ประชาธิปไตย อันเป็นสากลทั่วโลก

        ซึ่งครั้งนี้หมู่มวลมหาประชาชนไทย ได้กระทำอย่าง มหัศจรรย์ ประเสริฐยิ่ง โดยได้ ประกาศปฏิวัติ มาตั้งแต่วันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๖ และแสดงออก ซึ่งพลังอธิปไตย ทั้งปริมาณ และคุณภาพ มาตลอด อันเป็นพลังอธิปไตย ที่บริสุทธิ์สวยสดงดงาม อย่างไม่เคย มีมาเลย ในประวัติศาสตร์โลก ที่สามารถแสดง คะแนนเสียง ของปริมาณแห่ง มวลมหาประชาชน อย่างน้อยถึง ๓ ครั้ง ๓ ครา คือวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๖ ,วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๖ และวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๖

        ซึ่งแต่ละครั้ง มีมวลมหาประชาชน เพิ่มขึ้นๆๆ เป็นปฏิภาคทวี ทุกครั้ง ที่ได้นัด วันประกาศ แสดงพลังอธิปไตย เชิงปริมาณ และอยู่ภายใต้ การประกาศ “ความชอบธรรม” ในการปฏิวัติ โดยประชาชน มาตลอด กล่าวคือ ผู้มีหลักฐาน และความรู้ ประชาธิปไตย และความถูกต้อง ตามสัจธรรม ต่างได้ออกมา สาธยาย ประกาศ ความผิด ของผู้ครองอำนาจเดิม ที่บริหารอยู่ในปัจจุบัน และยืนยัน ความถูกต้อง ชอบธรรม ที่จะออกมาประท้วง -ปฏิวัติครั้งนี้ สื่อสารต่อประชาชน ในประเทศ ออกไป ให้เป็นที่ ประจักษ์แจ้งกัน ทำให้มวลมหาประชาชน คนไทย “ตื่นรู้” และออกมา แสดงสิทธิ์ แสดงเสียงของ ประชาชน ผู้มีอธิปไตย ได้อย่างเป็นปรากฏการณ์ ไปแล้ว ถึง ๓ ครั้ง ๓ ครา

        ท่ามกลางการต่อต้านที่เป็น “อสัจธรรม” ของพลังอำนาจรัฐบาล ซึ่งพยายามปิดกั้น ข่าวสาร อันควรจะกระจายไป อย่างชอบธรรม ในการแสดง พลังประชาธิปไตย ของมวล มหาชน ครั้งนี้ แต่แม้กระนั้น สื่อสารมวลชน ที่ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม ส่วนที่เหลือ แม้จะเหลือน้อย ก็ยังแพร่กระจาย ความจริงนี้ ออกมาอย่าง ประจักษ์สิทธิ์ แสดงถึง การปฏิวัติ โดยประชาชน อย่างชอบธรรม ด้วยความสงบ สันติ อหิงสา ไม่ใช้ความรุนแรง ปราศจากอาวุธ มาได้ถึง ๓ ครั้ง ๓ ครา

        แต่ความดื้อด้านดึงดัน ของรัฐบาล ที่ล้มเหลว ไม่มีความชอบธรรมแล้ว ก็ได้ใช้ ความไม่ชอบธรรม แสดงความรุนแรง ออกมาอีกจนได้ กระทั่งเกิด ความสูญเสีย บาดเจ็บ ล้มตายกัน อย่างไม่สมควรเลย ซึ่งโดยถูกต้อง ชอบธรรมแล้ว รัฐบาลควรมี “หิริโอตตัปปะ” ยอมคืนอำนาจ เสียโดยดี เพื่อเชิดชู ความเป็นประชาธิปไตย ที่ยอมแพ้ต่อ พลังอธิปไตย อันสง่างาม บริสุทธิ์สะอาด ที่มวลมหา ประชาชนไทย ได้แสดงออก อย่างจริงใจ จริงจัง ตามธรรมชาติ แห่งความเป็น ประชาธิปไตย ในปรากฏการณ์ คราครั้งนี้ แต่เพราะความหยาบช้า ดื้อด้าน ในการยึดอำนาจ อันมิชอบธรรม ของรัฐบาล จึงทำให้ การปฏิวัติ โดยประชาชนครั้งนี้ ด่างพร้อยขึ้นมา ในภายหลัง อันไม่สมควร อย่างยิ่ง

        กระนั้นก็ตาม มวลมหาประชาชนคนไทย จะไม่ยอมให้รัฐบาลนี้ ที่ปราศจาก ความชอบธรรมแล้ว อย่างสิ้นเชิง บริหารต่อไปได้ มวลมหาประชาชน จะต้องแสดง พลังอธิปไตย โดยชอบธรรม  เพื่อให้ได้อำนาจ ของประชาชนคืนมา โดยเด็ดขาด ภายในเร็ววันนี้ ให้สำเร็จ เสร็จสิ้น ก่อนจะมี การเลือกตั้ง ๒ ก.พ. ๕๗ สุดกำลังของ มวลมหา ประชาชนคนไทย ที่พร้อมใจ พร้อมเพรียงกัน ออกมา แสดงการปฏิวัติ โดยประชาชน

        ซึ่งเป็นการปฏิวัติ ของประชาชน ครั้งสำคัญ ในประวัติศาสตร์ แห่งความเป็น ประชาธิปไตย ที่ใช้ความชอบธรรม ของความเป็น ประชาธิปไตย แสดงความเป็น ประชาธิปไตย “พิชิตชัยให้ได้สำเร็จ เป็นที่ประจักษ์สิทธิ์ อย่างประเสริฐสุด ครั้งหนึ่งในโลก”


  

 
๓๐ ธํนวาคม ๒๕๕๖ เช้า ที่ สันติอโศก กทม.