๒๐. ร่วมกันสู้ หน้า ๒๐๘

ขอให้เป็นครั้งสุดท้าย

ในฐานะที่ผมมีส่วนร่วมชุมนุม เรียกร้องประชาธิปไตย และในฐานะของประชาชนคนหนึ่ง ผมขอแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้ง ต่อวีรชนที่พลีชีวิตและที่บาดเจ็บ พร้อมทั้ง ขอแสดงความเสียใจ ต่อญาติมิตร ของวีรชนทุกท่าน

ขอให้พี่น้องประชาชน นึกถึงวีรกรรมของท่านผู้กล้าหาญเหล่านั้น และสืบทอดเจตนารมณ์ ที่จะช่วยกันทำให้ประเทศไทย เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง อันจะยังผลให้เกิด ความสมบูรณ์พูนสุข แก่ประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของเรา

ขอให้การสังหารหมู่ในครั้งนี้ จงเป็นครั้งสุดท้าย

 

- จบ -

จากหนังสือ ... ร่วมกันสู้ ... พลตรี จำลอง ศรีเมือง * ขอให้เป็นครั้งสุดท้าย * หน้า ๒๐๘