คุณครู ในดวงใจ- ฆวาลา -

คุณครูในดวงใจ อาจารย์สุรพล ประยงค์พันธ์

อาจารย์แดงเป็นอาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ สอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นกันเอง กับนักเรียนเสมอ เรียนตรงไหนไม่เข้าใจ ก็อธิบายให้จนเข้าใจ เจอนักเรียนเมื่อไร ก็จะทักทาย ยิ้มแย้มพูดคุยกัน เหมือนเป็นเพื่อน อาจารย์จะคอยเฝ้าดู พฤติกรรมของเด็กนักเรียน ในห้องทุกคน ใครทำอะไรไม่ดี ก็จะตักเตือน แล้วอาจารย์ก็จำ และทักทาย นักเรียนทุกคนเสมอ เรียกว่ายุติธรรม สอนพิเศษ อาจารย์ก็จะสอน ให้ทุกคนเหมือนกัน ไม่มีสอนเป็นกลุ่ม นักเรียนทุกคน รักอาจารย์แดงมาก รวมถึง ตัวข้าพเจ้าด้วย ซึ่งจริงๆ แล้ว ข้าพเจ้าจะไม่สนิท กับอาจารย์คนไหน เป็นพิเศษ เพราะตัวเอง เป็นคนเงียบๆ แต่อาจารย์ ก็ทำให้ข้าพเจ้ากล้าพูด กล้าคุยกับอาจารย์ รู้สึกสนิทสนม อาจารย์จะรับฟัง และแก้ไขปัญหา ของนักเรียนทุกเรื่อง อีกอย่างหนึ่ง ที่ประทับใจคือ อาจารย์ เป็นคนที่ใช้ชีวิต ที่เรียบง่าย ติดดิน จึงทำให้เข้ากับ นักเรียนได้ง่าย
อัจฉรา บุญทิม
โรงเรียนถาวรนุกูลครูที่ข้าพเจ้าประทับใจ ก็คือ คุณครูกนกวรรณ ศรีดาวเรือง ท่านสอนภาษาอังกฤษ อยู่ที่โรงเรียน สว่างแดนดิน อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนมัธยมต้น ที่ข้าพเจ้าเคยศึกษา โดยส่วนตัวแล้ว ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ไม่ชอบเรียน ภาษาอังกฤษเท่าไร แต่อาจารย์ เป็นคนแนะนำ และ ช่วยอธิบาย ในจุดที่ไม่เข้าใจ ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่า การไม่เข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วไม่ถาม มันจะพอกพูน ขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เรารู้สึกเบื่อ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ อาจารย์สามารถ ให้คำปรึกษา แก่ข้าพเจ้า ได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน หรือ เรื่องในครอบครัว เมื่อข้าพเจ้าท้อแท้ อาจารย์จะคอย ให้กำลังใจ พูดให้คิด เพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหา ได้ด้วยตัวเอง ทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่กล้าจะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ได้ อย่างไม่หวั่นไหว
นายเพชนุ ทองปาน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจารย์เจริญ แก้วผลึก โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ข้าพเจ้ารักมาก เพราะอาจารย์ คอยดูแล และให้ความช่วยเหลือ แก่เด็กนักเรียนทุกคน ไม่เคยคิดว่า คนนี้อาจารย์สอน คนนี้อาจารย์ไม่ได้สอน มีเด็กนักเรียน ที่ไม่มีเงิน ค่าอาหารกลางวัน อาจารย์ก็จะให้เงิน นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๖ ที่จะเดินทาง ไปสอบสัมภาษณ์ โควต้าต่างๆ ถ้ามาบอก อาจารย์ก็จะช่วยเหลือ ที่สำคัญเรื่องการเรียน อาจารย์สอน วิชาชีววิทยา ซึ่งเป็นวิชาที่น่าเบื่อ แต่อาจารย์ทำให้วิชานี้ กลายเป็นวิชาที่ สนุกสนาน เร้าใจ ไม่ง่วง เวลาเรียน อาจารย์ไม่ได้สอนตามตำรา แต่เพิ่มเติม ความรู้ใหม่ๆ ที่นอกเหนือ จากตำรา ให้แก่นักเรียน อีกมากมาย และ อาจารย์ยังเป็น ที่ปรึกษาที่ดี มีอะไร ก็มาปรึกษากับท่านได้ ท่านจะคอยให้ คำแนะนำเสมอ
น.ส.ศิริพร กันตังกุล
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย


ครูในดวงใจ อาจารย์จิราวัลย์ เนื่องมัจฉา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาจารย์เป็นผู้ที่เข้าใจ ลูกศิษย์แต่ละคน ได้ดีมาก อาจารย์ไม่ได้เป็นคนใจดี ไม่ได้พูดจาไพเราะ แต่อาจารย์คล้ายแม่ สามารถ ปรึกษาได้ทุกอย่าง ให้ความเป็นกันเอง อาจารย์อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จ ของนักเรียน หลายคน อาจารย์ แนะนำเราว่า ควรปรับแก้ไขนิสัยตรงไหน ของเราบ้าง อาจารย์จะจริงจัง กับงานที่ทำมาก แต่ถ้าเวลาเล่น หรือทำกิจกรรม อาจารย์ก็จะมาร่วมสนุกด้วย พูดคุยตลกได้ดีกับนักเรียน
สายฝน พารา
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

คุณครูที่ข้าพเจ้าประทับใจมี ๒ ท่าน ท่านแรกชื่อ อาจารย์มานัส จันทร์อยู่ เป็นอาจารย์ หมวดวิทยาศาสตร์ มัธยมต้น โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ข้าพเจ้าได้มีโอกาส เรียนกับอาจารย์ ท่านนี้ ตอนมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ท่านเป็นบุคคลที่สมถะมาก มีความเป็นอยู่ เรียบง่าย มีรถจักรยานยนต์เก่าๆ ขี่มาจากบ้าน เป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างใจดี สอนเข้าใจง่าย พูดเพราะ ไม่สูบบุหรี่ จำนักเรียนได้ทุกคน

ท่านที่สองคือ อาจารย์จินตนา ผาริการ เป็นอาจารย์ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ข้าพเจ้า ได้เรียนกับท่าน ตอนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ท่านเป็นอาจารย์ที่เข้าใจนักเรียนดีมาก สนใจ ให้ความสำคัญ ใจดี ให้กำลังใจดีมาก
น.ส.ลัดดาวัลย์ สวัสดิ์เอื้อ
จากร้อยเอ็ด


คุณครูที่ประทับใจมากที่สุดคือ คุณครูพรรณี เทพสูตร โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี คุณครูสอน คณิตศาสตร์ดิฉัน ตอนมัธยมต้น เหตุผลที่ประใจ และชื่นชอบ เพราะคุณครู เป็นคนเก่งมาก มีเหตุผล และสอนเข้าใจง่าย ที่สำคัญก็คือ เป็นกันเอง ไม่ถือตัว รับฟังปัญหาของเราดีมาก นอกจากนี้ อาจารย์ยังสอน สูตรลัดการเข้าใจคณิตศาสตร์เร็วขึ้น ให้อีกด้วย นอกเหนือจากสอน ในห้องเรียนแล้ว คุณครูยังสอนพิเศษ และให้กำลังใจ เวลาเรียนด้วย
น.ส.ชนนิสา ศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา


ครูในดวงใจ คืออาจารย์ดวงจันทร์ แสนวิชัย อาจารย์ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพราะท่านเป็น คนประสิทธิ์ประสาท ความรู้ให้ ตลอดระยะเวลา ที่ผมเข้าเรียน ท่านเป็นคนที่ใจดีมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส เวลาที่ไม่เข้าใจอะไร ท่านก็อธิบายให้ฟัง เวลา ที่ทำการบ้าน หรือ งานที่โรงเรียน ท่านก็จะคอยดูแลตลอด ถึงแม้จะ ไม่ใช่วิชา ที่ท่านสอน ท่านก็จะเอาเวลา ที่ท่านว่าง มาคอยดูแลนักเรียนของท่าน และ ยังมีอีก เหตุการณ์หนึ่ง ที่ทำให้ผม ประทับใจ ท่านมากที่สุด นั่นก็คือ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ตอนผมอยู่ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ ท่านก็จะมา คอยช่วยดูแล ตลอด เมื่อผมเจอปัญหาใหญ่ๆ ท่านก็จะมา ให้คำปรึกษา ทำให้ผมสามารถ ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้
นายเกรียงไกร สีเฮืองโคตร
คณะสหเวชศาสตร์


คุณครูในดวงใจ อาจารย์ชูพรรณ ชิณพรรณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ดิฉันเรียกท่านว่า "ป้าไก่" ป้าไก่สอนวิชา การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น อ ๐๒๘ ก.ป้าไก่มีบทความภาษาอังกฤษ มาให้แปล แต่ละบทความ จะมีคุณธรรมแทรกไว้ด้วย เช่น บทความเรื่อง สงครามครูเสด ซึ่งทำให้เห็นความเลวร้าย ของสงคราม คนสองฝ่าย ต้องมาสู้รบกัน ด้วยเหตุที่พวกเขาไม่ได้ก่อขึ้น เกิดความสูญเสีย อันมหาศาล แต่มีสิ่งหนี่ง ในสงครามนั้น ที่เกิดขึ้นในหัวใจของทหาร ๒ ฝ่ายก็คือ การให้ความช่วยเหลือกัน ไม่ซ้ำเติมกัน

นอกจากบทเรียนแล้ว ป้าไก่จะสอนอยู่เสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว อย่าดูดาย อะไรที่เราพอจะทำได้ เพื่อประโยชน์ ส่วนรวม ก็จงทำ สอนให้เป็นคนดี รำลึกอยู่เสมอว่าควรกตัญญู ป้าไก่ จะเป็นอาจารย์ ที่สอนคุณธรรมเสมอ บางอาจารย์ได้มองข้ามตรงจุดนี้ไป ให้แต่วิชาความรู้ แต่ป้าไก่อยากให้นักเรียน เป็นคนดี ของสังคมกันทุกคน เวลาที่พวกเราทำตัวไม่ดี ป้าไก่ก็จะสอน จะบอก จะเตือนทันที พวกนักเรียนทุกคน รักป้าไก่มาก ป้าไก่เป็นทั้งอาจารย์ และเป็นเหมือนแม่ ป้าไก่ทำเพื่อพวกเราได้ โดยไม่เห็น แก่เหน็ดเหนื่อย ถึงแม้ป้าไก่ จะอายุมากแล้ว และสุขภาพร่างกาย ไม่แข็งแรงนัก ป้าไก่ ก็ยังมาสอน มาทำหน้าที่ ของครูที่ดี ของนักเรียนตลอดมา
น.ส.รุจิเรศ พันขันธ์
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง


ครูที่ข้าพเจ้าประทับใจคือ อาจารย์พวงผกา ธรรมฉัตร โรงเรียนศรียา นุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทย ซึ่งข้าพเจ้าเรียนกับท่านในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัยธยมศึกษา ปีที่ ๕

อาจารย์ยังโสด แต่อายุมากแล้ว รักนักเรียนมาก อาจารย์จะยิ้มเก่ง พูดชัดถ้อยชัดคำ และ ท่านยังเข้าใจ และใจดี ต่อนักเรียนทุกคน

ข้าพเจ้าประทับใจอาจารย์พวงผกา เพราะอาจารย์ใจดี เป็นที่ปรึกษา สั่งสอนแนะนำในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะ วิชาภาษาไทย ซึ่งยากไปหมดทั้งการพูด อ่าน เขียน ฟัง ตีความ จับใจความ การเขียนเรียงความ บทความ บทกวี ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฝึกหัด โดยมีอาจารย์แนะนำให้คำปรึกษาโดยตลอด อาจารย์ฝึก ให้ข้าพเจ้าอ่าน และเขียน ส่งเสริมให้เข้าแข่งขันในส่วนของหมวดวิชาภาษาไทยด้วย ถึงแม้ว่า ข้าพเจ้า จะไม่เก่ง แต่อาจารย์ก็พยายาม ให้ข้าพเจ้าฝึกฝน อยู่ตลอดเวลา ข้าพเจ้าประทับใจ ที่อาจารย์เข้มงวด กวดขัน เรื่องระเบียบวินัย เพราะต้องการให้นักเรียนทุกคน ปฏิบัติให้สมกับ เป็นนักเรียนที่แท้จริง ข้าพเจ้า ดีใจ ที่เคยได้เรียนกับอาจารย์
ธิติกมล สุขเย็น
โรงเรียนศรียานุสรณ์

(ดอกหญ้า อันดับที่ ๑๐๔ พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๔๕ จำนวนพิมพ์ ๒๒,๐๐๐ เล่ม)