คุณครูในดวงใจ

ครูในดวงใจของผมมีชื่อว่า ครูอาภรณ์ ศรีวรสาร ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น ตอนอยู่ ม.๖ ครูดูแล เอาใจใส่ เด็กนักเรียน เป็นอย่างดี โดยเฉพาะตัวผม ท่านเป็นครูที่ผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลย เปรียบเสมือน "แม่" ของผมเองก็ว่าได้ เวลาผมมีปัญหา ครูก็ให้คำปรึกษาดีๆ แก่ผมหลายครั้ง ครูเป็นกันเอง กับผมมาก ดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ต่างอะไร ไปจากแม่ของผม ครูให้ทุนการศึกษาผม และให้ผมเรียนพิเศษ โดยไม่เก็บค่าเรียนกับผม แม้แต่บาทเดียว ผมนึกเสมอว่า สักวันหนึ่ง ผมจะกลับไปตอบแทน พระคุณ ของครูท่านนี้ และจะตั้งใจเรียน ไม่ทำให้ครูต้องผิดหวัง ในตัวผม ผมมาจนถึงจุดนี้ได้ ส่วนหนึ่ง ก็มาจากท่าน และครูก็สอนอะไร ดีๆ หลายอย่าง ซึ่งผมไม่อาจลืมได้ เป็นคำสั่งสอน ที่มีค่า และเป็นประโยชน์มาก ต่อชีวิตในวันนี้ และภายภาคหน้า
- นายจักรพงษ์ มุงคุณคำชาว (จอร์จ) -
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น


ครูที่ข้าพเจ้าประทับใจ คือ อ.สมชัย สินแท้ เป็นอาจารย์แนะแนวที่โรงเรียนหัวหิน ท่านจะคอยเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนทุกคน เวลามีการสอบแข่งขันอะไร ท่านก็จะประกาศ ให้นักเรียนทราบ คอยหาทุน ให้นักเรียน หางานให้ทำ ในส่วนตัวของข้าพเจ้า อาจารย์ดูแลเป็นอย่างดี คอยหาทุน การศึกษา ให้อยู่เสมอ เวลามีโควต้า ต่างๆ ท่านก็บอกให้ข้าพเจ้าสมัคร และส่งให้ โดยท่านจัดการทุกอย่าง

ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยไปเข้าค่ายโอลิมปิกที่ ม.ศิลปากร อ.สมชัยก็ไปเยี่ยม ซื้อของ ซื้อขนมไปฝาก และ ที่สำคัญ หากไม่มีท่าน ข้าพเจ้าคงไม่ได้ มาอยู่ ณ ที่นี้ ท่านสนับสนุน ข้าพเจ้าทุกอย่าง ให้ข้าพเจ้าสมัคร โครงการจุฬาฯ - ชนบท ถึงแม้ข้าพเจ้า จะได้เรียนที่จุฬานี้แน่ๆ แล้ว ท่านอาจารย์ ก็ยังเอาใจใส่ พยายามหา ทุนการศึกษา ให้ข้าพเจ้าอยู่ เวลาที่ข้าพเจ้า ไม่ค่อยรู้เรื่องวิชาใด อาจารย์ก็จะหา ที่เรียนพิเศษให้ โดยข้าพเจ้า ไม่ต้องเสียสตางค์ และอาจารย์ ก็ไปเยี่ยมข้าพเจ้า ที่บ้านอยู่บ่อยๆ ทำให้รู้สึกอบอุ่น และรักอาจารย์ เหมือนพ่ออีกคนหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นห่วงเรามาก
- นส.พรนารายณ์ บัวผึ่ง -
โรงเรียนหัวหิน จ.ประจวบฯ


ครูที่ประทับใจ อ.วัชรี พินิจจันทร์ ร.ร.วัดศรีมงคล (ข้าราชการบำนาญ)
ที่ข้าพเจ้าประทับใจ คุณครูท่านนี้ เพราะ ท่านทุ่มเทในการสอน เอาใจใส่นักเรียนทุกคน เหมือนลูกหลาน ทุกๆ วัน พอถึงเวลาบ่าย ก็จะมานั่งเล่านิทานให้ฟัง และเวลาสอน ท่านก็จะไม่ลงโทษ โดยการตี แต่จะใช้ วิธีการ ตักเตือนแทน และเมื่อมีการจัดการสอบแข่งขัน ที่โรงเรียนอื่น ท่านก็จะพาไป โดยรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และถ้านักเรียนแข่งขัน ชนะกลับมาแล้ว ท่านก็จะนำของรางวัลไปให้ และ แสดงความยินดี ด้วยความจริงใจ
- นายฉัตรชัย ดำคำ -
ร.ร.วัดศรีมงคล จ.ชัยนาท


ครูในดวงใจของข้าพเจ้าคือ อ.สมปอง จันทราวุธ สอนวิชาชีววิทยา อาจารย์จะเป็นผู้ที่ดำเนินการ เกี่ยวกับ โครงการ การศึกษาต่อ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ส่งเข้ามาในโรงเรียน รวมทั้งโครงการจุฬา-ชนบท ที่ข้าพเจ้า ได้ไป ขอคำแนะนำอาจารย์ด้วย แม้อาจารย์จะเป็น คนเข้มงวด แต่ลูกศิษย์ทุกคน ก็รู้ว่าท่านรัก และ ปรารถนาดีกับเรา ข้าพเจ้าก็ยังจำภาพใบหน้าของอาจารย์ ที่ทราบว่า ลูกศิษย์ของท่าน มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ โครงการจุฬา-ชนบทได้ ใบหน้าของท่านสดใส ยิ้มด้วยความดีใจ และปลาบปลื้มใจ ที่ลูกศิษย์ ของตน ประสบความสำเร็จ ไปหนึ่งก้าวแล้ว และอาจารย์ก็แนะนำว่า การศึกษาต่อ ในระดับ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้น ลูกศิษย์ของครู จงตั้งใจ มีความขยัน หมั่นเพียร และต้องรู้จัก ปรับตัวให้ได้ แล้วลูกศิษย์ของครู ก็จะประสบความสำเร็จ อย่างแน่นอน ข้าพเจ้ามีความผูกพัน และจะไม่มีวันลืม อาจารย์สมปอง จันทราวุธ เลย
- น.ส.จิราภรณ์ สุขเกษม -
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก


ครูในดวงใจชั้นประถมศึกษา
คุณครูทำนอง เมาะลาษี และคุณครูโกศล เมาะลาษี คุณครูทั้งสองให้ความเอ็นดูผมเสมอ เมื่อมีเรื่อง เดือดร้อน จะยื่นมือเข้ามาช่วย แม้ยามเจ็บป่วย คุณครูก็จะมาเยี่ยมถึงบ้าน และมีของมาฝาก อยู่เสมอ ทั้งเสื้อผ้า และอาหารแห้ง คุณครูทั้งสอง คอยให้กำลังใจ และพูดเสมอว่า "ถ้ามีเรื่องเดือดร้อน อันใด ให้มาหา ได้ทุกเมื่อ" คุณครูทั้งสอง มีพระคุณต่อผมมาก ตอนที่เดินทาง มากรุงเทพฯ คุณครูก็ได้ให้ ค่าเดินทางด้วย

อาจารย์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ศรีเวียง นามเดช เป็นอาจารย์ที่ใจดีมาก ในเรื่องการเรียน อาจารย์จะช่วยติวให้ หากไม่เข้าใจ เมื่อไปเยี่ยม อาจารย์ทุกครั้ง อาจารย์ปฏิบัติเหมือนเดิม คือคิดว่า เราเป็นลูก จะดูแลดีเสมอ

อาจารย์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์จินตนา ผาริการ ท่านเป็นอาจารย์ฝ่ายแนะแนว ที่มีอัธยาศัยดีมาก ใจดี ให้คำปรึกษา คอยให้ กำลังใจ เมื่อผมรู้สึกท้อแท้ มีปัญหาเรื่องเงิน อาจารย์ก็จะช่วย หาทุนการศึกษาให้ อาจารย์ จะรับปรึกษา คอยฟังปัญหาทุกเรื่อง อาจารย์ทุกท่าน คุณครูทุกคน ที่สั่งสอนผมมา ขอนับถือ เป็นผู้มีพระคุณ ในหัวใจ
- นายพงษ์ศักดิ์ สาระภักดี -
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด


ครูในดวงใจของข้าพเจ้า ชื่อ อาจารย์อนงค์ สุราเลิศ ท่านสอนวิชาเคมี อายุประมาณ ๕๐ กว่าปี ตลอดระยะเวลา ที่เรียนกับอาจารย์ ท่านเอาใจใส่ดีมาก พูดคุยให้คำปรึกษาทุกเรื่อง ท่านเป็นคน ที่มีความจำดีมาก แม้ท่านจะอายุมาก แต่ก็สามารถจดจำ ลูกศิษย์ได้เกือบทุกคน จึงทำให้ลูกศิษย์ รักท่านมาก ความประทับใจพิเศษ ที่ผมมีต่อท่าน คือเวลาเรียน ท่านจะคอยถามเสมอ และท่าน มักจะดุ ว่าผม ในเรื่องของการแต่งกาย บอกให้ทำตัวดีๆ น่ารักๆ และท่านจะนับลูกศิษย์ทุกคน เสมือนลูก ของท่าน นักเรียนทุกคน จึงให้ความเคารพท่าน เหมือนแม่เช่นกัน "แม่อนงค์" โดยอุปนิสัย จะเป็นคน เจ้าระเบียบ และจ้ำจี้จ้ำไช กับนักเรียนมาก เวลาสอน บางครั้ง ก็ทำหน้าดุ แต่ก็ชอบพูดตลก แทรกอยู่เรื่อยๆ พฤติกรรม ที่ไม่ดี ของลูกศิษย์คนไหน ไม่มีที่ท่านจะไม่รู้ ท่านจะพูด ให้กำลังใจเสมอ และ เป็นที่ปรึกษา ที่ดีมาก ไม่ว่าจะมีความเดือดร้อนอะไร ท่านสามารถ ช่วยได้ทุกเรื่อง ด้านการสอน ผมคิดว่า อาจารย์อนงค์ เป็นคนที่ ขยันสอนมาก ท่านจะมาโรงเรียนแต่เช้า นั่งคอยอยู่ในห้อง ก่อนนักเรียน น้อยครั้งมาก ที่ท่านจะไม่เข้าสอน หรือลา
- นายเอกพงษ์ แสนรัมย์ -
จากโรงเรียนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์


คุณครูในดวงใจ ๑. คุณครูกัลยาณี อินทร์ลา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ท่านให้ความอบอุ่น กับดิฉันมาก ท่านซื้อใบสมัครเข้าสอบ ม.ปลาย ของโรงเรียน ประจำจังหวัดให้ ท่านแนะนำ และหยิบยื่นโอกาสที่ดี ทางการศึกษาให้ หากไม่มีท่าน ดิฉันคงไม่ได้เรียนหนังสือ ในที่ที่ดีแห่งนี้ (ราชสีมา)

๒. อ.นงนุช วงศ์สัตสถาพร ราชสีมาวิทยาลัย สอนภาษาฝรั่งเศส
ท่านเป็นอาจารย์ที่รัก และเอาใจใส่ นักเรียนมาก ห่วงใยนักเรียน ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษา นักเรียนที่ดีจริงๆ ท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งมารยาท การวางตัวต่อผู้คน ท่านเข้าใจ ในตัวดิฉันดีมาก ให้ความเมตตา ช่วยเหลือ อยู่ตลอดเวลา ดิฉันและเพื่อนๆ ในห้องรักท่านมาก ท่านเปรียบเสมือน แม่ของพวกเราเลยจริงๆ
- นางสาววิภาวิน รักวงศ์ไทย -
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

(ดอกหญ้า อันดับที่ ๑๐๖ มีนา - เมษา ๒๕๔๖)