- สุวลี -

ตั้งจิตอธิษฐาน


ดูเหมือนจะขัดแย้งกับหลักการของวิถีพุทธธรรม
ความดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง
ศาสนาลัทธินิกายอื่นๆ ก็มักจะมีคำสอนให้อธิษฐาน
แต่ความจริงก็มีนัยแอบแฝง มิใช่ขอกันชุ่ยๆ !

กฎแห่งกรรมเป็นพี่ใหญ่เหนือบรรดากฎทั้งปวง การอธิษฐานใดๆ ก็ยังต้องอยู่บนเส้นทาง กฎแห่งกรรม

พุทธศาสนิกชนจะไม่เดินขอ อ้อนวอนขอบนบานศาลกล่าวขอ เซ่นไหว้บวงสรวงขอ เพราะเราเชื่อว่า ทำดีได้ดี-ทำชั่วได้ชั่ว

อยู่ดีๆ จะขอโน่นขอนี่ย่อมเป็นไปไม่ได้

"ตั้งจิตอธิษฐาน" คำนี้หมายเป็นตัวต่อเนื่องจากกฎแห่งกรรม

เมื่อประพฤติธรรม บำเพ็ญความดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อ เสียสละ เมื่อนั้นย่อมมีสิทธิอธิษฐาน !

คำอธิษฐานของคนดีมีราคา กฎแห่งกรรมเกรงใจ

"ตั้งจิตอธิษฐาน" หนังอินเดีย เวลามีปัญหาชีวิต นางเอก พระเอกก็มักจะร้องเพลง อ้อนวอน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วเทพเบื้องบนก็ประทาน

นั่นเป็นบุคคลาธิษฐาน แต่เคยสังเกตบ้างไหม คนดีเท่านั้นมีสิทธิขอความเห็นใจ

คนเลวไม่มีสิทธิใดๆ แม้จะพร่ำบ่นขอจนตาย ก็อย่าได้หวังผลเลย

"ตั้งจิตอธิษฐาน" เป็นการแสดงเจตนาที่ชัดเจน เป็นการรวมพลังอีกวาระ แทนที่จะให้สายน้ำ แห่งกรรมดีไหลกระจายรอบตัว

เป็นรหัสพิเศษ S.O.S ขอให้มารวมกัน ณ จุดๆ เดียวก่อน วันนี้ลูกช้างเดือดร้อนเหลือเกิน !

เมื่อพระเวสสันดรบริจาคกัณหาชาลี พระองค์หลั่งน้ำลงสู่แผ่นดิน มิใช่กรวดน้ำ แต่ย้ำยืนยันจะทำอย่างนี้ทุกชาติ

จะขอบำเพ็ญบารมีแห่งการเสียสละต่อไปๆ และ ต่อไป

"ตั้งจิตอธิษฐาน" อยากจะบอกว่าคนดีมีคุณธรรมใช่จะอยู่โดดเดี่ยว กฎแห่งกรรมย่อมเกรงใจ !

บางครั้งที่มีเรื่องเลวร้าย ก็ต้องโทษวิบากในอดีตแต่เก่าก่อน

ในบางชาติ เราอาจลืมตัวละเลยคุณธรรม จนก่อเกิดการเบียดเบียนข่มเหงผู้อื่น ถือวิสาสะ เอาแต่ได้ เห็นชีวิตคนอื่นไม่มีความสำคัญ

มีหนี้ต้องชดใช้ ในวาระไหนก็สุดแต่กรรมจะปรารถนา !

"ตั้งจิตอธิษฐาน" เป็นการต่อสู้กับวิบากเฉพาะหน้า เป็นเรื่องเฉพาะกิจ

ได้ก็ดี แต่ถ้าไม่ได้ก็แล้วไป ไม่มีสิทธิโวยวาย

เพราะในสายธารแห่งกรรม เราเป็นเพียงปลาตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง สุดแต่สายน้ำจะพัดพาไป

มนุษย์มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ จะขอระลึกถึงญาติเก่าแก่บ้าง ก็ไม่น่าจะเป็นไร

"ตั้งจิตอธิษฐาน" เป็นการต่อสู้ที่คนดี คนเสียสละใช้เป็นอาวุธในการแก้ปัญหา

บางปัญหาต้องขวนขวายก่อน

บางปัญหาไม่ต้องดิ้นรนขวนขวาย ได้แต่รอคอย!

อิทธิปาฏิหาริย์บนพื้นฐาน "หลักกรรม" ก็มีให้ดู ได้ศึกษา และมาอย่างแปลกๆ คาดไม่ถึง !

ทางตันอาจเกิดช่องโหว่

ทางมืดอาจจะมีหิ่งห้อยตัวเล็กบินนำทางเป็นอัศจรรย์

"ตั้งจิตอธิษฐาน" เป็นเอกสิทธิ์ของคนดีที่มีชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้น

สำหรับคนเห็นแก่ตัว การตั้งจิตอธิษฐาน กลับกลายเป็นคาถามาร เร่งซ้ำเติมตัวเอง !

สิ่งเดียวกัน ทำเหมือนกัน แต่ผลลัพธ์ย่อมแตกต่าง

"ตั้งจิตอธิษฐาน" เป็นความเมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประทานให้คนดีเท่านั้น

เป็นเครดิตการ์ดแห่งชีวิต

ไม่ใช้บ่อย ให้ใช้เมื่อจำเป็น !

- ดอกหญ้า อันดับที่ ๑๑๐ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๔๖ -