ปีที่ ๒๐ อันดับที่ ๑๑๗ มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘


ฉบับ...อย่าสิ้นหวัง
ใบแรก
มองให้เห็นความหวัง
การฟัง ศาสตร์ที่ถูกละเลย
ระวัง... อาหารโซเดียมสูง
คุ้มครองพยาน ถ้อยคำสิริมงคล
สูญเสีย ไม่เสียสูญ
วัยรุ่นกะวัยวุ่น
ฝากพลังรักเป็นแรงใจ ต้านภัยสึนามิ
ดีจริงไม่มีสิ้นหวัง (วัฏฏกชาดก)
ธรรมะกับการเกษตร
ปิ่นโตเถาหนึ่ง
มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ครูคือผู้สร้างโลก
แนะนำหนังสือ
ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน
ปัจฉิมลิขิต

(ดอกหญ้า ปีที่ ๒๐ อันดับที่ ๑๑๗ มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)
เจ้าของ สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม พิมพ์ที่โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
๖๗/๑
ซอย ๔๔ ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ๑๐๒๔๐
จำนวนพิมพ์ ๒๓,๐๐๐ เล่ม