วันคืนผ่านไปไม่เคยหยุดนิ่ง
ฤดูกาลแปรเปลี่ยน ร้อน ฝน หนาว
ใบไม้ผลิแล้วร่วงหล่นโรยรา
ชีวิตใหม่อุบัติ..... ชีวิตเก่าลับล่วง
กงล้อแห่งกาลเวลายังหมุนอยู่มิรู้จบตราบโลกสลาย

แล้วเดือนสุดท้ายของปีก็เดินทางมาถึงอีกวาระหนึ่ง
ดวงตะวัน ดวงจันทร์ และดวงดาว ยังคงทำหน้าที่สม่ำเสมอ
ไม่เคยลากิจ ลาป่วย หรือลาพักร้อน ไม่เคยบ่น ไม่เคยเบื่อหน่าย
ชีวิตที่มีโอกาสสัมผัสแสงเงินแสงทองยามเช้าช่างยิ่งใหญ่
เรายังมีลมหายใจ มีโอกาสสร้างสรรสิ่งดีๆ ให้สังคมและตนเอง
นี่ไง...ความหมายของการมีชีวิตอยู่

ในเล่มนี้...เราอัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันมาเป็นพรส่งท้ายปี อันเป็นช่วงเวลาที่น่าจะทบทวนตัวเอง อะไรไม่ดีทิ้งไป อะไรดีรักษาไว้ และทำให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ทั้งคนเขียนและคนทำหนังสือทุกคนก็ยังตั้งใจสร้างสรรสิ่งดีๆ สู่สายตา
ผู้อ่านอย่างไม่เคยเบื่อหน่าย
ขอให้ทุกท่านมีวันคืนที่งดงาม


ท่านผู้อ่านที่ต้องการเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกดอกหญ้า
กรุณาส่งข้อมูลส่วนตัวและแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าสัมมนาในช่วงเวลาใด
ผู้ที่เคยกรอกประวัติส่งไปให้ หากจะเข้าร่วมสัมมนา
กรุณาแจ้งไปด้วยว่าจะเข้าสัมมนาในช่วงเวลาใด

- ดอกหญ้า อันดับที่ ๑๒๒ พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๔๘ -