- สุวลี -

เราพูด (คิด) ในฐานะอะไร ?

เพราะโลกนี้คือละครโรงใหญ่ ที่ทุกชีวิตจะต้องเล่นให้ถูกบท ถูกหน้าที่
ตัวละครแต่ละตัวสวมหมวกหลายใบ จึงต้องระวัง
อายุที่เพิ่มขึ้น บทบาทก็มากขึ้น
หยิบบทเล่นสับสน อนาคตย่อมยุ่งเหยิง!
ชาตินี้ทำไม่สำเร็จ ล้มเหลวไม่เป็นท่า อย่าโทษฟ้าดิน ตัวเองต่างหากที่โง่
ไม่ชัดเจนเล่นบทอะไร
รู้จักตัวเอง ย่อมวางตัวเหมาะสม พูดจาเหมาะเจาะ ชีวิตมีแต่ความสำเร็จ ไม่ทุกข์ระทมหม่นหมอง
หยุดการเดินทางสักนิด
ที่เราพูดหรือคิดอยู่ในฐานะอะไร ระหว่างเรากับเขา?
ระหว่างเขากับเรา?
เขาเป็นใคร? เราเป็นใคร?
คำตอบไม่ง่าย แต่การใคร่ครวญบ่อยๆ จะเกิดความเชี่ยวชาญ แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น
หลายๆ ครั้ง หลายๆ เหตุการณ์ ยิ่งแก้ยิ่งสับสน ด้วยเหตุพูดผิดบท

บทผู้ใหญ่กลับพูดเป็นเด็ก
บทเป็นเด็กกลับพูดเป็นผู้ใหญ่
บทหัวหน้ากลับพูดเป็นลูกน้อง
บทลูกน้องกลับพูดเป็นหัวหน้า
บทพ่อแม่กลับพูดเป็นลูก
บทลูกกลับพูดเป็นพ่อแม่...ฯลฯ

ก้มดูตัวเอง ดูชุดละครที่ใส่ ถาม ตัวเอง

เราควรพูด (คิด) ในฐานะอะไร?
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขา ใกล้แค่ไหน เหนียวแน่นเพียงใด อยู่ระดับมุมเดียวกัน หรือเอียงสูงต่ำ
หากสูง-ต่ำ ตัวเรายืนอยู่ฝั่งไหน?
คิดสักนิด เราพูด (คิด) ในฐานะอะไร?
วลีเล็กๆ แต่ก็ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จมานักต่อนัก
ไม่บาดเจ็บ ไม่บอบช้ำ
สัจธรรมจากทิศ ๖ เป็น ข้อควรปฏิบัติกับบุคคลผู้เกี่ยวข้อง กับเรารอบตัว
แต่บนเวทีชีวิต แม้ยืนอยู่บนฐานะของทิศ ๖ แต่ฝ่ายตรงข้ามเขายอมรับหรือไม่
หากไม่ยอมรับ เราต่างหากที่ต้องปรับกระบวนท่า
เมื่อรู้ว่าเขาวางเราไว้ในตำแหน่งอะไร เราย่อมวางตัวและพูดจาได้เหมาะสม
เราพูด (คิด) ในฐานะอะไร?

ชีวิตนี้ต้องคล่องแคล่ว ดุจนักกีฬา บนสนามใหญ่ บางครั้งเราอาจเป็นศูนย์หน้า ศูนย์หน้าอาจเป็นปีกซ้าย ปีกซ้ายอาจเป็น ปีกขวา

ปีกขวาอาจวิ่งไปเป็นแบ็ค... ก็ไม่แปลก
ตำแหน่งที่เลื่อนไหล คำพูดที่เหมาะสม จึงมิใช่อยู่กับที่ ต้องพลิก ต้องขยับให้เหมาะสม
เราพูด (คิด) ในฐานะอะไร?
บางทีก็มิใช่แค่บทบาทสมมติ
ในบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์
อารมณ์บูด อารมณ์เสีย อารมณ์ อหังการของฝ่ายตรงข้าม
เราจะพูดอย่างไร เราจะคิดอย่างไร ต้องใคร่ครวญให้รอบคอบ
มิใช่น่าหนักใจ แต่เป็นเรื่องสุนกสนาน ที่เราจะวางตัวให้เหมาะสม พูดให้เหมาะสม หรือแม้แต่คิดให้ถูกวิถี

เมื่อใคร่ครวญ ตริตรอง
ความสำเร็จของชีวิตย่อมไม่นานเกินรอ
มิใช่ร่ำรวย แต่จะเป็นคนแก้ปัญหาชีวิตได้แตกฉาน
ความฉลาดย่อมมาก่อน แต่เรื่อง ร่ำรวย บางทีก็เป็นผลพลอยได้ที่ไม่ตั้งใจ

- ดอกหญ้า อันดับที่ ๑๒๒ พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๔๘ -