หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ > ดอกหญ้า

ฆวาลา

หนังสือดอกหญ้า

อันดับที่ 97


     ดิฉันได้ไปเป็นวิทยากร บรรยายและพูดคุยกับนิสิต หน่วยจุฬา-ชนบท ในหัวข้อ "เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า" เป็นเวลา ๓ ชั่วโมง ดิฉันได้ให้นิสิต ดูวีดิทัศน์เรื่อง "ครูบ้านนอกเกาหลี" ซึ่งเป็น โครงการในยุคสมัย ที่เกาหลีสร้างชาติ ด้วยการส่งครู ที่มีอุดมการณ์ มีจิตใจ เสียสละ ออกไปพัฒนาชนบท จนประสบผลสำเร็จ (วีดิทัศน์ม้วนนี้ ขอแนะนำ ให้ครูบาอาจารย์ ทุกท่านดู จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อครู และศิษย์ ขอยืม หรือซื้อได้ ในราคา ม้วนละ ๑๐๐ บาท ที่แผนกธรรมโสต สันติอโศกค่ะ) จากนั้น จึงให้ทุกคน เขียนเรื่อง "คุณครูในดวงใจ" ใครจะเขียนถึงครู กี่คนก็ได้      หลังจากที่ดินฉันได้อ่าน เรื่องราวของครูผู้เสียสละ และตั้งใจทำงาน อย่างไม่รู้ เหน็ดเหนื่อย ของครูหลายๆท่าน รู้สึกเกิดปีติ และซาบซึ้งใจ ในความดี ของบุคคลเหล่านั้น เป็นอย่างมาก
     
อยากให้ครูทุกท่านที่ได้รับการเอ่ยถึงจากศิษย์ ได้อ่านสิ่งเหล่านี้ และเพื่อเป็นการ เชิดชูอาชีพครู ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุด อาชีพหนึ่ง ดิฉันจึงขอนำงานเขียน ของนิสิต เหล่านั้น มาลงเป็นตอนๆ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ และร่วมอนุโมทนา กับครูดีๆ ที่ควรยกย่อง ให้เป็นแบบอย่าง อีกทั้งควรช่วยกัน เป็นกำลังใจ ให้ครูเหล่านั้น ทำดีต่อไป เพราะ ณ ขณะนี้ เมล็ดพันธุ์ ที่พวกท่านช่วยกันปลูก ด้วยความรัก และเสียสละ ได้เริ่มเจริญ งอกงามแล้ว

ด้วยความชื่นชมจากใจจริง
แด่แม่พิมพ์ที่งดงามทุกท่าน

รัศมี กฤษมิษ


ครูที่ข้าพเจ้าประทับใจ
     อาจารย์ที่ข้าพเจ้าประทับใจคือ อาจารย์คงเดช พลมั่น โรงเรียนชุมชนกรุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ เหตุผลที่ประทับใจคือ อาจารย์ท่านนี้ ได้ทำงานอย่างหนัก และทุ่มเท เพื่อนักเรียน อย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อม ของครู ที่อยู่ภายใน โรงเรียน จะบีบบังคับว่า ท่านทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ในหลายๆโครงการ ที่ได้จัดทำ ส่วนมากแล้ว โครงการเหล่านี้ ก็จะล่มไปเอง เพราะไม่ได้รับ ความร่วมมือ จากอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่เห็นว่า ไม่มีประโยชน์อะไร ที่จะหาประโยชน์ ให้กับเด็กตัวเล็กๆ แต่ที่ผมประทับใจ มากที่สุดก็คือ ท่านได้ทุ่มเท ให้กับการสอน ถึงแม้ว่าอาจารย์คนอื่น จะไม่ค่อยสอน ก็ตาม แต่ท่านก็ยังสอน ไม่ปล่อยให้พวกเราไปเล่น จนทำให้ผมสอบติด โรงเรียนมัธยมได้ ในเวลาต่อมา ทั้งที่ตอนแรก พวกผมไม่พอใจ ที่ไม่ค่อยได้ไปเล่น เท่าเด็กในสายชั้นอื่นๆ ก็ตาม

ขอขอบคุณท่านมากครับ
นายวุฒิไกร โพธิ์ทอน
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์


คุณครูที่ข้าพเจ้าประทับใจ
      คุณครูคนแรกที่ข้าพเจ้าประทับใจคือ อาจารย์ภาวิณี หาญตานันท์ เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทย สาเหตุที่ประทับใจคือ อาจารย์จะเข้มงวดในการสอนมาก ให้งานเยอะจริงๆ ใช้เวลาในการสอน ในวันหนึ่งประมาณ ๒ ชั่วโมง หรือ ๑๐ คาบ ต่อสัปดาห์ ตอนเช้าจะนัดท่องจำตั้งแต่ ๖ โมงเช้าทุกวัน ตอนเย็น อาจารย์สอนเสริมถึง ๑ ทุ่มเป็นประจำ เรื่องของการบ้านนั้น ถ้าใครไม่ทำ ก็มีสิทธิ์ติดศูนย์หรือ ติด ร ซึ่งถ้าติดแล้ว จะต้องแก้ ตั้งแต่ ม.๔ - ม.๖ ถึงจะผ่าน อาจารย์จะพูดให้นักเรียนสำนึก และให้นักเรียนเป็นคนดี อาจารย์ทำให้ผมเริ่มปรับตัวเอง ให้นอนดึกมากขึ้น บางครั้ง ไม่ได้นอนทั้งคืน นักเรียนทุกคน ที่เรียนกับอาจารย์ จะรักอาจารย์มาก เวลาวันไหว้ครู จะมีดอกไม้ ที่โต๊ะทำงานของอาจารย์ เยอะมาก อีกท่านหนึ่งคือ อาจารย์รัตนา สงวนตระกูล อาจารย์จะเข้าใจ ในชีวิตของข้าพเจ้าดี รู้ว่ายากจน ไม่มีเงินเรียน และเคยให้เสื้อผ้าหลายชุด รวมทั้งเงิน ไปซื้อรองเท้า และคอยเตือน ให้ข้าพเจ้าตั้งใจเรียน ตลอดเวลา อาจารย์ทั้งสองท่าน สอนที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

สมใจ อาภรศรี
คณะทันตแแพทยศาสตร์


คุณครูในดวงใจ
     คุณครูสุพร ห่านตระกูล โรงเรียนบ้านดอย เป็นครูที่รักโรงเรียนมาก โรงเรียนบ้านดอย เป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆ มีนักเรียน ไม่ถึงร้อยคนด้วยซ้ำ แต่ครูก็รักนักเรียน จำได้ว่า เป็นคุณครู มาตั้งแต่เกิด คุณครูไม่เคย ขอย้ายไปไหน ทั้งๆที่ครูคนอื่น ย้ายไปสอน โรงเรียนในเมือง บ้านของคุณครูเอง ก็อยู่ในเมือง แต่คุณครูก็อยู่กับเรา คุณครูจะสอนชั้น ป.๑ ซึ่งไม่มีใคร อยากสอน เพราะเด็ก ป.๑ อ่านหนังสือไม่เป็น เขียนก็ยังไม่ได้ แต่คุณครูเป็นคนที่ตั้งปณิธาน อย่างแน่วแน่ว่า เด็กทุกคน ที่เรียนกับคุณครู ต้องอ่านหนังสือได้ และก็ทำได้อย่างนั้นจริงๆ จนถึงเดี๋ยวนี้ คุณครูก็ยังอยู่ที่โรงเรียน ยังสอนเด็กๆ รุ่นแล้วรุ่นเล่า เมื่อดิฉันไปหา คุณครูครั้งใด คุณครูก็ยังสั่งสอน ให้โอวาทอยู่ทุกครั้ง

น.ส.หนึ่งฤทัย ทักษณมณี
คณะทันตแพทยศาสตร์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย


คุณครูที่ข้าพเจ้าประทับใจ
     คุณครูที่ข้าพเจ้าชื่นชม ยกย่อง บูชายิ่ง คือ คุณครูศรีพระจันทร์ ศรีกำพล โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ จำได้ และไม่มีวันลืมว่า คุณครูเคยอบรม สั่งสอน ฝึกให้ข้าพเจ้า เป็นคนมีเหตุผล อดทนทำงาน อดทนต่อคำพูด คำกล่าว ที่ว่าร้ายเรา รู้จักคิดเป็นขั้นเป็นตอน และที่สำคัญคือ "ให้มีความนอบน้อมถ่อมตน อย่าอวดเก่ง เพราะถ้าเรารู้จัก นอบน้อม ก็ย่อมมีคนเอ็นดู ยกย่อง" คุณครูสอนชั้น ป.๒/๑ เหนือสิ่งอื่นใด คุณครูจะเสียสละเวลา มาสอนนักเรียน ตอนเลิกเรียน เพิ่มอีก ทั้งๆที่ภาระครอบครัว ของคุณครูก็มี แต่ว่าคุณครูก็อุตส่าห์ สละเวลา อันมีค่ามาให้เรา ทั้งๆที่ครู ไม่จำเป็น ต้องทำก็ได้

นายกำธร อุทรักษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์


คุณครูในดวงใจ
     ครูรัชนี วินยพงพันธ์ โรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแก่น เหตุที่ว่า ท่านรักศิษย์ เป็นห่วงศิษย์ เอาใจใส่ศิษย์ ซึ่งหน้าที่เหล่านี้ ครูคนอื่นๆ ไม่ค่อยจะทำกัน ส่วนมากจุดประสงค์ของครูคือ ให้ความรู้ แต่...ครูคนนี้ จะรู้ว่าศิษย์คนไหน มีเรื่องทุกข์ร้อนบ้าง แล้วท่านจะเข้าไปช่วยเหลือ ประทับใจผมมาก

นายกำพล ยาทา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแก่น


คุณครูที่ข้าพเจ้าประทับใจ
     ครูที่ผมประทับใจ เป็นครูที่ผมไม่ค่อยชอบ เพราะท่านทำอะไร ดูแล้วเหมือนไม่มีเหตุผล แต่ถ้าคิดลึกๆ คิดให้ดีๆ ก็จะพบว่า ท่านเป็นคนลึกซึ้งมาก ในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะพูดอะไร ก็ออกมาจากใจจริง จนทำให้บางครั้ง ฟังแล้วผมคิดว่า พูดแบบนี้ ไม่น่าจะมาเป็นครูเลยนะ แต่ความจริงแล้ว ท่านคิดเพื่อ พวกผมมากเกินไป หวังในตัวพวกผมมากไป ท่านก็เป็นคนดี เสียสละ ทั้งๆที่บางอย่าง ท่านไม่จำเป็นต้องทำ หรือต้องพูดให้เหนื่อย ให้เสียอารมณ์ก็ได้ ท่านเป็นครูสอนชีวะฯ ผมเอง ชื่อนายทองสิน เลิศล้ำ อาจารย์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรคส่วนอีกคนเป็นผู้หญิง ชื่ออาจารย์ปทุมวัน รัตนคุณศาสตร์ เป็นอาจารย์ ที่ผมเคารพมาก ถึงท่านจะไม่ถือตัว กับเด็กมากนัก แต่ผมก็เกรงใจ เพราะท่านเป็นคนดี ทำงานเก่ง เป็นอาจารย์ที่เสียสละจริง งานส่วนใหญ่ จะทำเพื่อสังคม และโรงเรียน โดยท่านเป็นกรรมการ เลขาธิการ ชมรมอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพฯ ผมเห็นท่านทำงานมาก จนบางครั้ง ผมถามตัวเองว่า ทำไมท่าน ต้องทำด้วย ทั้งๆที่ท่านไม่ต้องทำก็ได้ เหมือนครูคนอื่นๆ ที่ไม่เห็นประโยชน์ ของงานนี้ และการที่จะอยู่กับเด็ก และจะทำให้เด็กเคารพ เป็นสิ่งที่ยาก ยากมากจริงๆ แต่ท่านทำได้

นายชายชนท์ บุษยานุรักษ์ สหเวชฯ
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม


คุณครูในดวงใจ
     ครูในดวงใจชื่อ นางสุรางคนา คุปรัตน์ ประทับใจเพราะอาจารย์ ทำหน้าที่ครูฝ่ายแนะแนว ได้อย่างดีเยี่ยม เต็มความสามารรถ โดยเฉพาะช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มมีการสอบ เข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ กล่าวคือ ก่อนสอบเดือนตุลาคม จะมีโควต้า ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาที่โรงเรียน ทั้งที่ใช้ข้อสอบ ของทางมหาวิทยาลัย และใช้ผล Entrance อาจารย์จะนำข้อมูล รายละเอียด มาบอกให้นักเรียนทราบ ตลอดเวลา รวมทั้งดำเนินการ เก็บเงิน ค่าระเบียบการ การส่งใบสมัครด้วยตนเอง ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่เพียงเท่านี้ การดำเนินการ รับสมัครสอบ Entrance ส่วนกลาง ทั้งเดือนตุลาคม และมีนาคม ของทุกๆปี อาจารย์จะเป็นผู้ดำเนินการตลอด อาจารย์มักสอบถาม ไปยังโรงเรียน จังหวัดใกล้เคียงว่า ปีนี้มีโควต้าอะไรเข้ามาบ้าง หากมี แต่ไม่เข้ามาที่ โรงเรียน สุโขทัยวิทยาคม อาจารย์ก็จะติดต่อสอบถาม ไปยังมหาวิทยาลัยนั้นๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของนักเรียน หลัง Entrance ตุลาคมเสร็จ อาจารย์ก็เตรียมเรื่องโควต้า ที่เข้ามาหลังตุลาคม โควต้าราชภัฏ ฯลฯ ติดตามผล มาแจ้งให้ นักเรียนทราบ เรื่อยไป จนถึง Entrance เดือนมีนาคม นอกจากนี้แล้ว อาจารย์ยังเป็น ผู้ประสานงาน ให้รุ่นพี่ที่จบ ม.๖ ไปศึกษา ยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ธรรมศาสตร์ เชียงใหม่ นเรศวร รามคำแหง ฯลฯ กลับมาแนะแนว แก่รุ่นน้อง จะเห็นได้ว่า อาจารย์ทำงานหนัก ตลอดปี ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผมจึงรู้สึกประทับใจ ในอาจารย์สุรางคนามาก

นายชัยนาท บัวทอง
คณะนิติศาสตร์
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย


ด้วยความห่วงใยจากใจครู ฆวาลา ดอกหญ้า อันดับที่ ๙๗ หน้า ๒๕ - ๓๑