วิธีตรวจสุขภาพ โดย อ. สิน วิภาวสุ

วิธีบริหารเท้าเพื่อสุขภาพ

หนังสือพิมพ์ เราคิดอะไร ฉบับที่ 129

เดือน เมษายน 2544


เวลาพักผ่อนตอนกลางวันอันที่จริงมีไม่มากเลย ไหนจะหักเวลารับประทานอาหาร ออกไปอีก ตามปกติก็จะเหลือเพียงครึ่งชั่วโมง ถึงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง จึงเป็น เรื่องยากที่จะใช้เวลาช่วงนี้ได้คุ้มค่า

บางคนนั่งดื่มกาแฟ บางคนนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร บางคนไปเดินชมสิ่งต่างๆ ตามถนนหนทาง บางคนนั่งเหม่อลอย บางคน ฟุบหน้ากับโต๊ะเพื่อพักผ่อน แน่นอนวิธีดังที่กล่าวมานี้สามารถผ่อนคลายความเครียดได้ ไม่มากก็น้อย

แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถจะใช้เวลาพักเที่ยง นี้ทำให้เกิด ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นได้ดี หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว ถอดรองเท้าถุงเท้าออก ถ้าหากเกรงว่าฝ่าเท้าจะสกปรก ปากกาลูกลื่นที่จะใช้ เป็นอุปกรณ์ในการนี้ จะปิดฝาเสียก็ได้ หรือจะใช้ปิ่นปักผมก็ได้

ก่อนอื่น เอาปากกาลูกลื่น หรือปิ่นปักผมกดที่ฝ่าเท้าไปเรื่อยๆ ให้ทั่วทั้งฝ่าเท้า แต่ละจุด หรือการกดแต่ละครั้งนั้น ให้ทำซ้ำในที่เดียวกัน ๓ ครั้ง ถ้าร่างกายมีอะไรผิดปกติ อันเกี่ยวเนื่องกับจุดที่เรากระตุ้นนี้ จะรู้สึกเจ็บคล้ายกับถูกของแหลม ทิ่มแทงฉะนั้น

อย่างเช่น ในกรณีที่กระตุ้นจุดใต้ฐานนิ้วหัวแม่เท้า กับใต้ฐานนิ้วก้อยเท้า เกิดอาการเจ็บ ผิดปกติ นั่นแสดงว่าประสิทธิภาพของตับไม่ดี หรือ ตรงใกล้กับกลางฝ่าเท้า มีอาการสะท้อนกลับ ก็แสดงว่าภาวะจิตใจในขณะนี้ไม่สงบใช้เวลาเล็กน้อย กระตุ้นตรงจุดที่มีอาการสะท้อนหรือเจ็บนี้กดซ้ำๆ อย่างน้อยสิบครั้ง ขึ้นไป ก็จะมีผลในการรักษา ถ้าหากกดต่อไปอีก ตับจะได้รับการกระตุ้นโดยทางอ้อม ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของตับ แข็งแรงขึ้นและค่อยๆ เป็นปกติ

ภาวะของจิตดีเป็นปกติ และร่างกายกระฉับกระเฉง แข็งแรงก็จะทำให้การทำงาน ในช่วงบ่ายมีประสิทธิภาพสูง

 

 

     

(เราคิดอะไร ฉบับ ๑๒๙ เม.ย. ๔๔ หน้า ๕๒)