เราคิดอะไร.

การบริหารนิ้วเท้าป้องกัน
การผายลมหลังอาหาร


หลังอาหารกลางวัน ร่างกายและจิตใจ จะรู้สึกเบาสบาย แต่บางคนท้องจะร้องจ๊อกจ๊อก.. เพราะเกิดแก๊สในกระเพาะนั่นเอง และต่อจากนั้นไม่นาน เสียงร้องนั้น จะย้ายไปทางท้องน้อย แล้วในที่สุด ก็จะระบายออกมา เป็นตด หรือ ผายลม

สาเหตุการเกิดขึ้น ของตดนั้น ส่วนมากจะเป็นเพราะ ประสิทธิภาพการทำงาน ของกระเพาะไม่ดี ทำให้อาหารเกิดบูด มีเชื้อหมักเกิดขึ้น นอกจากนั้น เวลาเรารับประทานอาหาร ทั้งอาหาร และอากาศ จะเข้าไปทางปากด้วยกัน จึงทำให้อากาศ เข้าไปอยู่ในกระเพาะลำไส้ จนกลายเป็นแก๊ส

"ตด" เก็บอยู่ในท้องย่อมจะไม่ดี ดังนั้นการผายลม หรือตดย่อมเป็นเรื่องดีแน่นอน ความจริงก็เป็นเช่นนั้น แต่ว่าอยู่ต่อหน้าคนอื่น หรือ สาธารณชน เกิดผายลมออกมาติดๆ กันหลายๆ ครั้งย่อมไม่เป็นการดี ไหนจะเป็นการเสียมารยาท ไหนจะทำให้ขายหน้า เสียอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรหาทางป้องกัน ไม่ให้มีแก๊สเกิดขึ้น ภายในท้องจะดีกว่า

วิธีการที่จะช่วย ส่งเสริมประสิทธิภาพ ของกระเพาะลำไส้ ให้สูงขึ้นนั้น จุดสำคัญ อยู่ที่โคนนิ้วหัวแม่เท้า กับโคนนิ้วชี้เท้า โดยใช้ นิ้วหัวแม่มือ กับนิ้วชี้ จับที่นิ้วหัวแม่เท้า แล้วหมุนไปทางนิ้วชี้เท้า ๕ ครั้งและทำซ้ำกันสัก ๓ ครั้ง การกระตุ้น หัวแม่เท้า เป็นอันเพียงพอ ครั้นแล้ว ก็ให้ทำ อย่างเดียวกันนี้ กับนิ้วชี้เท้าต่อไป

ที่โคนนิ้วหัวแม่มือ มีจุดกระตุ้นที่สำคัญๆ หลายๆ จุด ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับตับ และตับอ่อน ส่วนโคนนิ้วชี้เท้า ก็มีส่วนสัมพันธ์ กับกระเพาะ อาหาร อย่างใกล้ชิด ดังนั้น ถ้าหากถูกกระตุ้นเข้า ประสิทธิภาพการทำงานของระบบการย่อยก็จะกระฉับกระเฉงขึ้น ซึ่งจะช่วย ไม่ให้ เกิดแก๊ส ได้ดีทีเดียว

ถ้าหากกินอิ่มเกินไป กระเพาะลำไส้จะถูกบังคับให้ทำงานหนักเกินไป ก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดแก๊สขึ้นได้ ถ้าหากต้องการป้องกัน ไม่ให้ เกิดแก๊ส เพียงแต่ตอนหลังอาหาร ใช้วิธีบริหารเท้า ดังที่กล่าวมา ก็จะเห็นผล อย่างแน่นอน

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๓๗ ธันวาคม ๒๕๔๔)