เราคิดอะไร.

เรื่องอย่างนี้ต้องช่วยกันเผยแพร่ โดย ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ บรรยาย ณ พุทธสถานปฐมอโศก วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔
วัฏจักรโลก : รุ่งเรือง และ พินาศ
(ต่อจากฉบับที่ ๑๓๖)


เจ้าอาวาสวัดใหม่ เมืองจันทบุรี เปรียบเสมือนเจ้าคณะจังหวัด เรสิดังก์เคืองมาก คนไทยเจอเรสิดังก์ ก็แค่โค้ง แต่ทำไมถึงกราบพระ ทำไมไม่กราบเรสิดังก์ ดังนั้นเรสิดังก์ไปที่วัดใหม่ เห็นชาวบ้านกราบพระ เรสิดังก์ก็เข้าไปตบศีรษะพระ นี่เป็นเหตุการณ์ ที่บันทึกไว้ ทราบกันเฉพาะ คนพื้นเมือง กระทรวงศึกษาธิการ ไม่เอามาสอนเด็ก ให้เกิดความรักชาติกันเลย

พอยึดเมืองจันท์ได้ รัชกาลที่ ๕ ท่านหวงแหนแผ่นดิน จึงเอาเงินไปไถ่ ไถ่เรียบร้อย แทนที่จะให้จังหวัดจันทบุรีมา ก็ไปยึดจังหวัดตราดต่อ พอยึดจังหวัดตราด ทางรัฐบาลก็หวงแหนจังหวัดตราด เพราะแผ่นดินเรา ไม่อยากให้ใครไปเฉือน ตราดมีเนื้อที่ ๒,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร สมัยก่อน จังหวัดพระตะบอง จังหวัดเสียมเรียบ หรือเสียมราษฎร์ (เสียมราฐ) ซึ่งเป็นของคนไทย เสียมมาจากคำว่า สยาม เขมรเขาเรียก เสียมเรียบ ถ้าเป็นไทย เรียกว่าเสียมราษฎร์ นั่นคือจังหวัดนี้ เป็นราษฎรของสยาม ดังนั้น ทุกคน ในจังหวัดนี้ เป็นราษฎรของสยาม

จังหวัดพระตะบอง จังหวัดเสียมราษฎร์ จังหวัดศรีโสภณ ๓ จังหวัดใหญ่ๆ ยังไม่แบ่งเป็นไพลิน มีพื้นที่ ๕๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร จังหวัดตราดที่ยึดไว้ มีพื้นที่ ๒,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ห่างกันมากมาย ฝรั่งเศสบังคับว่าถ้าอยากจะได้จังหวัดตราด ให้เอา ๓ จังหวัดนี้มาแลก สุดท้ายรัชกาลที่ ๕ ต้องแลก รุ่นปู่ของเรา ยังมีปู่เป็นนายอำเภอ อยู่ที่จังหวัดเสียมราษฎร์ คนไทยจำนวนมาก ยังเกิดใน พระตะบอง เสียมราษฎร์ ศรีโสภณ เราก็ขอจังหวัด ประจันตคีรีเขต อีกจังหวัดหนึ่ง เขาก็ไม่ยอม

แต่ก่อนตราดเป็นจังหวัดใหญ่ ตราดนี้แบ่งทั้งจังหวัดตราด และจังหวัดประจันตคีรีเขต (ปัจจันตคีรี) รัชกาลที่ ๕ ท่านตั้งชื่อ จังหวัด ให้คล้องจองกัน อันนี้คือจังหวัดตราด แล้วพอข้ามอ่าวไทยไป ถ้าเป็นฝั่งโน้น ตั้งชื่อว่าประจวบคีรีขันธ์ ถ้าเป็นฝั่งนี้ ของอ่าวไทย ตั้งชื่อว่า ประจันตคีรีเขต แต่ฝรั่งเศสไม่ยอม ประจันตคีรีเขต จะต้องเป็นของฝรั่งเศสเหมือนเดิม เล่นกลกับเรา ตลอดเวลา บังคับเรา ตลอดเวลา

ทุกวันนี้ จังหวัดประจันตคีรีเขต ก็เป็นจังหวัดหนึ่ง ของประเทศกัมพูชา ที่เรียกว่าจังหวัดเกาะกง จังหวัดนี้คือพี่น้องชาวไทย เรานี่เอง ไปเกาะกง พูดภาษาไทย เขารู้จักทั้งนั้น เพราะที่นั่น พูดภาษาไทย เขาก็คนไทยเหมือนกับเรา แต่ถูกมหาอำนาจเจ้าโลก คือฝรั่งเศส บังคับไป แล้วพอได้ไปแล้ว ห้ามคนจังหวัดประจันตคีรีเขต พูดภาษาไทย ใครพูด จะถูกปรับถูกโบย ถูกเฆี่ยน ดังนั้นคนไทยแท้ๆ เวลาจะสอนลูก สอนหลาน ต้องแอบกระซิบกัน เฉพาะในบ้านเท่านั้น พูดตามถนนไม่ได้ เดี๋ยวถูกจับ ถูกปรับ นี่คือความเดือดร้อนใจ ของพวกเรา

ตอนหลัง จังหวัดประจันตคีรีเขตถูกแบ่ง เป็นจังหวัดกำปงสะปือ ที่มีอำเภอดังๆ ชื่อว่าแซรอำเมิล หรืออำเภอนาเกลือ แซร แปลว่า นา อำเมิล แปลว่า เกลือ จริงๆ แล้วนครวัด นครธม วิเมียนอาเกี๊ยศ หรือ วิมานอากาศ เป็นเจดีย์สูงๆ ก็เป็นของไทย แต่ว่าเราถูกยึด ไปหมดแล้ว เราไม่เคยเรียนรู้ว่า เราโดนอย่างนั้นมา เราก็ชื่นชม มหาอำนาจกัน

อังกฤษก็ได้ของเราทางตอนใต้ที่เลยจากยะลาไป นั่นก็ของเราหมด (ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู ปะลิส)

ทางฝั่งลาวก็โดนเฉือนให้ฝรั่งเศสมากกว่า พื้นที่ทุกวันนี้ เราโดนยึดไปตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ ๕ กว่า ๕๐ % มีพื้นที่อยู่ ๑๐๐ ไร่โดนยึดไป ๕๕ ไร่ เหลือจริงๆ ๔๕ ไร่ คือพื้นที่ที่เราอยู่ทุกวันนี้ แต่พ่อแม่ไม่เคยบอกเราเลยว่า เราโดนมหาอำนาจ ๒ ชาติ เอาของของเราไป แถมมาสอน ให้เราบูชา มหาอำนาจเสียอีก ให้นั่งไหว้อังกฤษ ฝรั่งเศส ใครจบจากอังกฤษ ฝรั่งเศสกลายเป็นผู้ดี นี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ ในประเทศไทย

พอหมดยุคของอังกฤษ ตอนนั้น พ.ศ. ๒๔๘๘ คือ ค.ศ. ๑๙๔๕ -๑๙๔๖ ที่สงคราม โลกครั้งที่ ๒ จบลงไป ก็เริ่มมีมหาอำนาจใหม่มา ๒ ประเทศ ประเทศหนึ่งคือ สหรัฐอเมริกา ทำไมอเมริกา มาเป็นมหาอำนาจได้ ในช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมา เพราะสงครามโลกครั้งที่ ๑ เกิดในยุโรป บ้านเรือน ต่างๆ เสียหาย โรงงานเสียหาย ผลิตสินค้าไม่ได้ แต่อเมริกาอยู่ไกล เขาไม่ได้รบกันในดินแดนอเมริกา โรงงานก็ผลิต สินค้า ได้เหมือนเดิม

มาถึงสงครามโลกครั้งที่ ๒ รบกันในยุโรปอีก และรบกันในเอเชีย บ้านเราก็รบด้วย ญี่ปุ่นในตอนนั้นก็รบ ในอเมริกาจึงยัง ไม่เสียหายอะไร อเมริกาเสียครั้งเดียวคือ การโจมตีที่เพิร์ลฮาเบอร์ ที่ญี่ปุƒนเอาเรือบินไปถล่มที่ฮาวาย หลังจากนั้น อเมริกาก็พัฒนา และโรงงานยังอยู่ พัฒนา จนเป็นเจ้าโลก

ตอนหลังๆ ก็มีอีกประเทศหนึ่ง คือสหภาพโซเวียต ทั้งคู่ก็แข่งกันมาเรื่อย และเมื่อ ๑๐ ปี ที่แล้วนี่เอง วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ประเทศ สหภาพโซเวียต ก็ล่มสลาย แตกทันที กลายเป็น ๑๕ ประเทศ จากประเทศใหญ่ๆ มั่นคงเป็นมหาอำนาจ โลก ก็เปลี่ยนไป เพราะแตกเป็น ๑๕ ประเทศ เช่น ประเทศรัสเซีย ประเทศอูเครน ลัทเวีย ลิทูเนีย อุซเบกิสถาน พวกนี้แหละ และตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ เป็นต้นมา เราก็อยู่ภายใต้ อิทธิพล มหาอำนาจชาติเดียว คือสหรัฐอเมริกา ทั้งโลกปกครองด้วยชาติเดียว

ปีนี้ พ.ศ. ๒๕๔๔ จาก ๒๕๓๔ มาถึงเดี๋ยวนี้ครบ ๑๐ ปีพอดี ที่โซเวียตล่ม ผมมีความเชื่อว่า มันหมดยุคของอเมริกาแล้ว นักลงทุนทั่วโลก มั่นใจที่ไปลงทุน ที่สหรัฐอเมริกา เพราะเชื่อว่าชาตินี้ปลอดภัย แล้วปลอดภัยจริงหรือเปล่า คำตอบคือ ไม่ปลอดภัย เมื่อเกิดความรู้สึกว่า ไม่ปลอดภัยแล้ว ต่อไปคนก็เลิกไปลงทุน เงินก็จะไม่ไหล เข้าอเมริกา เงินทั้งหลาย ที่เคยไหลเข้า ก็กระจัดพลัดพราย ตามประเทศต่างๆ
ความเจริญ จะไม่ไปกระจุก อยู่ที่เดียว

ขออนุญาตวิเคราะห์ว่าโลกจะเปลี่ยนไป ความเจริญจะเกิดขึ้น ในหลายภูมิภาคทั่วโลก ความเป็นเจ้าโลก ของอเมริกา ก็คือใช้ทหาร ไปบุกรุก ประเทศโน้น ไปทำลายประเทศนั้น รังแกเขาทั่วไปหมด ใช้ทหาร ทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหมอยู่ในตึก ๕ เหลี่ยม ที่เรียกว่า ตึกเพนตากอน นอกจากเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ที่ถูกเครื่องบิน ชนแล้ว กระทรวงกลาโหมก็โดนด้วย ความเชื่อมั่น จึงหายไป

ทุกประเทศเคยเชื่อมั่นอเมริกาว่า เราคบอเมริกา ถ้าวันไหนถูกใครรุกราน ก็โทรศัพท์ไปบอกอเมริกา อเมริกาส่งทหาร มาช่วยเราเลย แต่ตอนนี้ ทุกคน เริ่มขาดความมั่นใจ แม้แต่ตึกกระทรวงกลาโหมเอง ยังป้องกันไม่ได้ จะมาช่วยอะไรเราได้ อำนาจทางทหาร ของอเมริกา ก็ลดลงไป ลดศักดิ์ศรีลงไป

แต่เดิมอเมริกาส่งคนไปทั่วโลก ไปสืบหาความลับไปจารกรรมต่างๆ คนเหล่านี้เรียกว่าซีไอเอ แต่พอโดน เครื่องบินถล่ม คนตาย ตั้งหลายพันคน ยังไม่รู้เลยว่าใครทำ รู้ทุกเรื่อง รู้เรื่องดวงจันทร์ ดาวอังคาร แต่ถามว่าขนตาตัวเองมีกี่เสน อเมริกาตอบไม่ได้ รู้ไกลตัวมาก แต่ไม่รู้อัตตา ไม่รู้ตัวตน ความเชื่อมั่นในซีไอเอ ก็จะลดลงไป ถ้าขาด ๓ ความเชื่อมั่นนี้ละก็ ความเป็นมหาอำนาจ ไม่เหลือแล้ว

เดี๋ยวนี้คนมองอเมริกาว่าเป็นประเทศบ้าอำนาจ ไม่ใช่มหาอำนาจ เพราะว่าความเชื่อมั่นทางทหาร ทางเศรษฐกิจ ทางสายลับ โจรกรรม หมดแล้ว หมดยังไม่พอ ความเชื่อมั่นทางด้านศีลธรรม ต่อประเทศนี้ ก็หมดไปด้วย

ผมพูดอย่างนี้ตามสายตาของคนที่เรียนด้านประวัติศาสตร์ กับรัฐศาสตร์การทูต คนเราเรียนมาทางด้านไหน ก็มักจะพูด หรือมองโลก ในแง่นั้น สมัยก่อน ติวหนังสืออยู่หน้าราม สอนหนังสืออยู่ชั้น ๒ และชั้นล่าง เด็กหน้ารามสมัยก่อน เขาตีกันเยอะ ยกพวกตีกันทุกวัน สอนหนังสืออยู่ชั้น ๒ รู้เลย เด็กตีกันชั้นล่าง เป็นเด็กคณะอะไรตีกัน ไม่ต้องลงมาดูหรอก ฟังเสียงเขาตีกันรู้เลย พวกกฎหมายตีกัน บอก พวกเราตีมันเลย ตีมันอย่าให้เหลือหลักฐานทิ้งไว้ พวกกฎหมายจะกังวลเกี่ยวกับหลักฐาน ถ้าเป็นพวกเรียนบัญชีตีกัน บอก พวกเรา ตีมันเลย ซัดมันเลย ตีให้ครบจำนวนนะ จะต้องบอกเกี่ยวข้องกับจำนวนตัวเลข

ท่านทั้งหลายที่ฟังวิเคราะห์ต้องทำใจ ยอมรับคนวิเคราะห์ เพราะว่าวิเคราะห์ตามสายตาที่เรียนมา ตามแต่ละด้าน ให้นักเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ เขาอาจจะพูดอีกมุมหนึ่ง แต่ส่วนผมนั้น มองว่าอเมริกาถึงคราวลง ทีนี้ลงแล้ว ใครจะเป็นมหาอำนาจต่อมา จีนจะเป็น มหาอำนาจ ต่อมา

วันที่ ๖ ตุลาคม ผมบินจากกรุงอูลานบาตอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย แต่เดิมมองโกเลีย เป็นประเทศ ที่ยิ่งใหญ่มาก ถ้าถามว่า ใครเคยเป็นมหาอำนาจ ที่ครองแผ่นดิน เกือบจะไปถึงครึ่งโลก ต้องตอบว่า ประเทศมองโกเลีย แต่เดิมเขาใหญ่มาก กรีก ที่ว่าเจริญ ก็ไม่เคยแผ่อิทธิพล เท่ามองโกเลีย อเมริกาที่ว่าเจริญทุกวันนี้ ก็ไม่เท่ากับมองโกเลีย

มองโกเลียสมัยก่อนเป็นชาวเผ่า แล้ววันหนึ่งก็มีการเลือกหัวหน้าเผ่า เตมูจิน ต่อมาตั้งชื่อเป็น เจงกิส ข่าน นั้นแปลว่า หัวหน้าของ หัวหน้าทั้งปวง เอาหัวหน้าทั้งหลาย มาเลือกอภิพญาหัวหน้าขึ้นมา ก็คือคำว่าข่าน มาบวกกับชื่อ เจงกิส จึงกลายเป็น เจงกิสขาน ตีไปทั่วโลก ตีได้แม้แต่ฝรั่ง ยอมสยบหมด ฝรั่งไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย ตกอยู่ใต้อำนาจของมองโกเลีย ๒๐๐ ปี ตีไปถึงโปแลนด์ รูเมเนีย ฮังการี อิรัก ตีมาถึง ลาว พม่า แต่ทำไมไม่ทราบ ไม่ลงมาเมืองไทย

วิเคราะห์อย่างนี้ว่า สมัยที่เตมูจินหรือเจงกิสข่าน ที่เป็นผู้นำโลก ท่านเป็นคนมองโกเลีย แล้วมีคนพูดว่า พวกเราดั้งเดิม อพยพมาจาก เทือกเขาอัลไต ซึ่งอยู่ในประเทศมองโกเลีย น่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน รู้กันอยู่นัยๆ นี่ผมวิเคราะห์เอง ก็ตีหมดพม่า อินเดีย ไปตีอินเดียได้แล้ว ก็ไม่ยอมกลับประเทศ ก็ตั้งราชวงศ์ขึ้นมา มีชื่อว่าราชวงศ์โมกุล กษัตริย์องค์ที่ ๓ ของ ราชวงศ์โมกุลคือ ชาห์จะฮาล ที่มีพระราชินี ชื่อมุมตัส พอมุมตัสเสียชีวิต ชาห์จะฮาล ก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมา ชื่อว่าตัชมาฮาล แต่บ้านเรา มาเรียกเป็น ทัชมาฮาล

เมืองจีนเมื่อก่อนใหญ่มาก จะเห็นว่าหลานของเจงกิสข่านนั้นชื่อว่าโฮบเลีย คนไทยเรียกกุบไล เพราะเป็นหัวหน้าของ หัวหน้า จึงเรียกข่าน คนไทยเรียก กุบไลข่าน กุบไลข่านมาตีเมืองจีน แล้วตั้งปักกิ่ง เป็นเมืองหลวงครั้งแรก และตั้งราชวงศ์หยวนขึ้นมา ในสมัยหนึ่งจีน จึงถูกปกครองโดย ชาวมองโกเลีย

โฮบเลียข่านตีถึงญี่ปุƒน ขนเรือไป ๒,๐๐๐ ลำ กะจะครองญี่ปุ่น แต่เผอิญญี่ปุ่นพายุเยอะ มีพายุลูกหนึ่ง พัดจนเรือคว่ำ ทหารตาย ไปมากมาย พวกญี่ปุ่นจึงตั้งชื่อลมนั้นว่า เป็นลมแห่งพระเจ้า ช่วยปกป้องญี่ปุ่น ภาษาของเขาเรียกว่า กามิกาเซ่ ตอนหลังญี่ปุ่น เอาเครื่องบิน ไปถล่มเรือ ของสหรัฐอเมริกา ก็เรียนปฏิบัติการนั้นว่า กามิกาเซ่ ทุกอย่างในโลก จะมีที่มาโยงใยกันทั้งนั้น ตกลงว่า แพ้ญี่ปุ่น โฮบเลียข่าน อยากจะตีชวาอีก เอาเรือไปเป็นพันๆ ลำ แต่ก็แพ้เขาใหญ่โตขนาดนั้นแต่ก่อน แล้วทำไม เดี๋ยวนี้ ก็กลายเป็น ประเทศเล็ก ประเทศน้อย กระจ้อยร่อย

สมัยก่อนคนมองโกเลียขี่ม้าเก่งมาก เด็กเล็กๆ ขี่ม้าโดยไม่ต้องมีเบาะมีอาน ขี่ม้าเป็นโดยสายเลือด เพราะคนมองโกล ขี่ม้าเก่ง ตั้งแต่ สมัยเจงกิสข่าน โฮบเลียข่าน แล้วก็ไปตีรัสเซีย แต่เพราะมีเรื่องทางเพศสูง ทานอาหารวันละหลายมื้อ แล้วกินเนื้อสัตว์ด้วย ต้องไปตีรัสเซีย ตีได้เสร็จ ก็เอาลูกสาวเขามา คนไหนไม่สวย ก็เอาไปเป็นทาส คนไหนสวยๆ ก็เอาไว้เป็นทาสสวาท
อ่านต่อฉบับหน้า

(เราคิดอะไร ฉบับ ๑๓๗ ธันวาคม ๒๕๔๔)