เราคิดอะไร.

ปิดท้าย ...พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์
พลังแผ่นดิน


"เศรษฐกิจพอเพียง"
คำพื้นๆ ภาษาง่ายๆ
ความหมายชัดเจนไม่ซับซ้อน
ชนชั้นปกครอง ชนชั้นนำ
น่าจะแจ่มแจ้งและนำพาทำได้โดยพลัน
กระไรเลย...ผิดถนัดพลาดฉกรรจ์
เข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวา
มิใกล้กรายทะลวงถึงจิต
ผลพวงจึงเพียงท่องได้ จำขึ้นใจ
โวได้ไม่เคอะเขินทุกเมื่อว่ารู้ดี
แต่ก็เพียงรู้ ยังมิหยั่งถึงจิตวิญญาณ
ยังมิตกผลึกเป็นอุดมการณ์
และเบ่งบานออกมาเป็นเชิงปฏิบัติการ
มีบางหมู่บางกลุ่มชุมชนเท่านั้น
ที่สนองตามรอยพระยุคคลบาท
บ่มเพาะฟูมฟักเผาพันธุ์ผู้คน
ยืนหยัดโดดเดี่ยวโดดเด่นในสังคม
เป็นได้ ทำได้ จริงด้วยมีพื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว
เพราะเห็นแจ้งธรรมชีวิตที่เรียบง่าย
มักน้อยสันโดษรู้พอเพียงสำหรับตนเอง
แต่มิพักเอื้ออาทรสังคมรอบตัว
ปวงกำลังพลองค์กรรัฐและผู้นำชุมชน
ล้วนคือหัวหอกแกนนำสำคัญยิ่ง
พึงริเริ่มเป็นแบบอย่างนำทางให้เห็นชัด
ทำได้แน่ เป็นได้จริง อยู่ได้รอด
ยามรณรงค์ชี้นำจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ
แบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนชี้ชวน

"๕ ธันวามหาราช" โอกาสทอง
หยั่งราก "เศรษฐกิจพอเพียง" ให้จงได้
ประหนึ่งน้อมถวายความจงรักภักดีแท้จริง
เริ่มที่ตนเองทุกคนทุกหมู่เหล่า
เสริมสร้างพลังแผ่นดินกอบกู้แผ่นดิน
ที่ทรุดต่ำลงทุกวันเพราะเหล่าคนหนักแผ่นดิน

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๓๗ ธันวาคม ๒๕๔๔)