เราคิดอะไร.

 


“เราคิดอะไร” ผ่านมาได้จนถึงสิ้นปีอีกครั้งหนึ่งแล้ว ผู้อ่านบางคนต่อว่า ว่าผมเขียนคุย แต่เรื่องตัวเอง ซึ่งก็จริงครับ เพราะผมจำกัด การเขียนของผมไว้ ตั้งแต่ตอน เริ่มเขียนใหม่ๆ ว่าต้องเขียนเรื่องที่ตัวเองเคยสัมผัส เคยร่วมในเหตุการณ์นั้นๆ และก็ตรงกับชื่อหนังสือ "เราคิดอะไร" ด้วยพยายาม ไม่ให้เป็น "ใครคิดอะไร" ปีใหม่เป็นเทศกาล ของการอำนวยพร ทั้งในกรุงและบ้านนอก ทั้งๆ ที่รู้ความจริงว่าพร ความดี สิ่งดีๆ นั้น อวยให้กันไม่ได้ อยากได้ ต้องทำเอาเอง คนเฒ่าคนแก่ อวยพรลูกๆ หลานๆ "หลับให้ได้เงินหมื่น ตื่นให้ได้ เงินแสน" ไม่ต้องทำอะไร เพียงหลับๆ ตื่นๆ ก็ได้หมื่นๆ แสนๆ จะบาปหรือเปล่า เป็นเรื่องน่าคิด  

นายกฯ ทักษิณ กลับจากอินเดีย นำวาทะของท่านมหาตมะ คานธี เรื่องบาป ประการ มาฝากคนไทย "รวยโดยไม่ต้องทำงาน" เป็นบาปอย่างหนึ่งใน ๗ อย่างนั้น ผมพูดกับ นักเรียนผู้นำ ทุกรุ่นว่า รวยมากแค่ไหน ก็ทุกข์ มีมหาเศรษฐีของโลก คนไหนบ้างที่ไม่ทุกข์ หลายปีมาแล้ว ดร.ทักษิณ ระบายให้ผมฟัง "พี่ คนบางคน ไม่เคยเห็นหน้าผม ก็เกลียดผม เสียแล้ว" "เกลียดทำไมครับ" ผมถาม เพราะเห็นว่าแปลก "เขาเกลียด เพราะผมรวย" อ่านหนังสือชื่อ "ปรัชญาการดำรงชีพ" ของท่านผู้รู้ท่านหนึ่ง พูดถึง "ความสุขแห่งชีวิต" ว่ามีอยู่ ๓ ประการเท่านั้น คือ ๑ สุขเกิดจากการทำความดี ๒ สุขเกิดจากการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และ ๓ สุขจากการ มีอายุยืนยาว ความร่ำรวย ไม่มีอยู่ในนั้นเลย แต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องน่ารังเกียจ ถ้ารวยมาโดยถูกต้อง แม้บ้านเมือง กำลังอยู่ในยุค เศรษฐกิจฟุบ ขอให้สมาชิก "เราคิดอะไร" ช่วยกันยืนหยัดยืนยันว่า "จนอย่างมีศักดิ์ศรี ดีกว่ารวย อย่างไร้ศักดิ์ศรี"


วันใหม่ปีใหม่มาแล้ว ขอให้ผ่องแผ้วสดใส
ศีลห้าเป็นหลักมั่นไว้ ก้าวไปตามรอยพุทธองค์
เริ่มต้นสิ่งใหม่ดีงาม ความทรามความเสื่อมความหลง
ปลดเปลื้องปลดปล่อยปลดปลง ปลูกบุญหยั่งลงตรงใจ
ศรัทธาปัญญาอดทน ฝึกฝนปรับเปลี่ยนแก้ไข
เคยพลั้งก้าวพลาดล้มไป ลุกใหม่ยืนหยัดหัดดี
เกิดมาเป็นคนจนรวย เจ็บป่วยแก่ตายสุดหนี
ลองตรองลองตรึกดูที โลกนี้สิ่งใดน่าครอง
วันวารผันผ่านล่วงไป ชักช้าอยู่ไยพี่น้อง
พากเพียรละชั่วทั้งผอง ชีวิตเรืองรองเบิกบาน
ด้วยจริงใจและซึ้งในน้ำใจ
จาก

กลั่นแก่น "น.ส.พ. เราคิดอะไร"

เราคิดอะไร อันดับที่ ๑๓๘ มกราคม ๒๕๔๕