เราคิดอะไร.

คำกรองกรองคำ
IF YOU HAVE ONLY THE WILL

"This life is a difficult riddle,
For how many people we see
With faces as long as fiddle
That ought to be shining with glee.
หากมีเพียงความตั้งใจจริง
"ชีวิตนี้เป็นปริศนาที่แก้ยาก
ดังที่เห็นอยู่-ผู้คนจำนวนมาก
มีใบหน้าตอบลีบราวก้านซอ
ทั้งที่ควรสดใสด้วยรอยยิ้มเริงร่า.
I am sure in this world there are plenty
Of good things enough for us all.
And yet there's not one out of twenty
But think that his share is too small.


ฉันแน่ใจว่าโลกนี้มีทุกอย่าง
ที่ดีให้เราทั้งผองอย่างพอเพียง
แต่ก็หาได้มีแค่หนึ่งในยี่สิบคนไม่
ที่ก่นคิดแต่ว่าส่วนของตนนั้นน้อยเกินไป.

Then what is the use of repining,
For there's a will , there's a way
And tomorrow the sun may be shining,
Although it is cloudy today.

ฉันนั้นแล้วเราจะเฝ้ารำพันไปไยเล่า
ในเมื่อ "มีความตั้งใจมั่นแล้วย่อมมีทาง"
วันรุ่งพรุ่งนี้ดวงตะวันอาจจะฉายแสง
แม้วันนี้จะหม่นมัวด้วยเมฆหมอก.

Do you think that by sitting and sighing
You'll obtain all you want?
It's cowards a lone that are crying
And foolishly saying "I can't !"

คิดหรือว่าเพียงนั่งจับเจ่าและถอนใจ
แล้วจะได้สิ่งที่ท่านปรารถนา?
คนเขลาเท่านั้นที่เอาแต่ครวญคร่ำ
พร่ำบ่นอย่างโง่เง่าว่า "ฉันทำไม่ได้".
It is only by plodding and striving
And laboring up the steep hill
Of life, that you'll ever be thriving,
Which you'll do if you've only the will."

 

ด้วยการลากขาพยายามยอดอยาก
ทั้งแบกหามของหนักบนสองบ่าขึ้นเขาชัน
แห่งชีวิตเท่านั้นแหละที่จะต่อยอดความเจริญได้สำเร็จ.
และท่านย่อมทำเยี่ยงนั้นได้หากมีเพียงความตั้งใจจริง.

"จันทน์กะพ้อ" แปล
๑๕ ธ.ค. ๔๔

เนื้อเพลงนี้อายุร้อยปีเศษแล้ว เป็นเพลงที่กรรมกร ยุคบุกเบิก ของอเมริการ้องกัน ขณะทำงาน ด้วยความเหนื่อยยาก ในการสร้างชาติของเขา ปัจจุบันคนอเมริกันเอง ก็แทบไม่รู้จักเพลงนี้แล้ว


พุทธะอยู่ที่ไหน
พุทธะอยู่ไหนใครรู้บ้าง เห็นเที่ยวอ้างพูดไปคนละอย่าง
ต่างคนต่างวิถีต่างเส้นทาง ต่างคนต่างยกสรรต่างกันไป
พุทธะอยู่ที่ วาง บ้างก็ยก แต่ละคนพูดกลับหมกสะสมใหญ่
ทั้งรถยนต์ พัดยศ สลดใจ พูดกับทำ ทำไมสวนทางกัน
พุทธะอยู่ไหนใครรู้บ้าง หรืออยู่กลางมหาเจดีย์แดนสวรรค์
หรืออยู่ในหอไตรงามผ่องพรรณ ผูกใบลานเหล่านั้นมีพระพุทธ
จึงสร้างที่เก็บไว้อย่างสวยหรู บูชา-ชู เสียจนเพริศพิสุทธิ์
ไม่รอช้าเปิดตู้อย่างเร่งรุด กลับสะดุด เจอแต่ ใยแมงมุม
แล้วพระพุทธจริงจริงอยู่ที่ไหน ขณะคิดเดินไปเผลอตกหลุม
เพราะสติไม่อยู่คอยมาคุม มัวแต่กลุ้มเที่ยวหา แต่พระพุทธ
‘ธาร ธรรมโฆษณ์


ละ โลภ โกรธ หลง
ละ ตัวตนอัตตาอันบ้าคลั่ง
โลภ ล่มล้วนจะพังพาฉิบหาย
โกรธ กลับฆ่าล้างใจให้ตกตาย
หลง มัวเมาเสื่อมร้ายกว่าสิ่งใด
ละ ให้ลุล่วงรู้ถูกหรือผิด
โลภ แย่งเอาสิ้นคิดรีบแก้ไข
โกรธ ดับได้ด้วยธรรมะชำระใจ
หลง หยุดว่างเปล่าไว้ใกล้นิพพาน
‘รัชธีรินทร์ รักนา โรงเรียนสันติวิทยา เชียงราย

(เราคิอะไร ฉบับที่ ๑๓๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕)