หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >เราคิดอะไร

จากใจถึงใจ


"เราคิดอะไร" ฝ่าคลื่นเศรษฐกิจจะครบรอบ ๘ ปี ในฉบับที่ ๑๔๗ ซึ่งจะวางตลาดในเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ นี้ ผู้ร่วมงาน ยังมีกำลังใจ และพลังแห่งความเพียรที่จะผลิตสื่อสาระสัมมาทิฐินี้ต่อไป

ในโอกาสครบรอบ ๘ ปีนี้ สำนักพิมพ์จะจัดพิมพ์หนังสือ "โทษทันตา" จากประสบการณ์จริง ของผู้ถ่ายทอด แต่ละท่าน ซึ่งมีความปรารถนาดีที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่ได้ประสบมา เพื่อยังศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้เชื่อมั่นในกรรม และผลของกรรมยิ่งขึ้น เพราะศาสนาพุทธเป็นกรรมนิยม เชื่อมั่นว่า กรรมเป็นทรัพย์แท้ ถ้าทำดีก็ได้พึ่งกรรมดี ถ้าทำชั่ว ก็ต้องพึ่งกรรมชั่ว ซึ่งส่งผลให้เดือดร้อนเป็นทุกข์

ผู้ที่เชื่อในกฎแห่งกรรม จะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและพากเพียรเพิ่มกุศล ทำดีให้เต็มที่ สมกับที่เกิดมา เป็นมนุษย์

สำนักพิมพ์จึงยินดีมอบหนังสือดีเล่มนี้เป็นของกำนัลแด่ทุกๆ ท่าน

ในโอกาสนี้หากท่านจะร่วมสื่อสาระแก่สังคม ด้วยการร่วมแสดงความยินดี หรือลงโฆษณา ในฉบับครบรอบ ๘ ปี โปรดติดต่อได้ ตามรายละเอียดนี้

อัตราโฆษณา "เราคิดอะไร"

๔ สี
ปกหลังนอก ๒๕,๐๐๐ .- หน้ารองปกหน้า-หลัง ๑๕,๐๐๐ .-
ปกหน้าใน ๒๐,๐๐๐ .- หน้ากลางคู่ ๒๘,๐๐๐ .-
ปกหลังใน ๑๘,๐๐๐ .- ขาวดำ เต็มหน้า ๘,๐๐๐ .-
๑/๒ หน้า ๑๐,๐๐๐ .- ขาวดำ ครึ่งหน้า ๕,๐๐๐ .-
๑/๔ หน้า ๖,๐๐๐.- ขาวดำ ๑/๔ หน้า ๓,๐๐๐ .-
ลงโฆษณาต่อเนื่อง ๔ ครั้ง แถมฟรี ๑ ครั้ง  
ลงโฆษณาต่อเนื่องตลอดปี ลด ๒๕%  

อัตราโฆษณา ฉบับพิเศษ
ชื่อ...โทษทันตา

ขนาดหนังสือ: ๕.๕ นิ้ว x ๘ นิ้ว ๑๖ หน้ายกพิเศษ

๔ สี  
ปกหลังนอก ๑๕,๐๐๐ .-  
ปกหน้าใน ๑๐,๐๐๐ .- ปกหลังใน ๘,๐๐๐ .-
เนื้อในเต็มหน้า ๕,๐๐๐ .- ขาวดำ เต็มหน้า ๓,๐๐๐ .-
๑/๒ หน้า ๓,๐๐๐ .- ขาวดำ ครึ่งหน้า ๑,๕๐๐ .-
๑/๔ หน้า ๑,๕๐๐ .- ขาวดำ ๑/๔ หน้า ๑,๐๐๐ .-
   

สั่งจองโฆษณาติดต่อ : สู่เสรี สีประเสริฐ, ศีลสนิท น้อยอินต๊ะ หรือ ปีกฟ้า เภาประเสริฐ สำนักพิมพ์กลั่นแก่น ๖๔๔ ซ.เทียมพร ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐ โทร. ๗๓๓-๖๒๔๕, ๓๗๔-๕๒๓๐ FAX: ๓๗๔-๕๒๓๐

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๔๕ สิงหาคม ๒๕๔๕)