หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >เราคิดอะไร

คำกรอง กรองคำ ‘น้อมคำ อิสรา

 

 

 

 

12 สิงหาคม 2545
ปณิธานของพระองค์
"ดั่งดวงแก้วจักรีวงศ์" ธำรงสง่า
"ดั่งแม่ฟ้าขวัญด้าว" ชาวสยาม
"พระนางเจ้าสิริกิติ์" สถิตพระนาม
บูรณะโบสถ์อารามเปี่ยมน้ำพระทัย
ลูกโชคดีมีแม่แผ่รักล้อม
อยู่ในอ้อมรักแท้จริงอันยิ่งใหญ่
"ปณิธานของพระองค์" ทรงห่วงใย
โดยเฉพาะผู้ยากไร้ใฝ่กรุณา...

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมบัติ ตั้งก่อเกียรติ
นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย
ประพันธ์

 


12 สิงหาคม 2545
"ขอ ธ คู่นฤเบศร์แผ่เมตตา

"พระนางเจ้าสิริกิติ์" วิศิษฐ์วิเศษ
สายพระเนตรกว้างไกลในทุกหน
เป็นแบบอย่างสอนลูกผูกใจคน
ให้พึ่งตนด้วยแนวคิดจิตศรัทธา
รวมกระแจะจันทน์หอมงามพร้อมพรั่ง
เปี่ยมพลัง "รักเทิดทูน" สูงคุณค่า
ขอ ธ คู่ "นฤเบศร์" แผ่เมตตา
เฉลิมพระชนมพรรษา...ถวายพระพร...

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววาสนา บุญสม ประพันธ์


     

ชี
ขาวเอี่ยมสะอาดตา
เดินมุ่งหน้าถนนหลวง
โปรดสัตว์นรกปวง
ละเว้นบาปบำเพ็ญบุญ
เช้าตรู่ตะลึงพบ
ภาพประสบแสนอบอุ่น
มรรคทางพุทธคุณ
สว่างแจ้งกลางใจมน
อุ้มบาตรระเบียบย่าง
สละวางปุถุชน
เมฆฟ้าอึมครึมฝน
สงบนิ่งดำเนินจร
วางโลกไว้เบื้องหลัง
เบื้องหน้าหวังพระธรรมสอน
ดอกบัวในสาคร
โผล่น้ำแล้วอรุณเรือง

 

 


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


 

เปลือย
ซอมซ่อสกปรก
เดินเปลือยอกอิ่มเคลิ้มฝัน
ฟั่นเฟือนเก็บตะวัน
หวังเสาะค้นกวีคำ
คว้าหยิบพยับเมฆ
ฝุ่นทรายเสกสาดฝนฉ่ำ
ฉีกลมละเมอพร่ำ
ว่าผืนดินดุจเรือนนอน
ชีวิตก็แค่นี้
จรลีนกเร่ร่อน
ตามใจเที่ยวสัญจร
มิรู้ฝั่งขอบฟ้าไกล
ดุ่มเดินทะลุโลก
สิ้นทุกข์โศกสะเทือนใจ
ค่ำนี้จะนอนไหน
พรุ่งนี้เล่ามิรู้เลย

‘ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร


เหลิง
หลายครั้งและหลายหน
คนทำข่าวต้องร้าวราน
อยู่ใต้อุ้งมือมาร
คอยเผาผลาญงานมวลชน
กระบอกเสียงเพียงบอกชี้
สังคมนี้ของทุกคน
หวังให้ความมืดมน
ส่งผลร้ายกลับกลายดี

เมืองใดไร้เสรี ถูกกดขี่คือปวงชน
วุ่นวายและสับสน จะบันดลบังเกิดมี
อย่าหลงในอำนาจ ประชาชาติขาดยินดี
ยุคหนึ่งมีสี่ปี ท่องคำนี้ให้ขึ้นใจ

‘มุมเมือง

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๔๕ สิงหาคม ๒๕๔๕)