หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >เราคิดอะไร

่ข่าวคนเอ๋ย - นักข่าวเบอร์สาม -

เมื่อธุรกิจโลกานุวัตรมาถึง ยุคการค้าเสรีก็มาทันที วันนี้บริษัทต่างชาติยกกองทัพมาหลายเพลาแมคโคร เทสโก้-โลตัส บิ๊กซี คาร์ฟู กระจายกันยึดพื้นที่ ถนนสายไหนที่เจริญ ร้านค้าเหล่านี้จะต้องแทรกตัวไปทันที

ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือ ร้านค้าเล็กๆ คือร้านโชวห่วย กำลังมีอันเป์นไปทุกขณะ

ประเทศไทย จะแก้ปัญหากันอย่างไร โปรดติดตามมนุษย์ค้างคาวภาค ๒

ฉากทำเนียบรัฐบาล นักข่าวยื่นไมค์เกือบชนปากท่านรัฐมนตรี "ในต่างประเทศ เขาให้ร้านค้ายักษ์ใหญ่เหล่านี้ ไปตั้งชานเมือง

บางแห่ง กำหนดเวลาปิดเปิดไว้ด้วยเลยละค่ะ

อยากทราบเมืองไทยจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะ?"

"เราเตรียมไว้แล้วครับ เราทราบปัญหานี้อยู่" เสียงทุ้มนุ่ม เหมือนบิดาผู้แสนอบอุ่น

"มาตรการที่ ๑ เราตั้งหน่วยฝึกอบรมให้โชวห่วย เอากลยุทธ์ดีๆ มาสอนเขา

มาตรการที่ ๒ เราจะบอกคนไทยอย่าไปซื้อ

มาตรการที่ ๓ เราตั้งกองทุนโชวห่วย ช่วยเหลือร้านเล็กๆ ที่ทุนน้อย ให้สู้ต่อไป

มาตรการที่ ๔ ขณะนี้ได้ตั้งกรรมการเฉพาะกิจ หามาตรการที่แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ครั้งนี้"

"เราทำได้ และเราทำแล้ว" คนตอบยิ้มแย้มอย่างมีความสุข ที่แก้ปัญหาระดับประเทศได้สำเร็จ

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๔๕ สิงหาคม ๒๕๔๕)