หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >เราคิดอะไร

ขอคิดด้วยสักคน ต่อโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรค
- นายจิ้งจก -


ได้ข่าวว่าจะสำรวจความคิดเห็นของแพทย์ทั่วประเทศว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อโครงการนี้

ในเรื่องนี้ผมขอเป็นจิ้งจกทักสักนิดว่า ถ้าแพทย์ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ เราจะถือว่า โครงการนี้ ไม่ดีหรือไม่ ไม่ดีในที่นี้หมายถึง ไม่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ หรือไม่ดีเฉพาะแพทย์

แล้วที่ไม่ดีต่อแพทย์นั้นหมายถึงอะไร

จะหมายถึงทำงานหนักขึ้น แต่ได้เงินน้อยลงใช่หรือไม่

ถ้าใช่ก็ต้องถามแพทย์ที่มีความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้ สมควรเป็นเกณฑ์ หรือบรรทัดฐาน ของการตัดสิน เรื่องนี้หรือไม่

ผมสงสัยว่า เหตุใดจึงไม่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ที่รับบริการว่า เห็นด้วยกับ โครงการนี้ หรือไม่?

ผมเห็นว่า ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ที่รับบริการไม่เห็นด้วย ก็ควรเลิกโครงการนี้เสีย แต่เมื่อไม่นานมานี้ มีการสำรวจในเรื่องนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยไม่ต่ำกว่า ๖๐%

จริงที่เราควรรับฟังความเห็นของคนส่วนใหญ่

แต่ข้อสำคัญเราควรมุ่งผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ หรือส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวใช่ไหม

จึงจะสมเป็นนักการเมืองและแพทย์ที่มีปณิธาน ที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง มิใช่เพียง นโยบาย หรือคำพูด ที่สวยหรูว่า เราจะเสียสละเพื่อประชาชนเท่านั้น

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๔๕ สิงหาคม ๒๕๔๕)