>เราคิดอะไร

คนบ้านนอก บอกกล่าว โดย จำลอง


หลังวันแม่ไม่กี่วัน กลุ่มผู้นำสตรี ๖๐ คน จาก ๙ จังหวัดในภาคกลาง เดินทางไปเข้าฝึกอบรม ที่โรงเรียนผู้นำ ด้วยความสมัครใจ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้สนับสนุน โดยไม่ได้บอก ให้ทราบล่วงหน้า ว่าจะต้อง เจออะไร ลำบากแค่ไหน

เป็นหลักสูตรสั้น ๑ วัน ๑ คืน พอจบหลายคนขอต่อหลักสูตรปรกติ ๔ วัน ๓ คืน ในคราวหน้า ก่อนจะออก เดินทาง กลับบ้าน ผู้นำสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ให้องค์หนึ่ง

ชาวพุทธหลายคนทราบดี ก่อนจะถึงเวลาเสด็จปรินิพพาน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเตรียม ทุกสิ่งทุกอย่างไว้พร้อม เพื่อพระพุทธศาสนาจะได้สืบต่อ อีกนานแสนนาน ไม่ทรงตั้งพระสาวกองค์ไหน หรือกำหนดสิ่งใด ไว้แทนพระพุทธองค์ มีแต่พระธรรมเท่านั้น ทรงห้ามไว้ชัดเจนว่า ไม่ให้เอาอะไรมาแทน ไม่ว่าจะเป็นรูปวาด รูปปั้น รูปแกะสลัก... แม้กระนั้นก็ยังมีคนจำนวนมากฝ่าฝืน

อนุสาวรีย์ที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก คือ พระพุทธรูป นับจำนวนหมื่นๆ แสนๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กๆ จนถึงใหญ่ เท่าภูเขา

จากโอรสกษัตริย์ซึ่งเพียบพร้อมด้วยทรัพย์ศฤงคาร เดินไปสู่ความเป็นสามัญชน กินน้อยลง ใช้น้อยลง แต่กลับมีคน เห็นคุณค่า เคารพบูชามากขึ้น

"คุณค่าของคนมากขึ้นๆ เพราะเขาเอาลดลงๆ"

เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติเสนอขึ้นเงินเดือนตัวเองและพวกพ้อง ขึ้นหมดทั้ง ส.ส. ส.ว. เงินเดือนอัตราเดิมเจ็ดหมื่นกว่าก็มากอยู่แล้วจะเพิ่มเป็นแสนเศษ ถูกคนด่าทั้งเมือง ความคิดเห็น ของประชาชน ที่เสนอผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ล้วนแล้วแต่คัดค้านทั้งสิ้น คุณค่าของ "ท่านผู้ทรงเกียรติ" หายไปแทบไม่เหลือ

"คุณค่าของคนลดลงๆ เพราะเขาเอามากขึ้นๆ"

(เราคิดอะไร ฉบับ ๑๔๖ กันยายน ๒๕๔๕)