หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >เราคิดอะไร

คนบ้านนอกบอกกล่าว

ดี๋ยวนี้คนกรุงรู้อะไร คนบ้านนอกก็รู้อย่างนั้น ติดตามข่าวได้ทันเหตุการณ์พอๆ กัน คนกรุงฮือฮาเรื่องอะไร คนบ้านนอกก็ฮือฮาเรื่องนั้น เพราะการกระจายข่าวทางหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์เป็นไปอย่างทั่วถึง
ช่างไม้จากหมู่บ้านใกล้ๆ เวลาไปทำงานที่โรงเรียนผู้นำ ก่อนลงมือก็ตั้งวงคุยกันเรื่องสงครามอิรัก เหมือนเป็น การสรุปประจำวันว่าการรบคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ต่างฝ่ายต่างเสีย-หายเท่าไหร่ ทั้งไพร่พล และอาวุธยุทโธปกรณ์ ระหว่างทำงานก็เปิดวิทยุฟังติดตามข่าวตลอดวัน ผมเสียอีก โตมาทางทหาร ผ่านการรบ ในสมรภูมิมาแล้ว ยังรู้รายละเอียดไม่เท่าเลย

ผมอาจจะเหมือนสมาชิกเราคิดอะไรบางท่าน อ่านบ้าง ฟังข่าวกันบ้าง ไม่ทุ่มความสนใจ เอาเวลา ไปคิดอย่างอื่น ทำอย่างอื่นได้ประโยชน์มากกว่า สงครามที่ไหนๆ ก็เหมือนกันหมด ฝ่ายรุก จะเริ่มด้วยกา รสาดอาวุธหนักเข้าใส่ ทิ้งระเบิดจากเครื่องบิน ยิงจรวดจากพื้นดิน จากเรือ บรรทุกเครื่องบิน จนน่วม แล้วก็ส่งหน่วยภาคพื้นดินทั้งทหารราบและรถถังเข้ายึดพื้นที่ ฝ่ายตั้งรับ ก็พยายามสกัดการรุกทุกวิถีทาง ขั้นตอนก็มีเท่านี้เอง

ที่จริงก่อนหน้านี้ โลกก็คุกรุ่นด้วยสงครามเรื่อยมา แต่เป็นการรบในวงแคบๆ รบกันเองภายในประเทศ เพราะความขัดแย้งกันทางเชื้อชาติและผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ

แม้สงครามจะเกิดขึ้น ครั้งแล้วครั้งเล่า ผู้คนในประเทศใหญ่หรือประเทศเล็กก็ไม่ควรจะท้อ ใช้พลังทางศาสนาของทุกศาสนาเข้าช่วยอย่างเต็มที่ สามารถลดสงครามได้

จงรินธรรมให้ฉ่ำชน
เมื่อสิบกว่าปีก่อน คณะราชาโยคะ ได้รณรงค์เรื่องสันติ-ภาพอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ชาวอโศกทั้งพระและฆราวาสทุกพุทธสถานทุกชุมชนได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ทุกวันในเวลา ก่อนเที่ยง เล็กน้อย จะมีเสียงประชาสัมพันธ์เตือนให้เตรียมตัว พอถึงเวลาเที่ยงตรง เมื่อได้ยินสัญญาณ ทุกคนไม่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ ต้องหยุดพร้อมๆ กันหมด สงบนิ่งระลึกถึง สันติภาพ เป็นเวลาหนึ่งนาที

ถ้าคุณบุช คุณแบลร์ คุณซัดดัม เสียเวลาวันละนาทีเดียวนึกถึงสันติภาพ สงครามก็คงไม่เกิด


นาทีสันติภาพ
"สันติภาพ ใครๆ ก็เรียกร้องหาสันติภาพ
สันติภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากหัวใจเราๆ ท่านๆ ไม่มีสันติภาพอย่างแท้จริง
ฉะนั้นเราควรจะร่วมมือร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สร้างสันติภาวะให้เกิดขึ้นแก่จิตใจและการกระทำของเรา
หากพวกเรายังไม่ได้เริ่มทำ หรือยังทำไม่ได้
สันติภาพที่ทุกคนต้องการ คงจะเป็นเพียง
ความฝ'นลมๆ แล้งๆ เท่านั้นเอง"

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๕๓ เมษายน ๒๕๔๖)