>เราคิดอะไร

คุยนิดคิดหน่อย
- บรรณาธิการ -

ยุทธการกำราบปราบปราม กำจัดตัดตอนรากแก้วรากฝอยขบวนการยาบ้าปิดฉากไปแล้ว แม้จะมีมุมมอง ท้วงติงเรื่อง สิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง แต่อีกมุมหนึ่ง ก็มองในภาพรวม ประเมินว่า ได้ผลชะงัดดีนักแล ในเชิงหยุดยั้ง ขบวนการ ยาบ้า ที่กำลังระบาดแบบบ้าเลือด

นัยว่าถ้าไม่ใช้ความเฉียบขาดรุนแรง ไฉนจะสกัดกระทิงป่าดุดันได้เล่า

ผีดิบขบวนการยาบ้าจะฟื้นคืนชีพอีกหรือเปล่า ถ้าฟื้นขึ้นมาได้ ทีนี้ละก็เฮี้ยนนักนะจะบอกให้ อดใจรอ ดูฤทธิ์เดช หมอผี ขมังเวทสักอึดใจ

ตอนนี้ยุทธการล่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้มีอิทธิพลกำลังร่ายอาคมไหว้ครู

ต้องคอยติดตามดูกันต่อไป จะล่าล้างไปได้ถึงไหน

จะเลือกเฟ้นเข่นฆ่าจำเพาะนอกบ้าน หรือไม่เว้นแม้แต่พวกที่สุมหัวอยู่ในชายคาเดียวกัน ตรงนี้แหละ คือจุดเด่น จุดด้อย ที่จะวัดใจว่าจริงใจหรือจอมปลอมย้อมแมวขาย

เพื่อเป็นกำลังใจแก่กันในช่วงแรกเริ่มประเดิมยุทธ์

ขอคารวะที่คิดดีและจะทำดี และจะยิ่งคารวะสุดเกล้าถ้าทำดีได้จริงไร้เลศนัยจนเกิดผลดีแท้

การทำดีเพื่อตนเองนับว่าดีระดับหนึ่ง แต่การทำดีเพื่อผู้อื่นนับว่าดีเหนือขึ้นไปอีก

การทำดีเพื่อตน ยังไม่จาคะสละออกขาดจากจิตใจ ไม่พ้นทุนนิยม ส่วนการทำดีเพื่อผู้อื่น เป็นความเสียสละ เป็นบุญนิยม

ขบวนการทุนนิยมจะแปรรูปเป็นบุญนิยมได้จริง หรือแค่ภาพลวงตา

จิตวิญญาณใครถึงระดับไหน ใครมิอาจรู้ได้ชัดรู้ได้ตรงเท่าตนรู้ตนเอง