>เราคิดอะไร

ลงหลักปักฐาน สืบสานพระพุทธศาสนา

ในขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยกำลังเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ ดูเหมือนว่าปัญหาอนาคตของชาติ ก็ กำลังขยายตัวเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกัน โดยดูได้จากข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ ทั้งเด็กรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ไล่ยิงไล่ตีกัน ดูจะดุเด็ดเผ็ดมันยิ่งกว่าเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลเสียอีก แม้จะหัวเท่ากำปั้นเท่านั้นเอง

ยิ่งได้อ่านคำเปิดเผยของนายมาณพ คณะโต ผู้อำนวยการเครือข่ายพัฒนาวิชาการสารเสพติดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า

"เมื่อพูดถึงวัยรุ่นมี ๓ เรื่องคือ อัพยา ท้าตี และฟรีเซ็กส์ หรือบางรายมีพฤติกรรมที่เรียกว่าเสียตัวเมื่ออายุ ๑๒ ท้องเมื่ออายุ ๑๓ หนีตามเมื่ออายุ ๑๔ เป็นโสเภณีเมื่ออายุ ๑๕ เล่นยาบ้าเมื่ออายุ ๑๖ ตกเป็นเมีย น้อยอายุ ๑๗ ปี ซึ่งข้อความหรือสุภาษิตเหล่านี้จะรู้กันในหมู่วัยรุ่นจำนวนมาก"

ปัญหาเด็กที่นับวันๆ มีแต่จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นนี้ ผู้ใหญ่ต่างพยายามหามาตรการมากมายอันเป็นปลาย เหตุมาแก้ไขที่ตัวเด็ก โดยไม่ได้เฉลียวใจว่า สิ่งที่เด็กทำนั้นก็ทำมาจากสิ่งที่เขาเห็นทุกเมื่อเชื่อวัน ผู้ใหญ่ตัวดีล้วนเป็นแบบอย่างสร้างค่านิยม สร้างหายนธรรมให้เด็กๆ พากันเลียนแบบทั้งสิ้น

เด็กไทย ใจฝรั่ง ชื่อฝรั่ง หัวแดง สายเดี่ยว นิยมอัพยา ท้าตี ฟรีเซ็กส์ ก็ล้วนส่งมาจากทางตะวันตก ซึ่งก็ เป็นเพราะผู้ใหญ่ไปร่ำเรียนศึกษามาจากทางตะวันตก จนแทบจะเดินตามก้นฝรั่งทุกฝีก้าว วัฒนธรรม ที่ดีงามทางตะวันออกที่ชาวอริยกะหรืออารยันสืบทอดกันมาจากลุ่มแม่น้ำคงคาได้เลือนหายไป ปัจจุบัน แทบจะเรียกได้ว่า วัฒนธรรมของชาวมิลักขะ (ป่าเถื่อนไร้วัฒนธรรม) กำลังมาครอบงำแทน

โดยเฉพาะสังคมไทยที่มีพุทธศาสนาปลูกฝังกันมานับพันๆ ปี ทำให้คนไทยถูกปลูกฝังด้วยคุณธรรมไว้ใน สายเลือด เช่น เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส (Land of smile) เป็นคนที่มีน้ำใจ รู้จักให้อภัยจนคำว่า "ไม่เป็น ไรๆ" พูดกันติดปาก เป็นสังคมที่มีความกตัญญู จะเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ตายายไปจนกว่าจะตายจากกัน ส่วน ทางตะวันตกเป็นระบบตัวใครตัวมัน พ่อแม่ที่แก่เฒ่าจะถูกทอดทิ้งเหมือนวัตถุสิ่งของชำรุดที่ใช้งานไม่ได้ แล้ว

โดยรากฐานของพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าทรงกำหนดคนมีวรรณะกับคนไร้วรรณะนั้นให้อยู่ที่ "กรรม"(การกระทำ) เป็นสำคัญ ไม่ใช่อยู่ที่การสืบทอดจากวงศ์ตระกูล วิถีชีวิตของขุนพล กระบี่มื้อเดียว (พล.ต.จำลอง ศรีเมือง) แม้จะไม่ใช่นักบวช แต่ชีวิตที่ได้สมาทานอาหาร มังสวิรัติวันละ ๑ มื้อ ถือ พรหมจรรย์ นั่งรถโดยสาร บ.ข.ส.อยู่เป็นประจำ พยายามประหยัด ทุกสิ่งทุกอย่าง แม้น้ำก็อาบเพียง ๕ ขัน ก็เคยทำมา จนได้ฉายาว่ามหา ๕ ขัน

ชาวอโศกมักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกสุดโต่ง นอกรีต แต่สิ่งที่ชาวอโศกปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็น่า จะได้นำวรรณะ ๙ มาตรวจสอบว่า เป็นไปตามหลักธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือไม่ ความเป็นคน มีวรรณะ ๙ ของพระพุทธเจ้านั้นประกอบไปด้วย

๑.ความเป็นคนเลี้ยงง่าย (สุภระ) ๒.ความเป็นคนบำรุงง่าย (สุโปสะ) ๓.ความเป็นคนมักน้อย กล้าจน (อัปปิจฉะ) ๔.ความเป็นคนใจพอ สันโดษ(สันตุฏฐะ) ๕.ความขัดเกลา (สัลเลขะ) ๖.ความทำลายกิเลส (ธูตะ) ๗.อาการน่าเลื่อมใส (ปาสาทิกะ) ๘.การไม่สะสม (อปจยะ) ๙.เพ่งเพียร ระดมความเพียร (วิริยารัมภะ)

วัฒนธรรมทางตะวันออกเป็นวัฒนธรรมของชาวอริยกะ ที่มีพุทธศาสนาปลูกฝังกันมาเป็นพันๆ ปี ทำให้ เป็นคนมีวรรณะ ไม่ใช่เป็นคนไร้วรรณะ (อวรรณะ) นับเป็นข่าวที่น่ายินดีที่ปีการศึกษานี้ กระทรวงศึกษา ธิการได้จัดให้มีหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นมา นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาอนาคตของชาติโดยตรง แล้ว ก็ยังจะได้ชื่อว่าเป็นการลงหลักปักฐาน สืบสานศาสนาอีกประการหนึ่งด้วย

- จริงจัง ตามพ่อ -

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๕๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖)