>เราคิดอะไร

ดีอย่างเสียหลายอย่าง
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย เมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ว่าพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ ไม่ชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เป็นอันว่า ต่อไปนี้ฝ่ายหญิง ก็ไม่ต้องใช้ นามสกุลสามี ดิฉันว่าก็ดีไปอย่างที่หญิงจะได้มีสิทธิเสรีเท่าเทียมชาย
** สมหญิง สมรสแล้ว กทม.

- สตรีที่รู้ตัวว่าเป็นหญิงและสำนึกในหน้าที่แม่ศรีเรือน แม่ที่ดีของลูก แม่พระที่รับผิดชอบสังคม ใจจะไม่มี ที่ว่างให้วุ่น เรื่องสิทธิสตรีทำนองนี้หรอกครับ อีกทั้งครอบครัวของสตรีเผ่าพันธุ์นี้ล้วนอยู่เย็น เป็นสุข ไม่ต้อง รณรงค์ ขู่เข็ญชายให้จำใจ ร่วมหอรอโลง (ศพ) ด้วยทั้งที่อยากจะกราบลา วันละสามเวลา หลังอาหาร และก่อนนอน โบราณว่าไว้ นามนั้นสำคัญไฉน ก็น่าจะคิดใหม่ทำใหม่ ไม่ว่านามตัว นามสกุล มันก็สมมติทั้งเพ คนจะสูงส่งเป็นมนุษย์ หรือจะต่ำต้อย เป็นดิรัจฉาน ใช่จะอยู่ที่ชื่อตัวชื่อสกุล หรอกน่า ถึงศาลรัฐธรรมนูญ จะเปิดทางให้ ก็น่าจะคำนึงถึงไทยแท้แต่โบราณ ที่ครอบครัวผัว เมีย ครองคู่ อยู่กินเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน มิใช่ตั้งแง่สร้างเงื่อน เอาชนะคะคานกัน ซึ่งรังแต่จะพาบ้านแตก สาแหรกขาด

ในหมู่ชนที่ถือโคตร กษัตริย์ประเสริฐสุด แต่ผู้ใดสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ (ความรู้และ ความประพฤติ) ผู้นั้น ประเสริฐสุด ในเทวดาและมนุษย์" ความรู้ความประพฤติ สำคัญกว่า ชาติสกุล

" ใครก็ตามยังถือชาติ ถือโคตร ถือตัว ถืออาวาหะ วิวาหะ คนเหล่านั้น ย่อมอยู่ห่างไกล จากความรู้ และความประพฤติ อันยอดเยี่ยม ต่อเมื่อละความถือชาติ ถือโคตร ถือตัว ถืออาวาหะ ถือวิวาหะได้ จึงจะทำให้แจ้งได้ ซึ่งความรู้ และ ความประพฤติอันยอดเยี่ยม" พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้อย่างนี้ครับ ในอัมพัฏฐสูตร


ธรรมดาโลกธรรมดาคน
ข่าว ส.ว.เกษม รุ่งธนเกียรติ แห่งสุรินทร์ ขอลาออกจากตำแหน่งทั้งที่ยังมีวาระอยู่อีกหลายปี คาดว่าจะลง ส.ส.สมัย หน้า พรรคไทยรักไทย ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบเลือกตั้ง ส.ว.ใหม่ถึง ๒๐ ล้านบาท และมีข่าวว่า อีกหลายคน ก็จะเดินตามรอยนี้เหมือนกัน ทำให้เสียความรู้สึกมาก กับการเมืองแบบไทยไทย
** คนน้ำเค็ม สมุทรสาคร

- การเมืองแบบไทยไทยวิวัฒนาการมาถึงยุคการเมืองแบบไทยรักไทย มีโฉมใหม่ให้เห็น ให้ตื่นเต้น จนมิอาจ กะพริบตา จะเสียความรู้สึกดีๆ ต่อคนเหล่านี้ก็เสียไปเถิด แต่อย่าเสียใจ จนพาใจเสีย แล้วจะพานพา เสียบ้านเสียเมือง ให้พวกนี้ได้ง่ายๆ เรื่องแบบนี้ มีให้รู้เห็น อยู่เรื่อยๆ พวก ๒๖ ส.ว. ที่ถอนชื่อ ออกจากการ ให้ตีความ พ.ร.ก. ภาษีสรรพสามิตโทรคมนาคม ก็อีกเรื่องหนึ่ง ลงชื่อแล้วก็ขอถอนชื่อ ทำให้สภา มีสีสันขึ้น ตั้งเยอะเลย


บ้านร่มรื่น บ้านเมืองร่มเย็น
อยากให้รัฐบาลประกาศสงครามระดับรากหญ้าในกระบวนการคอรัปชั่น ให้มาเฟียอิทธิพล ทั้งหลายแหล่ หมดไปจาก แผ่นดินไทย จนกลายเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อย่างแท้จริง เพราะว่ากระบวนการ คอรัปชั่นนั้น ไม่ได้ระบาดอยู่ เฉพาะในแวดวงราชการ การเมือง การบริหารปกครองแผ่นดิน เท่านั้นหรอก แม้แต่ในครอบครัวทั่วไป พ่อแม่ที่บอกว่า แสนรักและห่วงใยลูกน้อย ก็ยังคอรัปชั่น ความเป็นพ่อแม่ของลูก ไปปรนเปรอ ซาตานชีวิต อันมีเกลื่อนกลาด ทุกหัวระแหง เช่น การพนัน ไม่ว่าฟุตบอล หวยรัฐ หวยราษฎร์ ซ่อง บ่อนกาสิโน ซึ่งแม้จะถูกกฎหมาย แต่ก็เป็นอบายมุขอยู่ดี ทั้งเหล้า บุหรี่ ยาเสพติดสารพัด คุณธรรม แห่งความเป็นพ่อแม่ หายไปไหนหมด หลายกรณีพบว่า ปัญหาเด็ก และเยาวชน อันรุนแรง เนื่องมาจาก ครอบครัว ที่แตกร้าว ขาดการอบรม เลี้ยงดูที่ดี ขาดตัวอย่าง อันดีงาม พ่อแม่หลงมัวเมา ในอบายมุข ปล่อยลูกเติบโตตามยถากรรม ครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่หล่อหลอมเด็ก ให้มีทัศนคติ และ วิถีการดำรงชีวิตที่ดี ถูก ต้องงดงาม แล้วประชาชนก็จะเป็น " ประชามีธรรม ประเทศมีไท"
** แก้วมูล เภตรา เชียงราย

- ก็แล้วประดา (เจ้า) แม่ที่มัวแต่ชุมนุมก่อตั้งชมรม " รวมกันเราอยู่ ทิ้งกูมึงตาย" และรณรงค์ไล่ต้อน (เจ้า) พ่อให้เข้า คอก เอ๊ย! เข้าบ้าน ถ้า (เจ้า) พ่อฮึดสู้คิดจะล้มล้างอำนาจเก่า แต่พลาดท่า ถูกสมาชิกชมรม รุมทึ้งถึงตาย จะถือว่า คอรัปชั่นลูกหรือเปล่า เรื่องนี้ชาวชมรมน่าจะหันกลับมา พิจารณาโทษสมบัติ ของตัวเองบ้าง จะดีกว่าเยอะเลย ถ้าบ้านร่มรื่นเย็นใจ สบายกายดี ใครหนอจะลนลาน เผ่นหนี ไม่เหลียวหลัง ไหนๆ สตรีก็ประกาศแยกโคตรแล้ว บุรุษจะไม่ฉวย โอกาสฉลองอิสรภาพบ้างรึไง


ด่วนมาก
ดิฉันเคยอ่าน น.ส.พ.เราคิดอะไร ทางรายการเพื่อนช่วยเพื่อนส่งมาให้ อยากเป็นสมาชิก จึงส่งเงินมา ๒๕๐ บาท อยาก อ่านปักษ์ก่อน-หลังพฤษภาคม มิถุนายน และถ้าเป็นไปได้ ปักษ์เก่าๆ ของเดือนมีนาคม เมษายนด้วยค่ะ ด่วนมากนะคะ จะส่งไปให้สามีอ่าน ที่ประเทศลิเบีย
** สมพร มหาสารคาม

- จะส่ง " เราคิดอะไร" ไปท่องแดนลิเบียเชียวหรือครับ อย่าลืมบอกสามีคุณ เขียนจดหมาย มาคุยกันบ้างเด๊อ ไม่ต้องบอก ก็ได้ว่า เสียค่าหัวไปทำงานลิเบียเท่าไร เอาแต่ว่าตอนนี้ หมดหนี้หรือยัง


นกม.
ฉันแทบไม่เคยทำความดีเพื่อความดีเลย ชอบสร้างภาพ ก็แน่ละ ต้องเป็นภาพที่ดีๆ ชอบเสนอหน้านาย ตอนไปช่วยเปิด งาน นกม. (นักการเมือง) ท้องถิ่น จะรู้จักฉันดี เรียกว่าเห็นหน้านาย ก็ต้องเห็นหน้าฉัน พอลับหลังฉัน ก็ทำหน้าที่เป็น เลขาฯนินทานาย ก็หาพวกเข้าไว้ สนุกจังว่ะ
** จิ๋ว กระจอก ทับสะแก

- ส่วนฉันซีชอบทำความชั่วเพื่อสร้างความดีและก็ได้ดิบได้ดีเงินทองไหลมาเทมาตะพึด เรื่องสร้างภาพน่ะรึ ฉันบินสูง กว่านั้นหลายชั้น ไม่ต้องเสแสร้งสร้างภาพ ให้มันเขินตัวเองเปล่าๆ ปลี้ๆ อะไรที่จะได้ดีเข้าตัว ปัดชั่วให้คนอื่นละก็ มันอยู่ในสายเลือดฉันเลยละ รู้เปล่า


เรื่องกล้วยๆ
ยุคนี้อะไรๆ ดูมันง่ายดายไปเสียหมด สมัยก่อนต้องอัดฉีดความรักชาติเข้าไปในสายเลือด แต่สมัยนี้ แค่ชักธงชาติค้างเสาไว้ ตลอดวันตลอดคืน ก็ทำให้คนรักชาติได้แล้ว ที่ทำงานของผม ก็สนองนโยบาย ผู้นำแล้ว พวกค้ายาบ้า ผู้มีอิทธิพล นักกินบ้านโกงเมืองทั้งหลาย เห็นธงชาติแล้ว คงเปลี่ยนใจ มาผูกขาด รักชาติบ้านเมืองแน่เลย
** คนรักชาติรุ่นตกกระ สระบุรี

- สาธุ!!! เรื่องยากๆ บางทีทำง่ายๆ แบบมักง่ายก็ได้ผลดีเกินคาด หญ้าปากคอก ระบัดใบ เขียวขจี แต่วัวควาย กลับเมิน ไปมองหาหญ้าแก่ กลางทุ่งนาไกลโพ้น


หัวเราะซี
ตลกไหมคะ ข่าว น.ส.พ.มติชน ข้อมูลมหาดไทยระบุว่า ๓๒ จังหวัด ปลอดผู้มีอิทธิพล มีชลบุรี ขอนแก่น นครสวรรค์ เป็นต้น ขอนแก่นก็เพิ่งโดนวางระเบิด กลางเมืองไปสดๆ ร้อนๆ นี่เอง จะว่าไม่มี ผู้มีอิทธิพล ได้อย่างไร หรือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตพ่อเมืองขอนแก่น กลัวเสียหน้า ตลกสิ้นดีค่ะ
** คนขอนแก่น

- ถ้าแน่ใจว่าใช่มุขตลกขนานแท้แน่นอน ก็หัวเราะซี เอาชนิดลงลูกคอเอิ๊กอ๊ากไปเล้ย นี่ไงผลงาน ของแม่บ้าน มหาดไทย ประธานชมรม " รวมกันเราอยู่ ทิ้งกูมึงตาย" เหล่าเสือสิงห์พ่อบ้านมหาดไทย ทั้งหลายแหล่ ก็เลยมิบังอาจ ออกไปเตร็ดเตร่ สืบเสาะหาข่าวนอกบ้าน ยามค่ำคืน ผู้มีอิทธิพล ก็เลยตกหล่น บัญชีมหาดไทยสบายบรื๋อ

บรรณาธิการ.

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๕๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖)