>เราคิดอะไร

คำกรอง กรองคำ - น้อมคำ อิสรา

ม้ามะยม
คือม้ามะยมขย่มช่อก้าน
ควบลมทะยานกิ่งก้านขยับ
ปลายก้านเปรียวก้มให้ลมประทับ
กุบกุบกับกับราวขับทะยาน
ลูกเขียวเรียวกิ่งมิ่งมรกต
ยอดโอชารสยิ่งมดไต่ก้าน
ม้าน้อยเด็กนั้นยิ่งฝันตระการ
ม้าผลุบแม่ผ่านหวั่นก้านมะยม

** โชคชัย บัณฑิต

เฟิร์นข้าหลวง

อยู่มานาน
เติบโตทีละเล็กน้อย
ในกระถาง
คับแคบเปียกชื้น

ภาพเจ้าคลี่ใบ
เชื่องช้าอ้อยอิ่ง
เวลาขยับเขยื้อนเร็ว
เจ้าไม่รู้ร้อนหนาว

ค่อยค่อยแช่มช้อย
ต่อยอดต่อใบ
เหยียดขยายปลายยาว
โตวันโตคืนค่ำเช้า

ใบใหญ่ยาวพ้นกระถาง
เขียวอ่อนขจีมีน้ำอิ่ม
เราเบิกบานไปกับเจ้า
ไม่เสียดายเวลาที่เนิ่นนาน

** ฆีฏา

เธอคือนักศึกษา
รับงานไซด์ไลน์
เพื่อหาเงินเป็นค่าลงทะเบียน
เธอใช้เรือนร่างแลกเงิน
เพื่อเดินสู่จุดหมายสูงสุด
คือ..ปริญญา
คือ..ความภูมิใจ
ใครจะบอกเธอได้หนอ..
การเดินลงไปในทะเลแห่งการค้ากาม
คือการเดินลงไป
ในทะเลแห่งทุกข์โดยแท้

(เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๕๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖)