>เราคิดอะไร

จากใจถึงใจ

"เราคิดอะไร" กำลังก้าวครบรอบ ๙ ปี ในฉบับที่ ๑๕๙ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ นี้ ทีมงานรู้สึกภูมิใจ ที่สามารถ ฟันฝ่าปัญหา-อุปสรรค จนนำพาสื่อซึ่งเชื่อว่าไม่มอมเมาสังคมมาจนถึงวันนี้

ในโอกาส ครบรอบ ๙ ปี ซึ่งจะวางตลาดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ สำนักพิมพ์จะได้จัดพิมพ์หนังสือ "เกิดกลางผัก" มอบเป็นบรรณาการ แด่สมาชิกและผู้มีอุปการะ ซึ่งเรามั่นใจว่า ท่านจะได้รับประโยชน์ อย่างยิ่ง จากหนังสือเล่มนี้

พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี สุขภาพแข็งแรง ฉลาด จิตใจอ่อนโยน คุณสมบัติเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้น โดยบังเอิญ ทุกอย่างย่อมมาแต่เหตุ You are what you eat. คุณเป็นอย่างที่คุณกิน จริงหรือไม่?

สัมผัสเรื่องราววิถีชีวิต จิตวิญญาณของเด็กๆ มังสวิรัติ เพื่อค้นหาคำตอบความลึกซึ้ง ของอาหาร ด้วยตัวของท่านเอง ใน "เกิดกลางผัก"

ในโอกาสนี้ หากท่านจะร่วมสื่อสาระแก่สังคม ด้วยการร่วมแสดงความยินดี หรือลงโฆษณาในฉบับครบรอบ ๙ ปี สามารถติดต่อได้ ตามรายละเอียดนี้


อัตราโฆษณา "เราคิดอะไร"
๔ สี
ปกหลังนอก ๒๕,๐๐๐ .-
ปกหน้าใน ๒๐,๐๐๐ .-
ปกหลังใน ๑๘,๐๐๐ .-
หน้ารองปกหน้า-หลัง ๑๕,๐๐๐ .-
หน้ากลางคู่ ๒๘,๐๐๐ .-
๑/๒ หน้า ๑๐,๐๐๐ .-
๑/๔ หน้า ๖,๐๐๐ .-

ขาวดำ
ขาวดำ เต็มหน้า ๘,๐๐๐ .-
ขาวดำ ครึ่งหน้า ๕,๐๐๐ .-
ขาวดำ ๑/๔ หน้า ๓,๐๐๐ .-
ลงโฆษณาต่อเนื่อง ๔ ครั้ง แถมฟรี ๑ ครั้ง
ลงโฆษณาต่อเนื่องตลอดปี ลด ๒๕%


อัตราโฆษณา ฉบับพิเศษ
ชื่อ...เกิดกลางผัก
ขนาดหนังสือ: กว้าง ๕.๕ นิ้ว สูง ๘ นิ้ว ๑๖ หน้ายกพิเศษ

๔ สี
ปกหลังนอก ๑๕,๐๐๐ .-
ปกหน้าใน ๑๐,๐๐๐ .-
ปกหลังใน ๘,๐๐๐ .-
เนื้อในเต็มหน้า ๕,๐๐๐ .-
๑/๒ หน้า ๓,๐๐๐ .-
๑/๔ หน้า ๑,๕๐๐ .-

ขาวดำ
ขาวดำ เต็มหน้า ๓,๐๐๐ .-
ขาวดำ ครึ่งหน้า ๑,๕๐๐ .-
ขาวดำ ๑/๔ หน้า ๑,๐๐๐ .-

สั่งจองโฆษณาติดต่อ : ปีกฟ้า เภาประเสริฐ, ศีลสนิท น้อยอินต๊ะ หรือ สู่เสรี สีประเสริฐ
สำนักพิมพ์กลั่นแก่น ๖๔๔ ซ.เทียมพร ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕, ๐-๒๓๗๔-๕๒๓๐ FAX: ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕